יום ד' 06/07/2022 | 13:32
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מהי הטרדה מינית


מאת: נחמה קניטל תיכון יגאל אלון ראשל"צ, רותי אשכולי אורט רמת עופר ראשל"צ

מטרות:
1. להגדיר מהי הטרדה מינית.
2. לפרוס בפני המועמדת לגיוס את מגוון דרכי התגובה העומדות לרשותה במהלך השירות הצבאי.
3. לחזק את הנטייה לאסרטיביות בקרב תלמידות העומדות לפני גיוס.

רקע תיאורטי – הטרדה מינית וסוגיה

במרס 98' אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק למניעת הטרדה מינית. מטרת החוק היא לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם,  על חירותו ועל פרטיותו,  וכדי לקדם שוויון בין המינים.

מהי אם כן הטרדה מינית ?

זוהי תופעה מוכרת שקל לזהותה,  אך קשה להגדירה.  התופעה היא ישנה ונפוצה,  אך רק לאחרונה עלתה על סדר היום הציבורי בישראל ובמדינות אחרות.

הטרדה מינית היא תופעה חברתית מורכבת.  היא עשויה להתבטא בדיבורים בלבד, בעלי אופי של חיזור משולב במחמאות,  ולעתים המחזר אינו מודע לכך שיש בדיבורים אלה כדי להטריד.  לעתים הדיבורים נושאים אופי של בקשות אן הצעות על רקע מיני,  ועשויים להידרדר עד כדי לחץ ואיומים כגון פיטורים מהעבודה.

הטרדה מינית עשויה להתבטא גם בפגיעה גופנית (כמו מגעים מקריים,  ליטוף) ועלולה להגיע לידי עבורה פלילית,  כגון מעשה מגונה או אונס.

נוהגים למיין את ההטרדות המיניות לחמישה סוגים השונים זה מזה בתוכנם ובמידת חומרתם :

1. הערות ורמיזות מיניות - התנהגות מילולית בדרך כלל כלפי אשה, הכוללת ביטויים בעלי אופי מיני. בהערות אלו יש פגיעה רגשית, התייחסות סטריאוטיפית, השפלה.  גם הטרדה סביבתית כלולה כאן.  היא אינה מכוונת כלפי אדם מסוים דווקא,  אלא מתבטאת ביצירת סביבה עוינת (לדוגמה : בתליית תמונות פורנוגרפיות על קירות המשרד).
2. פניות והצעות מיניות - התנהגות מילולית ולא מילולית הפונה ברמז או בהצעה בעלי אופן מיני,  בדיבור אן בתנועות גוף.
3. שוחד מיני - ניסיון להשיג טובות הנאה מינית ובתמורה להבטיח תגמול כלשהו, ברמז או מפורשות.
4. סחיטה מינית, שימוש באיומים או בסנקציות לשם השגת טובת הנאה מינית, בצורה ישירה או בצורה מרומזת.
5. תקיפה מינית - קיום מגע גופני בכפייה (כולל צביטה, ליטוף,  נשיקה ועד מגע מיני מלא).

בהטרדות האלו יש רמות שונות של פגיעה.  בדרך כלל הטרדה מינית נובעת ממשיכה מינית,  אך לעתים עומד מניע אחר ביסוד ההתנהגות,  כגון יריבות או פגיעה במקום העבודה.

בדרך כלל הטרדה מינית באה מצד הגבר כלפי האישה,  אך לא תמיד כך.  יש שהיא באה מצד האישה כלפי הגבר או שמתרחשת בין בני מין אחד.

הטרדה מינית שכיחה בארגונים בעלי אופי גברי,  כמו צבא ומשטרה,  אך עלולה להתרחש בכל מקום ובכל הקשר.  לעתים קרובות הוא נובעת מיחסי מרות או תלות (כמו מפקד-חיילת,  מנהל-עובד), אולם היא אפשרית גם בין אנשים ללא יחסי מרות או תלות (עובדים המצויים באותו מעמד במקום עבודה אחד).

המכנה המשותף לכל הצורות של הטרדה מינית הוא התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד שיש בה כדי לפגוע באדם אחר.

עם זאת אין החברה מעוניינת למנוע חיזור.  גם אם הוא נושא אופי מיני,  ואפילו מתקבל כהטרדה,  עדיין אין הוא בהכרח בלתי חוקי.  כאן טמון הקושי העיקרי מבחינה משפטית : מתי עוברת התנהגות בעלת אופי מיני את הגבול מתחום המותר אל תחום האסור?

שאלה זו התעוררה במדינות שונות כמו בישראל :

1. הדין בארה"ב - בתי המשפט,  שעסקו בנושא בתחום מקומות העבודה על רקע הפליה מינית, והרחיבו למוסדות להשכלה גבוהה,  התייחסו לשתי צורות הטרדה מינית : אחת הנובעת מהצעה לקבלת טובות הנאה,  והשנייה מיצירת אווירה או סביבה עוינות.
2. המשפט האנגלי התפתח בעיקר מן האיסור על הפליה מינית.  ב-1997 נחקק חוק נגד הטרדה שאוסר הטרדה באופן כללי, אם במעשה ואם בדיבור.

