יום א' 25/10/2020 | 4:31
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מורה נבוכים לחינוך הרב תרבותי בירושלים

מאת: הרב מיכאל מלכיאור

מי שמעיין בהתפתחויות בעולם הקרוב והרחוק ולא שייך לקבוצות שיש להן את כל התשובות, עומד בפני
שאלות ודילמות קיומיות וזקוק למורה למבוכה הרב-תרבותית בתחום של החוברת הזאת - שהוא לב
התחום הקיומי של עתיד החברה שלנו ושל העולם כולו.
רק לפני דור חשבו רבים שהגענו לקץ ההיסטוריה. שהגענו לעולם צודק יותר, מכבד יותר, עולם שמקדש
את הפרט ואת זכויותיו, שואף לשוויון ולשלום, ושרעיונות הדמוקרטיה יתנחלו אט אט בלבבות האומות
כולן. גם לרב-תרבותיות היה מקום נרחב בעולם הזה, אבל זו הייתה רב-תרבותיות שהכירה בזכויות
תרבותיות של הפרט, והכירה פחות בקהילות ובשבטים. גם לדת היה מקום, אך היא הייתה צריכה לכופף
עצמה ופרשנויותיה לרציונל האנושי.
ההתפתחות הזאת קרתה בד בבד עם תחילת עידן הפוסט-מודרנה שבו היה מקום לכל קבוצה על
תפישותיה הדתית, התרבותית-הקולקטיבית או האינדיבידואלית, גם לאלו שלא היו במרכז השליטה
והכוח. כל אחד הביא את הנרטיב שלו, ופה כבר לא היה כל מקום לשיפוט ערכי בין טוב לרע, בין אמת
לשקר. הברכה בהתפתחות הזאת הייתה שקבוצות שוליים שלא תפסו מקום בשיח הציבורי יכלו להשמיע
את קולן. הבעיה הייתה שמרוב תקינות פוליטית, בסופו של דבר כל הקבוצות כולן מרגישות בחוץ. במאבק
הגדול בין "אנחנו" ו"הם" - כולנו הפכנו להיות "הם". החברה מקטבת ואינה מסוגלת להגיע לפתרון אמתי
לשום בעיה בשום תחום, ומהות הקיום של הדמוקרטיה שלנו נמצאת בסכנה.

מקומה של ירושלים

'כי מציון תצא תורה' - אין מקום ראוי ומתאים יותר לנסות לגבש מורה למבוכה שהעולם שרוי בה מאשר
ירושלים. ירושלים, מעצם שמה, היא עיר שחוברה לה יחדיו, שמחברת את אברהם עם מלכיצדק, את
היהודי עם האוניברסלי, את הרוחני עם הארצי, את הדתות המונותאיסטיות עם העולם כולו. היא לא
נחלקה לשבטים, אבל היסטורית הייתה בנקודת המפגש בין הנחלה של בנימין לזו של יהודה כדי להזכיר
לנו את האמירה של יהודה לאביו לגבי בנימין, שהביא למפנה בסיפורי השנאה 'אנכי ערבנו, מידי תבקשנו'.
הערבות והאחריות ההדדית הן הבסיס לקדושתה של העיר. החרדה לקדושתה של העיר המתבטאת
בהתנהגות מכבדת כלפי צלם האלוקים שיש בכל השותפים האחרים לעיר הזאת, היא המפתח להשבת
השכינה שבגלל חטאינו הסתלקה מעירנו.
 
בדרך לפתרון
בחודשים אלה הולכת ונרקמת קואליציה רחבה של מנהיגים ומחנכים. קואליציה דתית ותרבותית
שמכילה גם את אלו שנחשבו כקיצוניים ביותר, שכל אחד מהם לא מוותר על פסיק מאמונתו, אבל מבין
שכדי לקדש שם שמים ולכבד את קדושתה של העיר אנו חייבים להסתדר יחד, לפתור בעיות מתוך ענווה
ולזנוח את ההתנשאות והכוחנות. כך נוכל לעשות שלום שבא דווקא מהמקור של הקיום והזהות שלנו, וכך
נוכל לבנות דמוקרטיה אמתית ובת-קיימא שמכילה לא רק את הפרט אלא את כל הקבוצות והשבטים
שהם חלק מהמרקם האנושי של החברה שלנו.
בתחום החינוכי קורים בירושלים דברים מרתקים. אין עיר בעולם, ודאי לא בעולם היהודי, שיש בה מגוון
אפשרויות חינוכיות כמו בירושלים. אני משתתף בפרויקטים של בתי-ספר ובתי מדרש שהחליטו להסיר
כליל את חומות ההפרדה ולחבר מוסיקה נפלאה של קהילות לומדות ו'יחד' מתוך כבוד לכל מיתר מן
המיתרים וכל כלי בתזמורת הכוללת. אנו משתלבים בייצור המנגינה החינוכית שירושלים ראויה לה.
אם נשכיל להיות קנאים לערבות ההדדית, אין לי ספק שדבר ה' יצא מירושלים לעולם כולו כדגם
וכהשראה למסר שכל כך צמאים לשמוע אותו, והשיח הרב-תרבותי המתהווה של דמוקרטיה בת-קיימא
ושלום דתי תבטיח שנקיים את החזון שירושלים של מטה אכן תהיה שער לשמים.

מתוך אתר שבוע החינוך בירושלים

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008