יום ו' 30/10/2020 | 0:36
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מה כוללת התכנית החינוכית היחידנית של ילדכם ואיך תוכלו לסייע להצלחתה

מה תכלול התכנית החינוכית היחידנית של ילדכם

תכנית השילוב תכלול את כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לילדכם במסגרת שעות השילוב. בתכנית אנו שמים דגש על תיאום בין כל השירותים הנכללים בה. התכנית תהלום ככל האפשר את תכנית הלימודים בכיתה הרגילה, בהתחשב ביכולות של ילדכם. אנו ממליצים לכלול בה גם שירותים הקיימים במסגרת החינוכית ובקהילה.

 

התכנית תפרט את הסעיפים הבאים:

 • ​התחומים שבהם ילדכם מתפקד באופן גבוה והתחומים שבהם הוא מתפקד באופן נמוך.
 • מטרות התכנית לשנת לימודים אחת.
 • היעדים הלימודיים; אלה יתבססו על תכנית הלימודים הרגילה ויפרטו את המטלות הנדרשות מילדכם.
 • דרכי פעולה ותכנית עבודה שיפרטו את הנושאים שבאחריות המחנכת או הגננת והצוות הבין־מקצועי. כמו כן יוגדרו תחומי האחריות של כל חברי הצוות.
 • פרקי הזמן הנדרשים להשגת היעדים.
 • האמצעים להשגת היעדים.
 • אמות המידה להשגת היעדים (משוב והערכה).

 

בשלב שבו נתכנן את התכנית נזמין אתכם ואת ילדכם כדי להשמיע את דבריכם בעניין, ואם תרצו תוכלו להביא לדיון איש מקצוע מטעמכם. בהמשך נעביר לכם העתק של התכנית. בשלב זה נביא לידיעתכם את ההחלטה בדבר זכאותו של ילדכם לסיוע ובדבר רמת התפקוד שנקבעה לו.

 

דיווח על התקדמותו של ילדכם במהלך תכנית החינוך היחידנית

הגננת או המחנכת יעבירו לכם בסוף שנת הלימודים הערכה בכתב על התקדמותו של ילדכם בתחומים השונים שהוא טופל בהם.

 

סוגי התמיכות העומדות לרשות ילדכם כאשר בונים עבורו את התכנית החינוכית היחידנית

הצוות הבין־מקצועי יקבע את התמיכה המתאימה לילדכם מתוך אחד או יותר מסוגי התמיכה המפורטים להלן.

 

הוראה ולימוד

עובד הוראה מהחינוך המיוחד יתמוך בילדכם ויבנה בעבורו את תכנית הלימודים בהתאם לצרכיו. לדוגמה:

 • הוראה קבועה: את ילדכם ילמד מורה לחינוך מיוחד על פי מערכת קבועה ובהתאמה לחומר הנלמד בכיתה. כמו כן יתמכו בו מטפלים פרא־רפואיים ומטפלים ביצירה ובהבעה. גם הם יפעלו על פי מערכת קבועה, יתאימו את הטיפול לצרכיו ויפתחו את יכולתו להשתלב בכיתה מבחינה לימודית וחברתית (להבדיל מטיפול קליני).
 • אבחון, התאמה ומעקב: ילדכם יעבור אבחון דידקטי ותותאם לו תכנית חינוכית בתיאום עם הגורמים המקצועיים האחרים התומכים בו. הצוות המטפל בו יעבור הדרכה ויתבצע מעקב קבוע אחרי התקדמותו של הילד, על פי לוח זמנים שייקבע על ידי הצוות הבין־מקצועי.

 

הפניית ילדכם לאבחון תיעשה לאחר שנקבל מכם אישור בכתב.

 • אבחון ומעקב על ידי צוות רב־מקצועי בין־תחומי: ילדכם יעבור הערכה רב־תחומית שיבצעו גורמי מקצוע בין־תחומיים (מספרם ותחומי מומחיותם ייקבעו על פי צורכי ילדכם), ותותאם לו תכנית חינוכית.  הצוות המטפל בו יעבור הדרכה ויתבצע מעקב קבוע אחרי התקדמותו של הילד, על פי לוח זמנים שייקבע על ידי הצוות הבין־מקצועי.
 • הוראה משולבת על בסיס דו־שבועי או דו־חודשי: ביצוע הערכה ותצפית תוך כדי הוראה, הוראת הדגמה(modeling)  והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שיקבע הצוות הבין־מקצועי.
 • תמיכה בתחום הרגשי, ההתנהגותי או הנפשי על ידי מומחים: ביצוע אבחון ותצפית תוך כדי הוראה בתחומים אלה על ידי מומחים בתחום בריאות הנפש - פסיכולוג המסגרת ו/או אנשי הצוות הטיפולי, הוראת הדגמה (modeling) והנחיית המחנכת המשלבת בתדירות שיקבע הצוות הבין-מקצועי.

 

התאמות​

תמיכה מסוג התאמה משמעותה לשנות את הסביבה, הציוד והפעילויות של ילדכם כדי להבטיח שהן ישרתו אותו בצורה הטובה ביותר. לדוגמה:

 • התאמת תכנית הלימודים: התאמה של תכנית הלימודים הכיתתית לתלמיד על ידי מורה לחינוך מיוחד, בשיתוף המחנך/מורה מקצועי והתלמיד.
 • סיוע במכשירים מיוחדים: שימוש בטלוויזיה במעגל סגור, במכשירי שמיעה, בסדים וכדומה.​
 • סיוע במעברים: הוראה, ייעוץ והכוונה של המורה לחינוך מיוחד במעבר בין מסגרות, בין נושאי לימוד ובין פעילויות במסגרת החינוכית.

 

שילוב בין הוראה ולימוד ובין התאמות

מסגרת שתשלב בין שני סוגי התמיכות בצורה המיטבית. לדוגמה:

 • הוראה בתמיכה מיוחדת: ילדכם יקבל תמיכה בסביבה חינוכית המאורגנת על פי צרכיו: התאמה פיזית או התאמה טכנולוגית מיוחדת וכדומה, כגון הוראה במרכזים טיפוליים או במרכזי למידה.
 • הוראה באמצעים מיוחדים: ההוראה של ילדכם תתבצע בעזרת עזרים, כגון אמצעים מתוקשבים ושירותי תרגום ללקויי שמיעה.​
 • מודל משולב: מורים עמיתים מתחומים שונים (מורה מיוחד ומורה מחינוך רגיל) יעבירו לילדכם הוראה בסביבה ייחודית שבה לומדים תלמידים עמיתים בעלי יכולת שונה ("רגילים" עם "מיוחדים"), כגון גן משולב או קבוצת תלמידים משולבים הלומדים בכיתה רגילה בחלק משעות הלימוד או בחלק מנושאי הלימוד.

 

הקצאת תמיכה מסוג סייעת אישית לילדכם 

כאן תוכלו למצוא מידע מפורט בנושא זה. להפנות לעמוד הספציפי 

ההשתתפות הנדרשת מכם ההורים במהלך יישום התכנית החינוכית היחידנית של ילדכם

 מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008