לקויות למידה

 
 
יום ה' 14/11/2019 | 6:26
 
 
 
 
דף הבית > נותני שירות
 > לקויות למידה

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'UBound'

/publishers.asp, line 160