יום ג' 29/09/2020 | 23:25
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > בית ספר מקדם בריאות

בשנות ה-70 של המאה העשרים הקים ארגון הבריאות העולמי ועדת מומחים שהגתה את גישת "בתי ספר מקדמי בריאות". המסמך הבין-לאומי הראשון שהתייחס לתכניות בריאות בבתי ספר יצא ב-1966 אולם רק בהצהרת אוטווה (1986) זוהתה מסגרת ברורה לבתי ספר מקדמי בריאות עם תחילת גישת המסגרת. "תכנית הבריאות בבתי הספר" (”School Health Initiative”) 
נוסדה ע"י ארגון הבריאות העולמי ב-1994, ושנה לאחר מכן יצאו שלושה מסמכי יסוד המתעדים את מגוון ההיבטים של בריאות בבית הספר.

 

בית ספר מקדם בריאות הוא מהות חינוכית המאופיינת בתפיסה מיוחדת. הוא בנוי על מודל חברתי בתחום הבריאות אשר מדגיש את המבנה הארגוני של בית-הספר תוך מיצוי פיתוח הפרט, איכות חייו ובריאותו, ותרומה לאורח החיים ואיכותם של כלל השייכים לקהילת בית-הספר.

 

בית-ספר מקדם בריאות מהווה תשתית לתהליך חינוכי היוצר שילוב של תחום הבריאות כחלק מהותי ואינטגרלי בהוויה הבית-ספרית. המטרה היא יצירת מודל חברתי כמבנה המשמש מסגרת תומכת המשפיעה על ההשקפה, התפיסה ההתנהגות הבריאותית של הלומדים, העובדים ובעלי התפקידים בבית הספר.

 

בית-ספר מטפח בקרב תלמידים, הורים וצוות חינוכי אמונה והתנהגות ישומית על ידי הגברת ההנאה וההנעה להשגת בריאות מיטבית, שימורה והפיכתה לאורח חיים.

 

כל זה באמצעות "אני מאמין" בית ספרי, שילוב תחום הבריאות בתכניות הלימודים הפורמלית והבלתי פורמלית, הקשר עם הקהילה – אופיו ואיכותו, ופעילות משמעותית גלויה ומיודעת בבית הספר וסביבתו.

 

המטרה היא ליצור הרמוניה בקשר רב כיווני ולכרות ברית בין בית הספר לבין הקהילה שאותה הוא משרת. מבית ספר מקדם בריאות נדרשת מחויבות מוצהרת להביא את כל השייכים ליוזמה מלוכדת, יוזמה שהיא שיתוף בין בית-הספר, ההורים והקהילה הרחבה, כולל הגופים הפועלים בה, במטרה לפתח ולטפח את בית-הספר כמוסד חינוכי מקדם בריאות.

עקרונות

בית-ספר מקדם בריאות פועל ליצירת התנאים למימוש העקרונות החברתיים הבאים:

 

דמוקרטיה – בית-ספר מקדם בריאות מבוסס על עקרונות דמוקרטיים התורמים לקידום  הלמידה, ההתפתחות החברתית והבריאות של הפרט והכלל.

 

הגינות וצדק – בית-ספר מקדם בריאות מבטיח שעקרונות הגינות יהיו מעוגנים בהתנסות  החינוכית. בית הספר מספק גישה שווה ורחבה של הזדמנויות בתחום הבריאות.

 

העצמה ויכולת בצוע – בית-ספר מקדם בריאות מבליט את יכולתו של התלמיד לפעול וליצור  שינוי. הוא מספק לתלמיד מסגרת לפעול ביחד עם הצוות החינוכי להשגת הישגים משמעותיים בתחום הבריאות. ההעצמה של התלמידים מותאמת לתפיסת עולמם ורעיונותיהם, ומאפשרת להם להשפיע על איכות חייהם. העצמה זו מושגת על ידי מדיניות איכותית ומעשית המספקת הזדמנויות לשותפות בקבלת החלטות בריאותיות.

 

סביבת בית הספר – בית-ספר מקדם בריאות שם דגש על הסביבה מבחינה פיסית וחברתית  כחלק מהתכנית לקידום בריאות. הסביבה הופכת למקור לקידום בריאות באמצעות טיפוח מדיניות לשיפור איכות חיים, תוך איתור וטפוח ערכי בריאות ובטיחות במבנה ארגוני מתאים.

