יום א' 08/12/2019 | 18:27
 
 
 
 
 > שאלות ותשובות לקראת פתיחת שנת הלימודים

מהם תאריכי הלידה של חייבי הרישום לגני ילדים (גילי 3,4,5) על-פי חוק לימוד חובה
 
בהתאם לחוק נקבעים תאריכי הגיל הקובע לרישום, על-פי לוח השנה הלועזי.
תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנה"ל התשע"ח הם:
גיל 5: ו' בטבת התשע"ב, 1 בינואר 2012, עד י"ח בטבת התשע"ג, 31 בדצמבר 2012.
גיל 4: י"ט בטבת התשע"ג, 1 בינואר 2013, עד כ"ח בטבת התשע"ד, 31 בדצמבר 2013.
גיל 3: כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014, עד ט' בטבת התשע"ה, 31 בדצמבר 2014.
לחוזר המלא
 
  
חינוך חינם מגיל 3

 
החל משנת הלימודים התשע"ו חייבים כל הילדים בגילאי 3-4 לבקר בגן בבעלות של הרשות המקומית (גנים רשמיים) או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה (גנים מוכרים שאינם רשמיים).
 
גנים רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-14:00, וביום ו' עד השעה 12:45.
 
גנים מוכרים שאינם רשמיים פועלים ללא תשלום, בימים א'-ה', בשעות 07:55-13:20, וביום ו' עד השעה 12:45.
 
כל שירות נוסף הניתן מעבר לשעות אלה כרוך בתשלום ההורים ובאחריות הרשות או התאגיד.
 
 
ילדים בלי גמולים בגן
 
עם החלת חוק חינוך חובה חינם על גילאי שלוש-ארבע, זכאים כל הילדים בגילאי שלוש במדינת ישראל ללמוד במערכת החינוך הקדם יסודי במשרד החינוך. החלת חוק זה אינה מאפשרת להימנע מקבלת ילדים לא גמולים לגני הילדים.
 
עבודת הגננת עם גילאי שלוש כוללת גם חינוך לגמילה בדרכים חינוכיות. עבודה חינוכית-טיפולית מקצועית, אווירה תומכת וחמה ושיתוף בין הבית למערכת החינוך יבטיחו תהליך גמילה תקין.
 
סייעת הגן אחראית להחלפת החיתולים לילדים לא-גמולים ויחד עם הגננת מלווה את הילד בשלבים הרגישים של תהליך הגמילה.
 
על הרשות המקומית/הבעלות לדאוג לתנאים פיזיים נאותים לטיפול בילדים הבלתי גמולים.
 
 
חריגי גיל בגני ילדים
 
עם החלת חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3 ובהמשך לפניות הורים בבקשה לאשר חריגי גיל, על מנת שיתאפשר לילדיהם ללמוד חינם במסגרות המוכרות, נקבעו קריטריונים לאישור חריגי הגיל
 
בקשה לאישור חריג מובאת לדיון בוועדה משותפת למשרד החינוך ולרשות המקומית, ועליה לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו בהנחיות המשרד.
 
חשוב להדגיש כי לאור החלטת הממשלה משנת 2012, הורים, שבקשתם תאושר, אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא הזהה לשיעור השתתפות המשרד.
 
 
 
השארת ילד בגן חובה לשנה נוספת
 
בתחילת שנת הלימודים, בפגישה הראשונה של הגננת עם כלל ההורים, תביא הגננת לידיעתם את התהליך ואת הנוהל של קבלת החלטה בדבר הישארות ילד בגן שנה נוספת.
 
בתהליך קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת שותפים ההורים, הגננת ופסיכולוג הגן תוך היוועצות בגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד, ככל שישנם כאלה.
 
במקרים בהם קיימים חילוקי דעות וההורים מתנגדים להמלצה המקצועית, רשאים הם להפנות בקשה בכתב לדיון בפני מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריהם.
 
על החלטת הרשות ניתן לערער בפני מנהל המחוז עד 15 ביוני של אותה שנה לכל המאוחר.
 
החלטת מנהל המחוז היא סופית.
 
 
סייעת נוספת בגני ילדים
 
החל משנת הלימודים התשע"ו נוספה סייעת שנייה לגני הילדים הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים שבהם מתחנכים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, וזאת ללא השתתפות כספית של ההורים.
 
על מנת לקבל סייעת נוספת, בין יתר תנאי הסף, על הגן להיות בעל אישורי בטיחות (גן רשמי) ורישיון בתוקף (גן מוכר שאינו רשמי), וכן מפוקח ע"י המשרד.


מתוך אתר משרד החינוך
 

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008