יום א' 25/10/2020 | 4:01
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > המסע ו"האני מאמין" החינוכי של בית הספר

מאת: אלי שיש

התהליכים החינוכיים המתקיימים במסגרת המסע חושפים את התלמידים למצבים בלתי שגרתיים, במהלכם הם נדרשים התמודדות עם אתגרים פיזיים, קוגניטיביים, אינטראקציות חברתיות ואתגרים נפשיים. התהליך השלם מזמן אפשרויות מגוונות לשילוב מסכת הערכים והחזון החינוכי של בית הספר אלה צריכים להשתקף בבהירותם במהלך המסע. הדגשת הערכים בתהליך ייצרו שלם חינוכי מובנה ומשולב המדגיש את חיוניות המסע והחינוך לערכים בהוויה השוטפת של בית הספר. 
  
המפגש הבלתי אמצעי עם אתרי מורשת ואקטואליה מזמן התמודדות עם סוגיות ערכיות מתוך התרשמות ישירה ומעורבות רגשית. הבנת הסוגיות העולות בתהליך מקבלות משמעות רלוונטית לתלמידים. הדגשת הערכים המובילים מתוך חזון בית הספר במסע יקבלו משמעות עמוקה יותר בעקבות החוויה והדיון בהם.

החינוך לערכים ולעיצוב הזהות האישית וההזדהות הקולקטיבית הם חלק אינטגראלי ממהות הפעילויות לקראת היציאה למסע, ומההתרחשויות המתקיימות לאורך המסע בבית הספר ובשדה ובמיוחד בפעילויות הסיכום והעיבוד. המסע דורש מהמחנכים ומהמורים למקצועות הלימוד להיות, לא רק להוביל את התהליכים החינוכיים לתפיסת המסע כיחידה שלמה ומשלימה אחת, אלא להיות אלה המחוללים תהליכים אלה כשלם.

י. המסע ומקצועות הלימוד
תכנים רבים שנלמדים בתוכניות לימודים הקיימות בבית הספר יכולים לבוא לידי ביטוי במסע. הם משתקפים ברובדי הנוף ומאפשרים למידה חווייתית-יישומית של מקצועות שונים לאורך התהליך. המסע כזירה ל"למידה מחוץ לבית הספר" מחזק את הבנת נופי הארץ ומשמעות האתרים שמשולבים במסלול הסיור.
המסע יוצר זיקה מעשית בין החומר התיאורטי הנלמד בכיתה לתופעות וההתרחשויות הנחוות במסלולי הסיור למקצועות הלימוד המתקשרים לתהליך. פעילות זו מאפשרת לכלל המורים להשתתף בתהליך ולהעצים את תהליכי הלמידה החווייתית באמצעותו. שילוב המקורות בתהליך על כל שלביו חיוני להעצמת המסע. תכליתו של המסע היא להביא את התלמידים מהכרת הארץ לחיזוק הזיקה, הזהות וההזדהות עם מורשת העם ולארץ ישראל וכאזרח מעורב, פעיל, אחראי ותורם.
הצגת קטעים מהמקורות וקריאה בהם באתרי התרחשות המאורעות ההיסטוריים שעיצבו את דמותו של העם בארץ, מעצים את ההתרגשות ותחושת השייכות בצורה המוחשית ביותר למורשת העם. הפעולה מעצימה את הלמידה בעצם ההתבוננות ובקשר הבלתי אמצעי להתרשם מהסיפור ומהדמויות. 
יא. המסע והמיומנויות החברתיות
כדי להגיע ללמידה משמעותית חייבים להקנות מיומנויות חברתיות בסיסיות. התהליך החווייתי של הלמידה מהסביבה  מעורר רגשות  שהם חיוניים להפנמת הנלמד ולאימוץ התובנות החדשות לעתיד. היות וכושרנו לחשוב וללמוד באופן משמעותי קשור באורח הדוק למצב הפיזי והרגשי שלנו, למידה משמעותית מחייבת את הצוות החינוכי להקדיש תשומת לב לכל ההיבטים הסביבתיים (הפיזי, החברתי, הקוגניטיבי והרגשי) שבהם מתרחשת הלמידה.
  
