יום ש' 15/12/2018 | 5:33
 
 
 
 
 > השתלמויות - קורסים מקוונים

מהם קורסים מקוונים?
קורסים מקוונים הם קורסים שבהם הלמידה נעשית מרחוק באמצעות חיבור לרשת האינטרנט. ניתן למיין אותם באופנים שונים על פי מידת השימוש באינטרנט במהלך הקורס, החל בקורסים המשלבים מפגשים פנים אל פנים עם למידה ברשת בסביבה ייעודית בהיקפים משתנים, וכלה בקורסים המתקיימים רק מרחוק באמצעות האינטרנט.
מיון נוסף של הקורסים המקוונים מתייחס לשתי שאלות מרכזיות:
• מהי מידת האינטראקציה המתרחשת בין המורה ללומדים ובינם לבין עצמם במהלך הקורס?
• באיזו מידה הלומדים לומדים במסגרות זמן קבועות או בזמן גמיש? (בקורס א-סינכרוני כל לומד מבצע את הלמידה בזמנים שבחר, ואילו בקורס סינכרוני ישנם זמנים קבועים ללמידה,
שבהם כל המשתתפים נכנסים לסביבת הקורס).
מגוון תהליכי הלמידה בקורסים המקוונים רחב:
• לומדים באופן אישי בזמן גמיש, וכל לומד בוחר מתי ללמוד בסביבת הלמידה המקוונת.
• לומדים תוך אינטראקציה עם המנחה ועם לומדים נוספים בזמן גמיש.
• לומדים באופן איש׳ במסגרת זמן קבועה - תאריך יעד להגשת כל מטלה וכן הלאה.
• לומדים במסגרת זמן קבועה.
• לומדים יחד באותו זמן - יום ושעה שבהם כל הלומדים נכנסים ל"כיתה וירטואלית".
מדוע כדאי ללמוד בקורס מקוון?
למידה ברשת האינטרנט מאפשרת למידה עצמאית ושיתופית, מכל מקום ובכל זמן, ונותנת מענה לשלוש הזדמנויות מרכזיות:
• נגישות וזמינות של תהליכי פיתוח המקצועי לכל עובד הוראה.
• הזדמנות למפגש רב-תרבותי, המאפשר לאנשים ממגזרים שונים ומאוכלוסיות שונות ללמוד יחד ברשת.
• התנסות של עובדי ההוראה בחוויה אישית ובהבנת הערך של למידה דיגיטלית, כך שבהמשך ילמדו בדרך זו את תלמידיהם.
האתגר בשילוב למידה מרחוק גדול ומצריך שינויים רבים. השינויים אינם רק ברמה הטכנית, אלא בעיקר בתפיסת מהות ההוראה, מקום המורה והלומדים בתהליך למידה, התייחסות למאפייני הלומדים, הגמשת גבולות זמן ומקום, הגדלת אפשרויות הבחירה והיכולת לנהל למידה משמעותית תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיה (קראו למשל על 157110^3>10עז - רמות שימוש בטכנולוגיה).
מתוך אמונה שתהליכי הפיתוח המקצוע׳ מהווים מודל לתהליכים שעובדי ההוראה מובילים עם תלמידיהם, נערכות יחידות המשרד השונות והגופים המבצעים לשילוב למידה מרחוק ושימוש בטכנולוגיות במסגרות הפיתוח המקצועי.
ההזדמנויות שבלמידה המקוונת
• פריצת גבולות הזמן והמקום, למידה ב"נעלי בית".
• למידה עצמית ועצמאית, ביטוי אישי והבאת קולו של הלומד.
• שיתופיות ולמידת עמיתים.
• תיעוד תהליכי למידה, "שום ורפליקציה.
• אינטראקציה של הלומדים עם תכני למידה ממגוון מדיות.
• הבניה והצגה של ידע על ידי המנחים והלומדים בעזרת כלים טכנולוגיים.
שקיפות של תהליכי הוראה ולמידה.
כיצד לומדים בקורס מקוון?
