יום ו' 30/10/2020 | 3:53
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > חג מדליק ובטוח: זהירות ובטיחות בחנוכה

הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית בחג החנוכה, ולפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החג. נוהגים להציב את החנוכייה על אדן החלון או ליד החלון כדי שהעוברים והשבים יוכלו להבחין באורהּ. לאחר הדלקת הנרות אין להזיז את החנוכייה ממקומה.

הדלקת הנרות ושאר פעילויות החג ובהן טיגון מאכלי החג המסורתיים, סופגניות ולביבות, כרוכות בשימוש באש ובשמן רותח ועלולות לגרום לכוויות או לשריפה.

אפשר ליהנות משלל פעילויות החג ולהימנע מפגיעות בילדים בגנים ובבתי הספר. האגף לביטחון, בטיחות ושעת חירום מפרט את אמצעי הזהירות והבטיחות שיש לנקוט למניעת סכנות ולעידוד התנהגות בטוחה בקרב הילדים. 

חנוכה בגני הילדים: אמצעי זהירות

חג החנוכה עומד בפתח והתכונה לקראתו ניכרת בכל גני הילדים. הפעילות היצירתית והחווייתית בגן קשורה למצוות החג ולמנהגיו ולעתים נעשה בה שימוש בחומרים העלולים להוות סכנה לילדים.

על אנשי צוות גן הילדים האחראים לשלומם ולבטיחותם של ילדי הגן לנקוט את כל אמצעי הבטיחות והזהירות כדי להימנע מפגיעה בילדים.

 • חנוכיות מחומרים שאינם דליקים: בעת הכנת חנוכיות יש להקפיד על שימוש בחומרים לא דליקים כגון עץ ופלסטיק.
 • הכנת סופגניות: עדיף להימנע מהכנת סופגניות בגן. אם בכל זאת מחליטים להכינן, יעשו במלאכה רק מבוגרים. בזמן הטיגון יש להיזהר מהתזת שמן, להקפיד על יציבות הסירים והמחבתות ולמנוע כל גישה של ילדים למטבח. רצוי להכין בקרבת מקום מַטְפֶּה כיבוי אש. 
 • איסור הכנת נרות: אין להכין נרות משעווה, אין להמיס נרות ויש להימנע מכל משחק אִתם.
 • הדלקת נרות: הדלקת נרות על ידי ילדים ותלמידים תיעשה בהשגחה צמודה תחת הנחיה ובסיוע מבוגרים. את הנרות יש להדליק באמצעות נר דולק ולא בגפרורים. הנרות יונחו על מגש או על משטח קשיח שאינו דליק.
 • הצבת חנוכייה על אדן החלון: יש לוודא שאדן החלון יציב ואין לצדו חומרים העלולים להידלק דוגמת וילונות. 
 • ריקוד: אין לרקוד עם נרות דולקים. 
 • בסיום יום העבודה: טרם עזיבת הגן חשוב לוודא שלא נשארו נרות דולקים.

חנוכה בבתי הספר: אמצעי זהירות וחינוך לבטיחות מונעת

לקראת חג החנוכה מומלץ לקיים פעולות הסברה על הסיכונים הקשורים בחג ולעודד את התלמידים להתנהגות בטוחה, כמפורט להלן:

 • בעת הכנת סופגניות יש להקפיד על הרחקת התלמידים מאזור הבישול. כל הפעולות של הכנת סופגניות וטיגונן ייעשו בהשגחה צמודה של מורים. מומלץ להכין במקום מַטְפֶּה כיבוי אש.
 • חל איסור על הכנת נרות שעווה במוסד חינוך.
 • הילדים ידליקו נרות אך ורק באמצעות נר דולק ולא בגפרורים.
 • אם מניחים חנוכייה ליד החלון יש להקפיד להניחה על משטח יציב.
 • יש להרחיק את החנוכייה מחומרים דליקים כמו וילון, מפה וניירות.
 • מומלץ לשים את החנוכייה על מגש יציב מצופה נייר אלומיניום.
 • אם נעשה שימוש כלשהו בלפידים, יש להקפיד שיהיו בטוחים ושהשימוש בהם ייעשה על פי כללי הבטיחות המתייחסים לחגיגות ל"ג בעומר.

 

כללי אבטחה במהלך טקס אש או תהלוכת לפידים  

שימוש באש שכיח במגוון אירועים לאורך השנה, הן בבתי הספר הן בחינוך הלא רשמי כגון תנועות הנוער. אירועים כאלה מתקיימים לרוב בפתיחת השנה, בחג החנוכה ובטקסי סיום למיניהם.

