יום ד' 23/05/2018 | 13:45
 
 
 
 
דף הבית > מאגרי מידע
> מאגרי מידע
:קהל יעד
לספר או לא לספר – זאת השאלה!
הנושא של הלשנה, דיווח, או התערבות באירוע אלים הוא נושא המעורר דילמות ערכיות – לספר או לא לספר? להתערב או לא להתערב? על אחת כמה וכמה כשמדובר במעורבות של ההורים. בהפעלה זאת משתפים את המורים, ההורים והתלמידים בדילמה הערכית העוסקת בשיתוף ההורים ובשאלה האם צריך להיות שיתוף פעולה בין המורים, ההורים והתלמידים במה שנוגע למניעת האלימות בבית הספר. מתאים לחטיבת ביניים
קהל יעד: חט"ב   
זיהוי דפוס התקשורת במצבי אי הסכמה
בפעילות זו אנו נבדוק וננתח את סגנון התקשורת במצבי אי הסכמה אנחנו נזהה את דפוסי התקשורת במצבי אי הסכמה ונבדוק את יעלותם ונשנה ונשפר את דרכי התגובה מתאים לחטיבת ביניים חטיבה עליונה
קהל יעד: יסודי   
מודל מרחב השיח
מצד אחד לספר, מצד שני להקשיב. בהפעלה זאת נפתח יכולת הקשבה לסיפור של מישהו אחר. מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
קשר השתיקה - האם כל הלשנה היא פסולה?
מרבית התלמידים אינם יודעים כיצד יש להגיב למעשי אלימות, שהם עדים להם. לצערנו, ברוב המקרים התלמידים מתעלמים מהמעשים, ורק לעתים רחוקות הם מתערבים ומנסים למנוע את האלימות או מדווחים עליה למורה או למנהל/ת. בהפעלה זאת נעסוק בשאלות אלה: 1. מה צריך לעשות, כשאנחנו עדים למעשי אלימות או נפגעים מהם? 2. האם כל הלשנה היא פסולה? 3. מה הן דרכי התגובה הראויות להתנהגות אלימה? מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
הפרדת כוחות - האם הפרדה היא פיתרון לסכסוך?
הפרדה בין צדדים מסוכסכים היא פתרון המוכר לכולנו: המורה מפריד/ה בין ילדים מסוכסכים ומושיב/ה כל אחד במקום אחר; שני ילדים מכים זה את זה, ואנחנו מפרידים ביניהם; שני אחים רבים ואמם או אביהם שולחים את כל אחד לחדרו להירגע. אמנם הילדים המופרדים זה מזה, אינם יכולים לריב, ולפעמים זהו הפתרון הראוי היחידי, אך הפרדה אינה מטפלת בסיבות לסכסוך, ולכן היא לא תמיד פותרת אותו. בהפעלה זאת נמצא דרכים יעילות לפתרון סכסוכים. מתאים ליסודי ולחטיבת ביניים
קהל יעד: יסודי   חט"ב   
העונש: חרם - גם חרם הוא סוג של אלימות!
לא רק מכות מכאיבות! בפעילות זאת נעורר את המודעות של הילדים להשפעות של החרם על הילד או על הילדה המוחרמים. מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
הצקה - BULLYING
הצקה – יש מה לעשות! בפעילות זאת ניצור תנאים שיאפשרו לילדים לשתף מבוגר בכל מקרה של הצקה. מתאים ליסודי וחטיבת ביניים
קהל יעד: יסודי   חט"ב   
זהה/י את דפוס התנהגותך במצבי עימות
מצבי עימות הם חלק אינטגרלי מאינטראקציות בין בני אדם. אפשר לתפוס מצבים אלה כסיכוי לקשר טוב יותר וכהזדמנות לצמיחה אישית. ההפעלה המצורפת מפנה את התלמיד/ה להתבוננות פנימית, להתחקות אחר דפוסי התנהגותם, בחינתם לאור מידע חדש ולקבלת משוב מקבוצת השווים לגבי יעילותם. מתאים לחטיבת ביניים וחטיבה עליונה
קהל יעד: חט"ב   תיכון   
זווית ראייה
את אותה הבעיה אפשר לראות מזוויות ראייה שונות. בפעילות זאת נכיר דרכי התמודדות שונות לניהול בעיות. מתאים ליסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה
קהל יעד: יסודי   חט"ב   תיכון   
לא לאלימות
האלימות הגואה בחברה ובבתי הספר מעלה שאלות ודילמות רבות. בפעילות זאת נבדוק האם יש מקרי אלימות שמוצדק להגיב עליהם באלימות? מתאים לחטיבה עליונה
קהל יעד: תיכון   
משפט הציבור/אונס התלמידה ינואר 1996
משפטים מבוימים הנם כלי רב ערך ליישוב סכסוכים ולהצעת חלופה אמיתית לאלימות בבית-הספר. בהפעלה מוצג אירוע הלקוח מחיי בית הספר והמעלה סוגייה של התנהגות חברתית. בעקבות האירוע ייערך משפט, הכולל צוות הגנה, צוות תביעה ושופטים, בסופו השופטים יכריעו מי אשם ומי זכאי. מתאים לחטיבה עליונה
קהל יעד: תיכון   
מקומם של נימוסים והליכות בתרבות השיח והוויכוח
קיימת חשיבות רבה לחשיפת המשתתפים לנושא תרבות השיח, תוך חיבור אל עולמם הפנימי ובחינת המציאות הקרובה אליהם. פעילות זו נועדה לאפשר למשתתפים לבחון האם ומדוע קיים פער בין האופן שבו ראוי לדעתם לנהל שיחה לבין האופן שבו היא מתנהלת הלכה למעשה, וזאת במגמה למצוא דרכים מעשיות לטיפוח נימוסים והליכות כחלק מתרבות השיח והוויכוח בסביבתם. מתאים ליסודי
קהל יעד: יסודי   
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11
>>
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008