בישראל יש רבים שאינם מודעים לגבול המפריד בין התנהגות חברתית ראויה או קבילה לבין הטרדה מינית.  הצעת החוק שהתקבלה לאחרונה קובעת כן הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם,  חירותו,  פרטיותו וזכותו לשוויון.

הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן בנוגע למינן או למיניותן,  ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים,  ובכך פוגעת בשוויון.

הצעת החוק באה להגביר את המודעות הציבורית לחומרת התופעה ולחנך את הציבור הרחב לכיבוד הזולת . החוק אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים מרצון,  אלא למנוע מאדם לכפות את עצמו על מי שאינו מעוניין בכך, ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך שימוש לרעה בעמדת כוח.

המאפיינים הייחודיים לצבא המשפיעים על הטרדה מינית

בצבא קיימים מאפיינים ייחודיים הנובעים ממבנהו ומאופיו :

א. הצבא בנוי על מערכת היררכית בעלת דפוסי תרבות גבריים.  עמדות כוח רבות
    נתונות בידי גברים.  סמכות המפקד על החיילת היא כוללנית.  הוא גם מקבל
    האדרה בעיניה.
    על סמך נתונים שהביאה סגנית קצינת ח"ן ראשית,  סגן אלוף (מיל') אורנה צייג, 
    עולה כי כשליש מן הדיווחים על הטרדה מינית לא היו בין מפקדים לחיילות,  אלא
    בין חיילים וחיילות.  במקרים רבים הבסיס לכך היה קצר בתקשורת בין מה
    שאמרו החיילים לחיילות לבין מה שהחיילות הבינו.  במקרים אחרים הבעיה נבעה
    מאי הבנת השפה,  כשמדובר בעולות חדשות.  אבל במערכת יחסים של
    מפקד-חיילת,  ההטרדה המינית נושאת אופי של ניצול מעמד.

ב. גיל המתגייסים הוא 18.  הזהות המינית עדיין מתפתחת,  קיימת עוררות מינית
    גבוהה בגיל זה.

ג. תנאי השירות שונים ומיוחדים : חלק מן החיילים והחיילות נמצאים רחוק
    מהבית.  החיילת הופכת להיות עצמאית וצריכה להציב בעצמה גבולות.

כיום ניתנת בדרך כלל בתקופת הטירונות הסברה בנושא הטרדה מינית.  אולם אליה וקוץ בה.  יש חשיבות רבה לעיסוק בנושא,  אולם הוא עלול ליצור בהלה במיוחד בתקופת לחץ כמו הטירונות.  קיים חשש שכאשר הבת תסיים טירונות,  ייראה לה כל מפקד כתוקף פוטנציאלי.  כמו כן בתקופה לחוצה זו החיילת אינה פנויה רגשית לעיבוד המידע ולרכישת מיומנויות אסרטיביות כדי להתמודד ביעילות עם מצבים שונים.  גם המידע המעשי,  כמו כתובות - למי לפנות,  הוא יעיל יותר ומפחית חרדות כאשר הוא ניתן לפני הגיוס.

במהלך ההסברה יש להדגיש,  כי עמדת כל גופי הצבא הינה בלתי מתפשרת,  ותלונות החיילות בנושא זה מטופלות במלוא הרצינות ובחומרה רבה.

כפי שנכתב באיגרת למתגייסת,  בצה"ל מקפידים יותר כי:

- למפקד יש סמכות מקצועית ופיקודית מלאה על פקודיו.
- שירות על פי חוק שבו מרחב התמרון ויכולת הבחירה מוגבלים ביותר
- גילם הצעיר של המתגייסים אל מול מפקדים בעלי ותק בגיל ובשירות

דרכי התמודדות יעילות

לאור כל הנאמר לעיל יש חשיבות רבה לעיסוק בנושא ההטרדה המינית במסגרת ההכנה לשירות הצבאי,  תוך מטרה להקנות דרכי התמודדות יעילות.

בהקשר הנוכחי אימצנו את המודל לאסרטיביות,  שפותח בחו"ל וידוע כמודל הדולפין.  על פי מודל זה הטרדה מינית משולה למצב של לחץ.  במצבי לחץ קיימים שלושה סוגי דחפים : הדחף לברוח,  הדחף להתקיף והדחף לפעול באופן רציונלי.

ניתן להשוות את שלושת הדחפים לשלושה בעלי חיים : הסרדין (הבורח), הכריש (התוקף) והדולפין,  היודע לעמוד על זכויותיו.  התנהגותו אסרטיבית.

פירושו של המושג "אסרטיביות" הוא :
א.  להיות אדם שיודע להביע את רצונו מן הזולת בלי לפגוע בזכויות הזולת למרחב
      מחיה ולכבוד עצמי.