סיכונים אפשריים: ממה כדאי להיזהר

להלן אירועי בטיחות העלולים להתרחש וסיכונים מרכזיים הדורשים תשומת לב מיוחדת:

 • כוויות כתוצאה ממגע עם אש או מקִרבה אליה.
 • שימוש בחומרים לא נכונים או אסורים העלולים לגרום להצתה ולפגיעה קשה בעת הדלקת כתובות או לפידי אש.
 • פגיעה מיתדות או מחוטי ברזל מתוחים (מיתרים) המחזקים את כתובות האש במהלך הטקס ולאחריו.
 • התמוטטות מערכת של כתובות אש שלא נתמכו ולא עוגנו כראוי והיפגעות מהן.
 • פגיעה מכלי רכב במהלך תהלוכת לפידים.

 

הנחיות בטיחות

 • לכל אירוע ימנה מנהל בית הספר אדם בוגר שיהיה אחראי לשמירה על הביטחון והסדר ועל שלומם של המשתתפים. הממונה יפעל לפי הנחיות נוהל זה ועל פי הנחיית רכז הביטחון בבית הספר.
 • מנהל בית הספר יאשר את תכנית הבטיחות, את סידורי הבטיחות ואת כללי ההתנהגות באירוע.
 • בכל אירוע שיש בו שימוש באש יעברו המורים והתלמידים תדריך מסודר שידגיש את הסיכונים ואת ההתנהגות הראויה במהלך טקס האש.
 • לאירוע תהיה תכנית אבטחה שתאושר על ידי קצין הביטחון של מוסדות החינוך ברשות. במסגרתה יוצבו מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי, מאבטחים ניידים (פטרול) וסדרנים ויאורגנו סידורי רפואה.
 • באירוע שצפויים בו יותר מ-500 איש תותקן מערכת כריזה.

 

שירותי רפואה

 • באירוע בתוך בית הספר אין חובת נוכחות של נותני שירות רפואי כגון מגיש עזרה ראשונה או חובש. 
 • באירוע המתקיים מחוץ לבית הספר שאיננו טיול יכתיב קצין הביטחון של מוסדות החינוך של הרשות את הנחיות שירותי הרפואה.

 

תהלוכת לפידים: דגשים מיוחדים

 • תהלוכת לפידים ומדורות הנעשות במסגרת מוסד החינוך מחייבות אישור מוקדם של מנהל המוסד ושל גורמים ברשות המקומית כמו קב"ט, משטרה, כיבוי אש וכד'.
 • תהלוכת לפידים תתואם ותאושר על ידי מנהל בית הספר, ובתנועת נוער – על ידי הרכז המחוזי.
 • מנהל המוסד ימנה אחראי שיקבע את מסלול התהלוכה.
 • כאשר תהלוכת לפידים נעשית במסגרת מוסד החינוך ומחוץ לתחומו, יפנה מנהל המוסד אל קצין הביטחון של מוסדות החינוך של הרשות ויבדוק עִמו מהם שירותי הרפואה הנדרשים.
 • תהלוכת לפידים מותרת לתלמידים מכיתה ד' ומעלה.
 • בכל קבוצה של 20 ילדים יפקחו 4 מדריכים על נושאי הלפידים ויפעלו מיד בנפול לפיד ולפי הצורך. 
 • מסלול התהלוכה ייקבע באופן שיפזר את הצופים על פני שטח מרבי.
 • לפני התהלוכה יתודרכו התלמידים ויובהרו להם הסכנות הצפויות במהלך האירוע. 
 • תהלוכת הלפידים תנוע במרכז הדרך והכביש בלבד ולא תהיה תנועה במדרכות או סמוך למכוניות חונות. בתיאום עם משטרת ישראל ייסגר ציר התנועה לתנועת כלי רכב. 
 • הלפידים יהיו משעווה או בנויים בצורה בטוחה שלא תסכן את התלמידים האוחזים בהם.
 • ייקבעו נהלים ברורים למהלך התהלוכה: בין מחזיק לפיד לחברו יהיה מרווח של זרוע וחצי לפחות; אורך הלפיד לא יעלה על אורך הזרוע של התלמיד; לכל קבוצת תלמידים או חניכים ייקבע ממונה שיקפיד על המרווחים בין נושאי הלפידים; כאשר יותר מקבוצה אחת צועדת, יהיה המרווח בין הקבוצות לפחות 4 מטרים. 
 • לפני היציאה לתהלוכה, יתורגלו התלמידים בכיבוי אש הלפיד במצב חירום. הפקודה למצב זה תהיה "לפיד כבה".
 • בכניסה למתחם הטקס יהיו דליי מים וחביות מים לכיבוי הלפידים הבוערים בסיום התהלוכה.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008