כדי להצליח בתהליכים החינוכיים חייבים לתמוך בעשייה החינוכית-ערכית של בית הספר המבקש לקיימה גם מחוץ לכתליו. חייבים קודם כל  ולפני הכל להעצים ולחזק את צוותי הניהול של בתי הספר ולשתף בכל שלבי התהליך גם את המורים-המחנכים והמורים למקצועות השונים כדי שיהיו חלק בבניית המודל של בית ספרם. כדי להצליח בכך הצוות הניהולי, הצוות החינוכי והתלמידים חייבים להיות מודעים, מעורבים ומחויבים לתהליך ולתוצריו.
גישה 'המכבדת' את כל השותפים בתהליך החינוכי, מעצבת תפיסת עולם המעמידה את התלמיד במרכז התהליכים החינוכיים-ערכים-חברתיים-לימודיים המפעילים בנפשו 'אני שלם', למיצוי מלוא יכולתו (הרגשית, הקוגניטיבית והפיזית) למימוש עצמי ורצון מחוזק להשתתפות בתהליך מתוך אמון.


יב. המסע ומטרות החינוך בישראל
'המסע' על פי 'תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת' מאפשר  לממש – תוך שילוב עם מקצועות הלימוד ופעילויות אחרות המתקיימות בבית הספר ובמחוזות, חלק ניכר מכל מטרות החינוך בישראל :
1. "לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל... המכבד את מורשתו ואת זהותו התרבותית...".  הפעילות החווייתית המתרחשת באתרי המורשת ובנופיה המגוונים של הארץ - בזיקה להוויה הישראלית מחזקת את תחושת השייכות לעם ולמדינה ואת המודעות האזרחית.
2. "...לחנך לסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים". הפעילות האינטנסיבית והבלתי שגרתית מעודדת אינטראקציות חברתיות אשר חושפת בפני התלמידים את חיוניות הסובלנות ביחסים בין בני אדם והעמים הלכה למעשה, בתוך המסע בין האתרים השונים מעמיקה ההכרות עם החברה הישראלית הרב-תרבותית.
3. "ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל".
4. "ללמד את מורשת ישראל והמסורת היהודית...ולחנך לכבדם". הסיור בשבילי הארץ ובאתרי המורשת חושף בפני התלמידים את תולדות ארץ ישראל ועם ישראל בארצו, המפעל הציוני וההוויה הישראלית, כך שמתוך ההכרות החווייתית ניתן לחנך לכבדם.
5. "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם...." המסע מאפשר לתלמידים לגלות לעצמם ולאחרים גווני יצירה וכישרונות מגוונים, ולהוביל עצמם למימוש עצמי. בדרך זו בית הספר מעניק שוויון הזדמנויות לתלמידים בעלי כישרונות שונים, ומאפשרת לכל אחד לבוא לידי ביטוי ולהתפתח על פי דרכו.
6. "להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו". התוכנית מזמנת מצבי חיים מגוונים, שונים מאלה שמתקיימים בין כתלי בית הספר המחייבים התמודדות ברמות שונות. 
7. "לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה... ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי". המסע מזמן לתלמידים 'מפגש' עם שרידים ארכיאולוגיים של תרבויות רבות שחלפו בארץ. ההליכה בשבילי הארץ ורכישת הרגלים לסיור במסע מקדמים את הפעילות הגופנית ואת תרבות הפנאי.
8. "...לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה..." מגוון תופעות הטבע והאדם ששזורות בנופי ארץ ישראל עשויים לעורר סקרנות, מגוון המצבים הבלתי מוכרים מחוללים מחשבה עצמאית ויוזמה  תוך התמודדות עם הקשיים שעולים מהם. את זרעי הסקרנות מניח המורה עוד בתהליכי ההכנה בית הספר.
9.  "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמולאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית... והתנדבות..." במסע נפגש התלמיד עם החברה הישראלית על מורכבותה וקשייה, מתוך כך ניתן לחזק את המעורבות בחיי החברה הישראלית. במהלך הסיורים התלמידים נדרשים לקבל על עצמם תפקידים ולממש: עזרה הדדית והתנדבות לביצוע משימות שונות, פעילות המעודדת אינטראקציות חברתיות (חינוך חברתי למעשה) המתקיימות במסגרת חברת התלמידים, ולמענה.
10.  "לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ , לנופיה, לחי ולצומח".  הכרות חווייתית ובלתי אמצעית עם הטבע והנוף של הארץ יוצרים זיקה חיובית ואפשרות לפתח יחס של כבוד לכל אלה.
11. "להכיר את...התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה אחרות במדינת ישראל...". מסעות מובילים להכרות גם עם ישובים ואוכלוסיות דוברי ערבית, ואתרי פולחן של בני הדתות והעדות השונות במדינת ישראל, ומתוך כך ניתן לפתח את יחס הכבוד הראוי כלפיהן.


מתוך אתר מינהל חברה ונוער

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008