ב.  להיות אדם שיודע להגן על עצמו,  להחליט,  לזהות את רצונותיו ורגשותיו ולבטא
     אותם באופן מילולי ובלתי מילולי בלי להרגיש חרדה או אשמה ובלי לפגוע בזכויות הזולת ובכבודו.

אחת המטרות באימון לאסרטיביות היא לחזק את הכרת הפרט בעצמו כאדם,  שיש לו הזכות לחשוב ולחוש כל שיחפוץ בלי להתנצל או להצדיק את קיומן של תחושות ומחשבות אלה. על האדם,  בראש ובראשונה,  לחוש בנוח עם עצמו,  לבדוק מהם הצרכים שלו,  ורק אז יוכל לסייע לעצמו.  לכל אחד יש מערכת אמונות ורגשות משל עצמו,  ויש לו הזכות המלאה לרצות אותם כל עוד אינם מתנגשים בכבודו העצמי של הזולת.  התפיסה האסרטיבית שוללת יחסי קורבן.

מאחר שתמצית ההטרדה המינית סובבת סביב אי ההסכמה בין שני הצדדים,  יש חשיבות רבה ללימוד דרכי התמודדות אסרטיביות,  שבהן ה"לא" יהיה החלטי ובלתי ניתן למספר פרשנויות.


למי לפנות ?
לאחר שביררנו מהי הטרדה מינית,  והכרנו בעובדה שהיא עלולה לקרות לכל אחד ואחת מאתנו,  יש להתייחס לנושא החשוב ביותר : מה לעשות כאשר אנו מרגישים מוטרדים מינית.  גם שתיקה או התעלמות עלולות להתפרש כהסכמה,  ולפיכך חשוב ללמוד כיצד לעצור את ההטרדה המינית עוד בתחילת הדרך ולמי לפנות בעת הצורך. זאת כדי למנוע פגיעה בכבודנו כבני אדם,  בחירותנו,  בפרטיותנו ובזכותנו לשוויון.

המערכת הצבאית מתייחסת בחומרה לתופעת ההטרדה המינית.  לשם כך קיימים במסגרת הצבא גופים שונים הממונים על הטיפול בנושא :

 סגל ח"ן ביחידתה - קצינת ח"ן / מש"קית ח"ן - 24 שעות ביממה.
 קצינת ח"ן פיקודית / חיילית / זרועית.
 קצין בריאות נפש יחידתי.
 רופאת ח"ן פיקודית / חיילית / רופא יחידה.
 עובדת סוציאלית של הח"ן - מרכז רופאים מומחים - צריפין טל' 03-9685659
     03-9685619
 משטרה צבאית חוקרת,  טל' 03-5306937
 קצינת פניות הציבור,  03-5692440   24 שעות ביממה.
 נציב קבילות חיילים,  טל' 03-5692098/3/4

 

סיכום

בעקבות הגברת המודעות בחברה להטרדה מינית בחרנו לעסוק בנושא זה כחלק מתוכנית ההכנה לצה"ל. במסגרת הפרק הנוכחי ניסינו לענות על השאלה המרכזית "מהי הטרדה מינית", ולהראות את הפרובלמטיות בסוגיה זו. נעזרנו בפסק הדין של בית המשפט העליון, שדן בנושא. בהמשך ניסינו לסווג את ההטרדה המינית לסוגיה, ולהראות את הטווח הרחב של התנהגויות, שעלולות להתפרש ולהיחשב כהטרדה מינית, זאת מתוך ראייה סובייקטיבית של שני הצדדים.

הסיכוי שהטרדה מינית תתרחש בקרב ארגונים בעלי אופי גברי, כגון צבא ומשטרה,מחייב אימון בהתנהגות אסרטיבית, עדיף בתקופה רגועה לפני הגיוס ולא ברגע הגיוס. בתקופת הטירונות ניתנות אמנם הדרכה והסברה לגבי הנושא, אבל החיילות נמצאות במצב של לחץ ובלבול, ואין הן פנויות לעיבוד המידע, לתרגול ולהפנמה של הנושא.

בפרק זה ניסינו לתת תשובה לא רק לשאלות מהי הטרדה מינית, ואיך ניתן לזהותה, אלא בעיקר הסברנו מה לעשות במקרה של הטרדה מינית, זאת הן בעזרת המודל האסרטיבי והן בכתובות – למי לפנות בעת הצורך.

ביבליוגרפיה

רבקה וחן נרדי (1992). גברים בשינוי. תל אביב: הוצאת מודן.

רבקה נרדי (1989). אשה בזכות עצמה. תל אביב: הוצאת קשת.

פסק דין של בית המשפט העליון: מדינת ישראל נגד זוהר בן אשר, בפני נשיא בית המשפט העליון, פרופ' א. ברק – הרצאה מפי אורנה צייג, סגנית קצינת ח"ן ראשית לשעבר.

רוזן אביבה. בשמלה אדומה: על מיניות בארגונים, ג'נדר ומין בארגונים.
Barak, A. (1992) Combating sexual harassment. American Psychologist.

 מתוך אתר מינהל חברה ונוער - משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008