יום ג' 14/07/2020 | 15:17
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
דף הבית > מאגרי מידע
> מאגרי מידע , תוצאות חיפוש עבור: "חיפוש במאג..."
:קהל יעד
טקס הכרזת הקבוצה
מטרות הפעילות לאפשר למשתתפים להתנסות ולפתח כישורים שלא הופעלו עדיין במסגרת קבוצה וליצור מספר סמלים המאחדים את חברי הקבוצה לגוף אחד ומייחדים את הקבוצה לעומת קבוצות אחרות.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
תל"ת - תלמידים למען תלמידים
תכנית התערבות המכוונת ליצור שינוי התנהגותי בקרב תלמידים מאתגרים חטיבות הביניים באמצעות תהליכי העצמה והקניית כישורי מנהיגות בקבוצה.מתאים לחט"ב.
קהל יעד: חט"ב   
תוכנית אס"א
תוכנית מערכתית למניעת אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער ברשויות מקומיות. מתאים לחט"ב- תיכון.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
תוכנית מניעה לצמצום תופעת האלימות
תוכניות מניעה לצמצום תופעת האלימות בבית הספר ובקהילה
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
מחויבות אישית - שירות לזולת
התוכנית מאפשרת לתלמיד להכיר ולהבין את בעיות החברה וליטול חלק בפתרונן תוך מעורבות ומחוייבות לעשייה. מיועד לחט"ב - תיכון.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
חושבים טיפה
מטרות הפעילות להכיר בחשיבות המים כמשאב חיים מרכזי, להעלות למודעות המשתתפים היבטים שונים של משבר המים ולעודד את המשתתפים לגבש כללי התנהגות לצריכה נכונה של מים ולהתחייב לפעול על פיהם.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
בוחרים ירוק
מטרות הפעילות לברר עם המשתתפים את ההיבטים השונים של משבר הקיימות, לעורר את המשתתפים לחשיבה סביבתית ולפתח בקרבם אחריות חברתית, לעודד את המשתתפים לאמץ הרגלי צריכה שיתרמו לצמצום השימוש במשאבים ולהגביר את המודעות של המשתתפים לאורח חיים מקיים, תוך התבוננות בפרשנות האישית שאנו מעניקים למושגים של מחסור ושפע ולמחיריהם הסביבתיים.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
אגדה אורבנית
מטרות הפעילות להכיר את הסביבה הקרובה ביישוב, לאתר מקומות בעיר אשר משפיעים על איכות סביבתנו וחיינו ולעודד את הנוער למעורבות ולנקיטת עמדה בנושאים המשפיעים על איכות חיינו בסביבתנו הקרובה.
קהל יעד: יסודי   חט"ב   תיכון   
שוקו כיף - בארץ השוקולד
מטרות הפעילות להכיר בכך שמשימות רבות מצריכות שיתוף פעולה של חברי הקבוצה ולהבין שכל אחד יכול לתרום לקבוצתו על פי כישוריו. מתאים לגני ילדים - א'.
קהל יעד: גני ילדים   יסודי   
מי ידג לי - החיה שבתוכי
מטרות הפעילות היא העמקת הכרות בין חברי הקבוצה ויצירת קשר בין חברי הקבוצה. מתאים לגני ילדים - כיתות ג'
קהל יעד: גני ילדים   יסודי   
מבקרים ביער הציפיות
מטרות הפעילות לאפשר לכל משתתף להציג את ציפיותיו מהפעילות הקבוצתית, מחבריו לקבוצה ומהמדריך, להבהיר לקבוצה מהן ציפיותיו של המדריך מחבריה ולהעלות למודעות את המתחייב מהציפיות ומהחששות תוך מתן ליגטימציה לקיומם. מתאים לגני ילדים -כיתות ג'
קהל יעד: גני ילדים   יסודי   
אכיפת נהלים - טוהר הבחינות
מטרות הפעילות להכיר את התקנות ואת העונשים הצפויים למי שמפר אותן ומרמה בבחינות ולהציע דרכי הערכה חלופיות ודרכי התמודדות.
קהל יעד: תיכון   
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11
>>
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008