יום ב' 25/06/2018 | 13:06
 
 
 
 
 > נשירה מהוראה בישראל: מניעים וגורמי סיכון

מחברים: ארביב-אלישיב, רינת /צימרמן, ורדה

תקציר המאמר


נשירת מורים ממערכת החינוך היא תופעה חברתית אשר מתרחבת בעשורים האחרונים במדינות שונות בעולם המערבי(Ingersoll, 2001) ורים רבים, בעיקר בתחילת דרכם, נוטים לעזוב לצמיתות את ההוראה, ביניהם שיעור לא מבוטל של מורים מוכשרים. לתופעה זו השפעות שליליות על ההתנהלות של מערכת החינוך (Changying, 2007 Hanushek, Kain & Rivkin, 2004) ועל השגת שוויון הזדמנויות חינוכי (Johnson Berg & Donaldson, 2005) תופעה זו מדומה בספרות ל-" "silent crisis", משבר חמור שאינו זוכה להד ציבורי הולם. אינגרסול מכנה את תופעת הנשירה כ- "Ingersoll, 2001: 501) "revolving door) לדידו, הדלת בתחום ההוראה מסתובבת בהתמדה, שכן שיעור קבוע של מורים, קרוב לשליש, נמצא כל העת בתהליך של מעבר בין בתי ספר או בתהליך של עזיבת המקצוע, שלא מטעמי יציאה לפנסיה. הוא טוען שיוזמות להרחבת הגיוס של מורים לא יפתרו את הבעיות של כוח האדם בהוראה, אם לא תגבוש מדיניות לפתרונה של בעיית הנשירה בקרב מורים. המחקר הנוכחי מבקש לפרוס תמונה של תופעת הנשירה בקרב מורים בישראל בשלבי החינוך השונים ולהתייחס לפרספקטיבה של המורה )רמת הפרט( ולפרספקטיבה של המערכת החינוכית )רמה מערכתית(.
 
לקריאת כל המאמר הקלק כאן

מתוך אתר מכון מופת

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008