יום ו' 30/10/2020 | 3:06
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > ירושלים, עיר שתרבויות מתחברות בה יחדיו?

רציונאל
תוכנית זו באה לבחון את החברה הישראלית המורכבת מפסיפס של דמויות, דעות ואורחות חיים. כבסיס להבנת המורכבות של חברה רב תרבותית היום הראשון המתקיים בבית הספר נפתח בבירור עמדות המשתתפים כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית, הצפתם של ההתנגשויות העולות בחברה רב תרבותית ובחינת קונפליקטים מרכזיים. ביום השני נסייר בירושלים ונבחן כיצד היא עומדת במבחן הרב תרבותיות, ונדון כיצד התפיסה הרב תרבותית באה לידי ביטוי בחברה הישראלית.

 

יום בבית הספר

סדנא 1: "דברים שרואים מכאן"
על בסיס משחק תחרותי קבוצתי המברר את הידע ואת עמדות המשתתפים כלפי קבוצות ומגזרים בחברה הישראלית נרחיב את ההיכרות של המשתתפים עם הקבוצות השונות, ונבחן את המושג 'סטריאוטיפ' והשלכותיו החברתיות החיוביות והשליליות.

סדנא 2: "רגע לפני הקרע"
בהתמקדות בשלושה קונפליקטים מרכזיים בחברה הישראלית המבטאים התנגשות תרבותית, ייחשפו המשתתפים למורכבות הנובעות מההטרוגניות ומריבוי הדעות בחברה הישראלית ויעמדו על בחינת קווים מנחים להתמודדות עם הדילמות.

סדנא 3: "קונפליקטים בראי הקולנוע"
על ידי צפייה במקבץ מקטעי סרטים ישראלים ייחשפו התלמידים למימד הקולנועי ויחסו לקבוצות השונות בחברה הישראלית. דרך קטעי הסרטים נעמוד על המגוון החברתי הישראלי ונברר כיצד בא לידי ביטוי יחס הקבוצות כלפי עצמן וכלפי הקבוצות האחרות.

סדנא 4: "רבות הדרכים"
על ידי התנסות בסימולציות של הבעות דעה ובמשחקי תפקידים נבין את הקושי בהקשבה וקבלה של עמדות ורעיונות אחרים משלך ונעמוד על יתרונות המגוון האנושי והמשמעות החיובית של מחלוקת בחברה למרות קושי זה.

סדנא 5: "משחק התסריטים"
המשתתפים יידרשו להכריע דרך 'תסריטים' של סוגיות מדיניות אקטואליות המבטאים את המתח במדינת ישראל כמדינה רב תרבותית. דרך הכרעות המשתתפים, נבחן את המשמעויות של מתח זה ונברר אודות מודלים חברתיים המתמודדים עם מציאות של חברה רב תרבותית.

יום בירושלים

סדנא 1: "כחול ולבן זה הצבע שלי"
באמצעות תמונות המייצגות אישים ומקומות במדינת ישראל, נברר מהו משמעות המושג "רב תרבותיות" בקרב המשתתפים, ונדון על אופייה הרב תרבותי של מדינת ישראל וכיצד הדבר בא לידי ביטוי במרחב הציבורי הישראלי.

סיור: "רב תרבותיות בחברה הישראלית" 
ירושלים כעיר רב תרבותית המכילה בתוכה יהודים ,מוסלמים ,נוצרים ,דתיים וחילונים עניים ועשירים אנשי רוח ואנשיי עמל מציע למסייר בה חוויה סוציולוגית כוללות על פני מרחב גיאוגראפי מצומצם.
דרך סיור במגוון מקומות בעיר ומפגש עם התרבויות השונות הנמצאות בה, נברר את המושג "רב תרבותיות" ונדון בשאלה האם החברה הישראלית הינה חברה רב תרבותיות אמיתית או חברה בעלת תרבויות רבות ונפרדות אשר מוקדי ההשקה ביניהם מצומצמים.

סדנא 3: "חותמים מחדש על מגילת העצמאות"
דרך עיון בערכים החברתיים- תרבותיים המופיעים במגילת העצמאות ובחינתם אל מול פני המציאות הישראלית, ינסחו המשתתפים את ערכי מגילת העצמאות כפי שהיו מעוניינים שיתקיימו במדינת ישראל.

מתוך אתר גשר משפעלים חינוכיים

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008