יום ג' 25/06/2019 | 10:32
 
 
 
 
 > העצמה, מנהיגות ומעורבות חברתית

נושא ההשתלבות החברתית והפוליטית של צעירים מקבל חשיבות רבה במדינות רבות בעולם. ההשתייכות לארגון חברתי, נקיטת יוזמות צעירים, הובלת מיזמים קהילתיים וכד', נתפסים כבעלי תרומה משמעותית.

תרומה זו מתבטאת בראש ובראשונה ברמת הפרט: המעורבות החברתית מקדמת את הטמעתם של הצעירים ברשתות החברתיות, מעניקה להם מסגרת להשתייכות ובכך מאפשרת להם לקבל תמיכה וגיבוי מהחברה. כמו כן, החברוּת בתנועות חברתיות מעצימה את הצעירים, מפתחת יכולות חשובות כגון מנהיגות והובלת קבוצות, פותחת אותם להתנסויות ולחוויות חדשות, ובכך מסייעת להם לגבש עמדות והשקפות עולם כחלק מהגדרת זהותם העצמית (IARD, 2001). כמו כן, זו פעילות מפתח לצורך פיתוח אזרחות טובה.

ברמה הציבורית לפעילויות אלו תרומה משמעותית לליכוד הקהילה, כמו גם ליצירת תרבות פוליטית וחברתית שונה וטובה יותר. תמיכה בהתארגנויות אלו נתפסת ככלי חשוב ליצירת סביבה שוויונית שתסייע להגשמת הפוטנציאל האזרחי, החברתי, התרבותי, הכלכלי והפוליטי של צעירים.

לפיכך, במרבית מדינות אירופה אפשר למצוא תמיכה ומימון ציבוריים של אגודות ותנועות צעירים. בפורטוגל וביוון, ההבניה של "חברה אזרחית" - כלומר, של ארגוני צעירים וארגונים בלתי ממשלתיים ככלל - היא יעד מרכזי. בארצות אלו צעירים רבים חברים בארגונים שונים, והרשויות תומכות בכך באופן אקטיבי. גם בארצות סקנדינביה שיעור גבוה של צעירים חברים בלפחות ארגון או אגודה חברתית אחת. אחת הסיבות לכך היא שארגונים אלה משולבים ומקובעים היטב במערכת הרווחה ובהתארגנות המוסדית של החברה. באוסטריה ובדנמרק, למשל, כמעט אי-אפשר שלא להצטרף לאגודה כלשהי, זאת משום שכל פעילות כמעט (רכיבה, שחייה, השתתפות במחנות קיץ וכו') דורשת חברוּת בארגון.

ממחקרים עולה כי בארצות שבהן החברות באגודות היא תופעה רווחת, הצעירים גם אוחזים בדעות פוליטיות מגובשות יותר, יש להם אמון רב יותר בפרלמנט הלאומי, אמונה רבה יותר בשוויון זכויות וסובלנות גבוהה יותר כלפי קבוצות מיעוטים (IARD, 2001).

כיום הדגש המרכזי באירופה מושם על הגברת ההשתתפות של צעירים במיוחד בחיים הפוליטיים (הצבעה בבחירות, חברות במפלגות/ארגונים פוליטיים וייצוג בתהליכי קבלת החלטות). העדר ההשתתפות של צעירים בפן כה חשוב של החברה נתפס כסכנה לעתידה של הדמוקרטיה הייצוגית. לפיכך, במדינות רבות אפשר למצוא יוזמות מעניינות רבות, המכוונות לערב את הצעירים בפוליטיקה, כגון השפעה דרך האינטרנט, טלה-דמוקרטיה, פרלמנט צעירים מקומי ועוד.

אפשרות נוספת למעורבות חברתית היא השתתפות בתכניות התנדבות ותרומה למען הקהילה. לטענת אלמוג (2003), מעורבות בחיי הקהילה תוך הגשת סיוע לזולת, מחזקת את תהליך המעבר לבגרות, מעצימה את הצעירים ומעניקה להם תחושת ערך עצמי וסיפוק. לטענה זו נמצאו גם עדויות אמפיריות: ממחקר שבחן את השפעתן של תכניות התנדבותיות על תלמידים בארצות הברית (Furco, 2002) עולה כי התכניות הגבירו את תחושת המסוגלות העצמית, סייעו לצעירים להכיר את כישוריהם וחשפו אותם בפני תחומי עניין חדשים. פישר (1999) אף היא גילתה, כי בני נוער מתנדבים חשים יותר תחושות של העצמה, שייכות ומעורבות בקהילה מאשר בני נוער שאינם מתנדבים.

מתוך אתר צעירים - מרכזי צעירים בישראל

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008