הלמידה בקורס מקוון מתאפשרת מכל מקום ובכל זמן. על מנת ללמוד בקורס מקוון יש צורך רק במחשב המחובר לרשת האינטרנט. לכל קורס מקוון יש סביבת למידה ייעודית ברשת שבה מתקיימת הלמידה. הכניסה לסביבת הלמידה כוללת לרוב הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה שניתן לקבל ממבצע הקורס (מרכז הפסג״ה, המוסד האקדמי וכוי).
למידע על הזדהות וכניסה לקורסים המתקיימים במערכת ניהול הלמידה של המשרד קראו כאן. על הלומד להיות נוכח ופעיל לאורך תהליך הלמידה בסביבה המקוונת ברמה אישית ולתרום לקבוצה הלומדת.
בקורסים המשלבים מפגשי למידה העושים שימוש במערכת סינכרונית (מערכת שבה הלומדים מתחברים בתאריך ובשעה קבועים ל"כיתה וירטואלית" בעזרת קישור שנשלח אליהם, ושם מתקיים תהליך הלמידה בעזור מערכות אודיו וידאו), יש צורך להצטייד באוזניות ובמיקרופון.
כל קורס מקוון מלווה במערך תמיכה טכני ופדגוגי ללומדים הניתן על ידי הגוף המבצע. מידע מדויק על מערך התמיכה ניתן לכל לומד עם הרישום לקורס.
מהו היצע הקורסים המקוונים?
קיים היצע גדול של קורסים מקוונים המיועדים לעובדי הוראה לצורך למידה נושאת גמול: קורסים ייעודיים בתחומי הדעת בהובלת המזכירות הפדגוגית, וקורסים בנושאים גנריים בהובלת מרכזי הפסג"ה וגופים פדגוגיים. היקף הלמידה בקורסים המקוונים נושאי הגמול הוא לרוב 30 או 60 שעות, ובחלקם קיימת עלות נוספת למשתתפים.
קורסים מקוונים בתחומי הדעת
המזכירות הפדגוגית מובילה השתלמויות מקוונות לעובדי הוראה בכל תחומי הדעת במודל המקוון "איחוד מול "חוד" המתאים גם לחדר מורים לומד.
יחידות הלימוד פותחו על ידי מומחים פדגוגיים ועברו התאמה לכל תחום דעת על ידי מומחים מהדיסציפלינה, המשמשים גם כמנחים.
בקישורים שלהלן תמצאו מידע נוסף על מגוון הקורסים בתחומי הדעת וקישורים להרשמה.
• פירוט מסלול׳ למידה במודל איחוד מול ייחוד לשנת הלימודים תשע״ח.
• פרסים על השתלמויות מקוונות נוספות בתחומי הדעת לעובדי הוראה ולצוות׳ חינוך.
• רשימת השתלמויות מקוונות לעובדי הוראה בבתי הספר היסודיים.
• רשימת השתלמויות דיסציפלינריות לשנה״ל תשע"ח של משרד החינוך ומט״ח.
קורסים מקוונים במגוון נושאים גנריים במרכזי פסליה
מידע נוסף על הקורסים והרישום אליהם מתבצע ישירות באתרי מרכזי הפסג״ה. הקורסים אינם כרוכים בעלות נוספת. רשימת מרכזי הפסג״ה בפורטל.
קורסים מקוונים בביצוע גופים פדגוגיים
פירוט על הקורסים, על התשלום ועל הרישום לקורסים מתבצע ישירות דרך האתר של כל אחד מהגופים. רשימת הגופים המבצעים המאושרים על ידי משרד החינוך.
קורסים מקוונים - ארגוני המורים
להיצע הקורסים ראו כאן.
קורסים קצרים במודל של מיקרו־קרדיטציה
פיתוח מקצוע׳ מבוסס מיקרו־קרדיטציה מתייחס ללמידה ב"מנות קטנות" המתמקדות במיומנות הוראה או בתוכן ספציפי. בדרך למידה זו הלומד מרכיב את תוכן הלמידה המתאים לו. ללומד יש היצע של יחידות-קורסים קצרות, והוא בוחר על פי צרכיו האישיים אילו יחידות קורסים הוא מעוניין ללמוד. להמשך קריאה.

מתוך אתר משרד החינוך - פורטל עובדי הוראה

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008