יום ה' 30/06/2022 | 6:28
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
דף הבית > תוצאות חיפוש מפרסמים > עמוד מפרסם
>המכללה האקדמית הדתית לחינוך

מכללת שאנן נוסדה בשנת תשי"א על-ידי ד"ר יחיאל בן נון ז"ל, כדי להכשיר עתודת מורים וגננות באזור חיפה והצפון.
יסודו של החינוך הממלכתי-דתי – בהכרעתו של הציבור הדתי לאומי להצטרף למסגרת ממלכתית משותפת לכלל הציבור במדינת ישראל. הכרעה זו נובעת מתוך רצון לקיים חיים יהודיים ממלכתיים ומתוך שאיפה לחזק את המדינה היהודית.
מטרת העל בהכשרת פרחי ההוראה לחינוך הממלכתי דתי נגזרת מתוך הקווים המנחים למדיניות החמ"ד.
התפיסה הייחודית של החמ"ד, בהיותה כוללנית ומקיפה, יש בה כדי לספק תשובה למורכבותה של מציאות דורנו. תפיסה זו מבוססת על ההשקפה הציונית הדתית, הרואה בתחיית העם היהודי בארצו, ובכינונה של מדינת ישראל, אתחלתא דגאולה.
המחנך הדתי יאמין בה' ובחינוך לתורה ומצוות כדרך חיים ובתור אזרח המדינה יתייחס לכלל ישראל כביטוי נאמן לאחדות ולערבות הדדית. המחנך בחמ"ד יחזק את הזיקה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל תוך כבוד למדינת ישראל ולחוקיה.
המכללה מחנכת להשקפה היהודית המסורתית, הרואה כל אדם באשר הוא נברא בצלם וראוי ליחס היאה ליציר כפיו של הקב"ה.
מאז הקמתה הכשירה המכללה אלפי מורים, המשמשים בתפקידי הוראה, חינוך, הדרכה, מינהל ופיקוח בכל רחבי הארץ.

במכללה קיימים מסלולים להכשרת B.Ed. לגיל הרך, לביה"ס היסודי, לחינוך המיוחד ולביה"ס העל-יסודי, M.Ed. וכן קיים בה מרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי לעובדי הוראה.

המכללה מרחיבה בהתמדה את תחומי-ההתמחות בחטיבות השונות: בחטיבה להכשרת מורים נוספו תחומי התמחות במסלולים השונים, ובחטיבה ללימודי המשך מתרבים תחומי ההשתלמות ומתגוונים ייעודיהם: הסבות מקצועיות, לימודי תעודה בתחומים שונים, השלמה לתואר אקדמי בהוראה וכיו"ב.
מטרת תכנית הלימודים האקדמית היא להכשיר מורה אקדמי מקצועי בעל גישות חינוכיות מגובשות, השולט בגופי הידע המקצועי בתחומי התמחותו, מכיר את הכלים ליצירת ידע, בעל אוטונומיה ויכולת להפעיל חשיבה רפלקטיבית בעבודתו ובעל מודעות לצורך להשתלם ולהתעדכן באופן מתמיד.

מתוך מטרות כלליות אלה נגזרים מאפייני הסטודנטים במכללה עם סיום לימודיהם:
* מורה מומחה בתחום הדעת, השולט ברמה אקדמית בתחום התמחותו, מכיר את הכלים
   ואת הספרות המקצועית הרלוונטית, יודע לאתר ידע, מתעדכן בשינויים ובקשר בין
   מקצועות הלימוד השונים ומקנה לתלמידיו כלים וכשרים ללימוד תחום הדעת.
* מורה פרופסיונלי אוטונומי בעל גישות חינוכיות, המפתח ויוצר כלים תוך שימוש 
  בטכנולוגיות חדשות, מפעיל חשיבה רפלקטיבית על עשייתו החינוכית,
  בעל יכולת לעבוד בצוות ובעל מיומנויות תקשורת בין-אישית יעילה עם תלמידים,
  עם עמיתים, עם הורים ועם הממונים עליו.
* מורה, המיועד לפעול בשכבת גיל מסוימת, בעל ידע חינוכי, פסיכולוגי, התפתחותי,
  פדגוגי ודידקטי, המתאים לאוכלוסייה המסוימת, שיחנך – תוך מודעות וכבוד לפרט השונה.
* מורה מחנך בעל אחריות להקניית ערכים ובעל מודעות ומעורבות חברתית 
  בבית הספר ובקהילה.

מסלולי הלימוד בחטיבה להכשרת מורים
כל מסלולי ההכשרה הם בני ארבע שנים ומקנים תואר B.Ed. ותעודת הוראה. במקרים מסוימים, כגון סטודנטיות, ששירתו כמורות חיילות או מי שלמדו לימודים אקדמיים במוסדות אחרים – יש אפשרות של קיצור משך הלימודים או קבלת פטור מקורסים מסוימים.

תכנית הלימודים בכל מסלול כוללת את התחומים הבאים:
א. לימודי קודש, הנלמדים במסגרת מקצועות ההתמחות.
ב. לימודי חינוך ודרכי הוראה.
ג. לימודי התמחות וקורסי עזר, שהם חובה במסלול.
ד. לימודי הכשרה בתחומים שונים.
ה. התנסות בהוראה.
ו. למידה עצמית במקרא ובהלכה וכן הכנת עבודות סמינריוניות ופרויקט גמר.
ז. חובות נוספים בהתאם למסלול הלימוד.
                                               
מסלולי הלימוד לתואר B.Ed. ולתעודת הוראה
מסלול להכשרה לגיל הרך (לידה עד 6)
מסלול להכשרת מורות לחינוך המיוחד:
חנ"מ 21-6
חנ"מ מלידה - 6
מסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי
מסלול להכשרת מורים ומורות לביה"ס העל-יסודי (ז'-י') (מסלול דו-חוגי)
בהתמחויות: מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, אנגלית
פרויקט מצוינות
הכשרת רמ"ים לתלמידי ישיבות הסדר ולתלמידים עצמאיים
שילוב לימודי מדרשה והכשרת מורים
שילוב שירות-לאומי בהכשרה להוראה

מסלולי הלימוד לתואר M.Ed.
הוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה
הוראה ולמידה במערכות שלבות

התכנית מיועדת לעובדי הוראה מובילים ולבעלי תפקידים בבתי הספר, המעוניינים להכשיר את עצמם לניהול בית-ספר יסודי או על-יסודי.
בוגרי התכנית יזכו לתעודת הסמכה לניהול בית-ספר מטעם מכון "אבני ראשה", משרד החינוך ומכללת שאנן. תעודה זו היא תנאי סף למכרזי ניהול.

 
כרטיס ביקור-המכללה האקדמית הדתית לחינוך

טלפון: 04-8780016
דוא"ל: shaanan@shaanan.ac.il
כתובת: הים תיכון 7, ת.ד. 906, קרית שמואל – חיפה
אתר: www.shaanan.ac.il


שם נציג: שרון דרטלר
 
 
 
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008