 

תוכנית לימודים – תוכניות הלימודים בבית ספר מקדם בריאות מספקות הזדמנויות לקבלת  ידע תוך רכישת כישורי חיים חיוניים. תוכנית הלימודים צריכה להיות רלוונטית לצרכיהם של התלמידים בהווה ובעתיד, לגרות את יכולת היצירתיות שלהם ולצייד אותם במיומנויות מתאימות להתמודדות. בית ספר מקדם בריאות משמש לצוות החינוכי כמקור לפיתוח יכולתו המקצועית.

 

הכשרת המורים – הכשרת מורים הינה השקעה בחינוך ובבריאות. הכשרת המורים והעשרתם  בידע מהווה את הבסיס לתפיסת המסגרת של בית-ספר מקדם בריאות.

 

הערכת ההצלחה – על בית-ספר מקדם בריאות להעריך את יעילות פעילותו ויכולת השפעתו  על קהילתו. מדידת ההצלחה משמשת כאמצעי לתמיכה והעצמה שיושגו בצורה היעילה ביותר תוך ביסוסם על עקרונות קידום בריאות.

 

המשכיות – התחייבות לקידום בריאות בבית הספר, פרושו, השקעה לטווח ארוך, לפיתוח  והמשכיות לגבי הפרט והקהילה.

 

העקרונות שפורטו לעיל מיושמים ברעיון בית ספר מקדם בריאות הלכה למעשה. עקרונות אלה משמשים בסיס להשקעה בחינוך, בבריאות, בדמוקרטיה ובחופש הבחירה.

מטרות

 1. להגדיר מטרות קידום הבריאות הנובעות מהצרכים של תלמידי בית הספר וקהילתם שבסביבתם.

 2. לפתח אחריות לבריאות אצל התלמידים, ההורים, המורים והקהילה.

 3. להציג אפשרויות בחירה ריאליות ואטרקטיביות בתחום הבריאות.

 4. לפתח הערכה עצמית חיובית בקרב התלמידים למען מימוש יכולתם הגופנית והנפשית.

 5. לספק סביבה בריאה ובטיחותית במבנה, בשירותים, במגרש המשחקים, במתקנים ובסביבה.

מאפייני מסגרת בבית ספר מקדם בריאות

 1. הכרה בצורך למיקוד בנושא הבריאות.

 2. בניית תכנית רצף רב שנתית הכוללת: מטרות, תכנים, פעילות מעקב והערכה.

 3. הקניית ידע ומיומנויות המסייעים בקבלת החלטות לעיצובי התנהגות בריאותית מאוזנת.

 4. שמירה על סביבה בריאה ובטוחה.

 5. עיסוק בנושא הבריאות ובמצבי בריאות בהתאם לצרכים בסיסיים קבועים ומשתנים.

מאפיינים עקריים

 • בריאות היא אורח חיים ותפיסת עולם הבאה לידי ביטוי בהוויה החינוכית של בית-הספר.

 • מודעות גבוהה לבריאות בקרב כל השותפים - תלמידים, הורים ומורים.

 • ביסוס שיקולי הדעת הפדגוגיים בהתאם למשמעות תחום הבריאות בבית הספר.

 • תחום הבריאות משולב הלכה למעשה בתכנים הלימודיים, בתוכניות חינוכיות ברוח ובערכים.

 • הצוות החינוכי משמש מודל לחיקוי.

 • התלמידים שותפים בקביעת המדיניות בתהליכי קבלת ההחלטות ובפעילות.

 • יצירת שינוי בהתנהגות הבריאותית תוך העצמת השותפים והטמעת השינוי בתהליך מתוכנן ומבוקר.

עקרונות הפעולה

 1. כל בית ספר פועל בהתאם לצרכיו, לאוכלוסית התלמידים, לדרך החינוכית ולמאפיניו הייחודיים.

 2. העבודה מבוססת על הנהגת צוות היגוי בו שותפים תלמידים, מורים, הורים וגורמים מקצועיים חיצוניים תוך פיתוח פעילות רב מקצועית.

 3. האחריות היא על מנהל/ת בית הספר והצוות החינוכי הממנה מטעמו בעלי תפקידים.

 4. מתקיים תהליך הכשרת הצוות בבית הספר והעשרתו בתחום הבריאות.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008