יום ד' 06/07/2022 | 12:33
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
דף הבית > תוצאות חיפוש מפרסמים > עמוד מפרסם
>S.O.S המרכז ללימודי אלימות

מרכז SOS עוסק בהכשרת תלמידים, מורים והורים להתמודדות בלתי אלימה עם אלימות. העבודה מושתתת על יצירת שיתוף פעולה פעיל ופורה בין שלוש צלעות קהילה אלו, תוך שימת דגש על הכשרה רגשית-חברתית של התלמידים. פעילות המרכז מתמקדת בבתי ספר ומתרכזת באלימות בית ספרית יום-יומית. תפיסת העבודה היא מערכתית והיעד - שינוי מהותי בתפיסת האחריות האישית והקבוצתית כלפי האקלים החברתי והקהילתי ומתן כלים לשם יישום השינוי.
 
מרכז SOS בגרמניה
המרכז בישראל מבוסס על מודל האקדמיה ללימודי אלימות הפועל בגרמניה מזה למעלה מעשור.
האקדמיה מהווה ארגון גג שבבסיסו סל תוכניות הפועלות בהצלחה בהיקף לאומי במגוון מסגרות. בין המסגרות הללו נכללות רשויות מקומיות, בתי ספר ומרכזי נוער, המשטרה הקהילתית, גופים סוציאלים, וגורמים ממשלתיים נוספים.
 
                                            מרכז SOS בישראל
לאור גילויי האלימות והיקפה בחברה הישראלית בכלל, ובקרב הנוער בפרט, עלה הצורך לתת מענה לתופעת האלימות, מענה שיהיה שונה באופיו מהמענים אשר נוסו עד כה ולא הצליחו להניב את הפירות המקווים. על כן, הוקם בשנת 2004 מרכז SOS ללימודי אלימות בישראל. תכניות האקדמיה ללימודי אלימות בגרמניה הותאמו לאקלים התרבותי והחברתי בישראל, ועל התכנית המקורית נוספים כל העת רבדים, תכנים ופעילויות חדשים.
 
רציונאל
בבסיס תפיסת העולם של מרכז SOS עומדת האמונה כי אלימות אינה יכולה למגר אלימות. אמנם, יש להיאבק באלימות עד חורמה, אולם כלי המאבק חייבים להיות כלים בלתי אלימים. כלים אלה יש לרכוש ולתרגל, ובמקביל - יש להקנות לתלמידים מיומנויות חברתיות-רגשיות ומודעות לסביבתם הבית-ספרית. כל אלה יחד יחזקו את תחושת השייכות והאחריות האישית לרווחת הפרט והקהילה.
 
מרכז SOS רואה בתלמידים את בעלי הידע המשמעותי אודות היקפי האלימות בסביבתם. לפיכך, שילובם הפעיל של התלמידים במערך ההתמודדות עם האלימות, העצמתם והכוונת כוחותיהם החיוביים לעיצוב הקהילה ולחיזוקה וכן הקניית כלים פרקטיים - כל אלה, מהווים תנאי למציאת דרך המשותפת לתלמידים, לסגל בית הספר ולהורים להתמודד עם בעיית האלימות. אנו רואים בביה"ס מוסד קהילתי המנקז לתוכו כוחות שונים, כמו תנועות נוער, מתנ"סים ומשטרה,למאבק משותף באלימות.
 
דרכי פעולה
למרכז SOS מספר כיווני פעולה:
• העברת סדנאות ותוכניות מנהיגות בבתי
   ספר
• מתן הכשרות וסדנאות לאנשי מקצוע
   וארגונים
• העברת קורסי גמול השתלמות למורים
   ומנהלים ממגזרים שונים
• הקמת קבוצות עבודה מקומיות לנושאי
   מניעת אלימות בקהילה, המשטרה ועוד
• הנחיית קורסים אקדמיים לפרחי הוראה
• הוצאת ספרים והפקת חומרים
• ארגון כנסים וימי הכרות

עקרונות פעולה
• רתימת כלל כוחות בית הספר למאבק באלימות
• מיפוי, ניטור והערכה אודות היקפי האלימות של כל בית ספר
• סדנאות ותוכניות מנהיגות לבתי ספר
• תוכנית מערכתית שנתית כוללת, תוך ליווי צמוד של סגל ההוראה

                                                         סדנאות ותוכניות מנהיגות
תוכנית "הזמנה למאבק לא אלים" המיועדת לבתי הספר, מורכבת מליבת סדנאות כיתתיות, פיתוח תוכניות מנהיגות שכבתית (מגבשי כוח) ותוכנית מערכתית. התוכניות מועברות באופן חוויתי, תוך שילוב משחקים ודיונים. ייחודה של התוכנית הינו באופייה הדינאמי. הסדנאות מבוססות על תרגול פעיל, אישי וקבוצתי. בסדנאות עוסקים התלמידים בתקשורת בלתי אלימה, התמודדות עם עימותים פיזיים ומתן כלים מעשיים למניעה, הפחתה ויציאה ממצבי אלימות הלקוחים מחיי היום-יום. זאת, מבלי לקחת סיכונים מיותרים.
 
שיתופי פעולה
עד כה גובשו קשרים של שיתוף פעולה עם הגורמים הבאים:
גופים מתחום האקדמיה והמחקר: ביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ת"א, המכללה להכשרת מורים ע"ש דוד ילין, הסתדרות המורים - אתר האינטרנט "בין הצלצולים".
גופים מתחום החינוך: רשת "אורט", תוכנית "קרב", עמותת "קד"ם ילדים ונוער", פורום הורים-עולים, המרכז לטיפול ולמניעת אלימות, מרכז "גבים" לגישור, גורמי שיטור קהילתי.
תוכניות מתנדבים: תוכנית עמיתי אברט (שתיל), תוכנית לנדא למנהיגות חברתית (היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה העברית), מרכז מינרבה ופרויקט המתמחים .

 
כרטיס ביקור-S.O.S המרכז ללימודי אלימות

טלפון: 054-4595612
פקס: 02-6427387
דוא"ל: soscenter@gmail.com
כתובת: ת.ד. 9080, מיקוד 91090 ירושלים
אתר: www.soscenter.org.il/


שם נציג: מזכירות
 
 
 
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008