יום א' 20/01/2019 | 21:19
 
 
 
 
 > גלגולו של יום האם ליום המשפחה

יום המשפחה הוא גלגולו המתקדם של יום האם.
"יום האם" נולד עוד ביוון העתיקה וציין את חגה של ריאה, אם כל האלים. בארצות-הברית
התמסד "יום האם" בשנת 1914 בעקבות פנייתה של אנה ג'רביס, שהגתה את הרעיון
בימי האבל על מות אימה.
במדינת ישראל חל יום האם ב-ל' בשבט, הוא יום פטירתה של הנרייטה סאלד - אם עליית
הנוער. בעקבות שינויים חברתיים ותרבותיים בעולם ובמדינת ישראל שונה יום האם ליום
המשפחה, ובהתאם שונו ההדגשים שלו.
ביום האם הדגישו את תפקידיה של האם כמטפלת בבית ובילדים, תפיסה מסורתית של
האם ותפקידיה.
ביום המשפחה מדגישים את הקשרים בין בני המשפחה הקרובה והמורחבת ונותנים את
הדעת על מהות האהבה ועל התמיכה ההדדית בין בני המשפחה. התפיסה היא של חלוקת
תפקידים שיוויונית במשפחה, ומתן הכרה לכל סוגי המשפחות השונות: גרושים, משפחות חד
הוריות, משפחות חד מיניות וכו'.
מבנה המשפחה, הפך בעשורים האחרונים לגמיש ומגוון מבעבר. השינויים במבנה המשפחות ומשקי הבית מושפעים ממגמות
דמוגרפיות, חברתיות-תרבותיות וכלכליות בחברה, אך גם משפיעים עליהן.
לרגל יום המשפחה שחל בחודש פברואר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה נתונים על משפחות ומשקי-בית בישראל.
 
הטקסט לתלמידים
יום המשפחה היה במקור יום האם. במדינת ישראל חל יום האם ב-ל' בשבט, הוא יום פטירתה של הנרייטה סאלד - אם "עליית
הנוער" (עליית הנוער-ארגון יהודי בגרמניה שמטרותיו היו: העלאת ילדים ונוער לארץ ישראל וחינוך הנוער .
בני הנוער שעלו לארץ במסגרת "עליית הנוער" נקלטו בקיבוצים, במושבי עובדים ובבתי ספר חקלאיים).
בעקבות שינויים שחלו בחברה ובתרבות בישראל ובעולם שונה יום האם ליום המשפחה, ובהתאם שונו ההדגשים שלו:
ביום האם הדגישו את תפקידיה של האם כמטפלת בבית ובילדים, כך חשבו פעם על האם ועל תפקידיה.
ביום המשפחה מדגישים את הקשרים בין בני המשפחה הקרובה והמורחבת ואת התמיכה ההדדית בין בני המשפחה. התפיסה היא של
חלוקת תפקידים שיוויונית במשפחה, ומתן הכרה לכל סוגי המשפחות השונות: גרושים, משפחות חד הוריות, משפחות חד מיניות וכו'

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008