יום ב' 26/10/2020 | 15:11
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > החשיבות העולה של הקניית ערכי בסיס ללימודי שמירת הסביבה.
מאת: אריה וגנר

יחסי הגומלין בין בני אדם לסביבה עברו שינוי קיצוני בעשורים האחרונים ויהיו, לדעתם של מומחים רבים, הנושא העיקרי על סדר יומה של המאה העשרים ואחת. בעבר היו יחסי הגומלין הללו בעלי השפעה לוקלית מוגבלת, אולם עקב הגידול הדמוגרפי, ההתפתחות הטכנולוגית והתהוות סגנון חיים בזבזני במדינות המפותחות ההשפעה האנושית על מערכות האקלים, האוויר, המים, המשאבים, החי והצומח, היא גלובלית ונוגעת לכל הממדים של חיינו.
יחסי גומלין בין בני אדם לסביבה פירושם שהאנושות משפיעה על הסביבה והסביבה משפיעה על האנושות. אנו מקבלים מהסביבה משאבים כגון מחצבים, חומרי גלם, אנרגיה וכן משאבים אקולוגיים כגון אוויר לנשימה ומים לשתייה. יתר על כן, הסביבה לא רק מבטיחה את קיומנו הפיזי, היא גם מקור למרגוע, לפליאה ולהשראה, המזינים את צרכינו הרוחניים. וכשם שהסביבה משפיעה עלינו, אנו משפיעים עליה. אנו פולטים לאוויר, למים ולקרקע תוצרי לוואי שונים, החוזרים אלינו ומרעילים אותנו. אנו מנצלים את המשאבים הטבעיים ניצול יתר – מבזבזים בלי תקנה משאבים מתכלים או מפרים איזונים עדינים בקצב העולה על קצב התחדשותם. אנו פוגעים בדורות האנושיים הבאים, כמו גם במינים של בעלי חיים וצמחים החולקים אתנו את כדור הארץ.
יחסי גומלין בין בני אדם לסביבה כיום פירושם קשר הדוק מבעבר בין עולם הטבע ובין עולם החברה. מבנים כלכליים, פוליטיים וחברתיים של בני אדם משפיעים, למשל, על חלוקת המשאבים המידלדלים בין מדינות ועל דרכי ההתמודדות שלהן עם סיכונים סביבתיים, על אורח החיים המשפיע על הסביבה ומושפע ממנה. בגלל התנהלות אנושית שאינה בת קיימא, עומדים לפתחה של האנושות אתגרים קיומיים ממש.
אם תיאור זה של המצב נכון, אזי חינוך סביבתי ראוי חייב להיות היסוד של החינוך במאה העשרים ואחת. אולם מהו חינוך סביבתי ראוי?

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008