יום ג' 07/07/2020 | 18:04
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
דף הבית > מאגרי מידע
> מאגרי מידע
:קהל יעד
המשבר הכלכלי נכנס לכיתה
המשבר הכלכלי משפיע על חיי היומיום של כולנו, והוא נכנס גם לכיתה ולבית-הספר. וכך, יש בכיתה גם פערים כלכליים וחוסר שוויון. בהקשר זה חשוב לעסוק בכיתה בערכים חברתיים, כגון שוויון, כבוד לכל אדם ללא קשר למצבו הכלכלי, אכפתיות והתחשבות בסביבה. מתאים ליסודי כיתות ד'-ו'
קהל יעד: יסודי   
אסור להעביר ביקורת?
ידוע, במדינה דמוקרטית מקבלים החלטות על-פי הכרעת הרוב, לכן בוויכוח פומבי כל אחד ואחת יכולים לבקר את השלטון ולנסות לשכנע את ציבור הקוראים או השומעים בצדקת דעותיהם. בפעילות זאת התלמידים יעסקו בחשיבות הביקורת במדינה דמוקרטית, ויבררו איך מבקרים בדרך ראויה שאינה פוגעת. מתאים ליסודי כיתות ה'-ו'
קהל יעד: יסודי   
רק מעשה קונדס?
התלמידים יבינו שמה שקובע את חומרת מעשה הקונדס הוא מבחן התוצאה, גם אם למי שביצע את המעשה, לא הייתה כוונה לפגוע. בפעילות זאת נעסוק בשאלה: "מה קובע את חומרת המעשה: מידת הנזק או הכוונה?" מתאים ליסודי כיתות ד'-ו'
קהל יעד: יסודי   
משמעות של משמעת
האם שמירה על הוראות משמעת היא תנאי להגיע להישגים? מצד אחד, להישגים ניתן להגיע בזכות כישרון טבעי ויכולת אישית. מצד שני, בלי משמעת אין הצטיינות! בהפעלה זאת נדון בחשיבותם של משמעת, ציות לכללים ומשמעת פנימית ובמשמעות של משמעת עיוורת. מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
לספר או לא?
כשאנחנו מתחלקים בבעיות עם אחרים – זה עוזר לנו. אך יש נושאים שהם פרטיים, ולא היינו רוצים להתחלק בהם עם אחרים. בהפעלה זאת נבחן את סוגיית השמירה על הפרטיות לעומת שיתוף אחרים בבעיות שלי. מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
המדינה זה אנחנו
מטרות הפעילות להביא למודעות בני הנוער את חשיבות קיומה של מסגרת מדינית עבור כל פרט ועבור קבוצות שונות בחברה, לברר מחירים לפרט ולקבוצה במצב של העדר שלטון מרכזי או העדר מוסדות חברתיים מאורגנים ולעמוד על הזכויות והחובות של האזרח במדינה דמוקרטית.מתאים לחט"ב וחטיבה עליונה.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
יחידת הממ"ד במינהל חברה ונוער
מצגת המתארת את עיצוב השקפת עולם חינוכית דתית ציונית, ומפרטת את התוכניות השונות של חמ"ד. מתאים לחט"ב וחטיבה עליונה.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
מחויבות אישית לתעודת בגרות
תוכנית חינוכית של מינהל חברה ונוער, מובנית ל15-20 שעות כיתתיות ו60 שעות התנדבותיות. מתאים לחט"ב וחטיבה עליונה
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
מצגת מורשת תרבות ישראל
הטמעת נושא מורשת תרבות ישראל בבתי ספר. מבחר תוכניות של מינהל חברה ונוער העוסקות בנושאים: זהות יהודית, תרבות יהודית- עם ועולם, החברה הישראלית, שואה וגבורה, הכרת הארץ ואהבתיה . מתאים לחט"ב.
קהל יעד: חט"ב   
לצאת מהבועה
מטרות הפעילות לבחון ביטויים מעשיים של מעורבות אזרחית ולעורר מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות של אחריות ומעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית. מתאים לחט"ב- תיכון.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
להתנדב בתבונה
מטרות הפעילות להכיר ולהבין מושגים הקשורים לפעילות החברה האזרחית והמגזר השלישי, לעמוד על כיווני פעולה אפשריים של ארגוני החברה האזרחית ועל היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם עבור הפרט, הקהילה, החברה, המדינה והארגון עצמו ולחדד את הערנות של בני הנוער לגבי אופי הפעילות של הארגונים שבמסגרתם הם מתנדבים ולעודד אותם להתנדבות מתוך שיקול דעת. מתאים לחט"ב ותיכון.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
להפר את קשר השתיקה
מטרות הפעילות לבחון את המושג "קשר שתיקה" בעיני בני הנוער, לדון במחירים וברווחים הכרוכים בהפרת קשר השתיקה במצבים שונים בחייהם של בני הנוער ולהעלות למודעות את האחריות והחובה המוטלות עלינו לדווח על מצבים שמסכנים את הפרט ואת החברה. מתאים לחט"ב ותיכון.
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
<<
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
>>
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008