יום ה' 26/11/2020 | 22:42
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > סביבה מקדמת בריאות

בריאות חיונית לאיכות החיים, פיתוח יכולות והשתלבות בחברה. בריאות התלמיד בהגדרתה כוללת רווחה גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית של התלמיד במוסד החינוכי כתנאי חיוני למימוש יכולתו הלימודית. בעיות בריאות אצל ילדים עלולות לפגוע בלמידה שלהם, בהשתתפות בשיעורים, ובהפקת המיטב שבהם לתועלתם. מכאן חשיבותם הרבה של השמירה על הבריאות והחינוך לבריאות. גורמים שונים משפיעים על בריאות התלמיד: אורחות חייו, אפיוני משפחתו, הסביבה הפיסית והחברתית במוסד החינוכי ובקהילה, המצב החברתי-כלכלי ורמת שירותי הבריאות. מערכת החינוך פועלת לקידום הבריאות במסגרתה מתוקף חובתה הממלכתית של המדינה לדאוג לבריאות התלמידים, ועל בסיס עקרון הבריאות כזכות בסיסית של כל תלמידה ותלמיד.

סביבה מקדמת בריאות

משרד החינוך רואה במוסדות הלימוד את המסגרת המתאימה לעיצוב ותמיכה ברווחתו הגופנית והנפשית של הילד בהקניית ידע, כלים ואפשרות בחירה בנוגע לבריאותו. נושא העיסוק בבריאות התלמיד שזור במערכת החינוך לאורך כל שנות הלימודים, ומעורבת בו גם השתתפות הורית, כדי לעודד אותם לקחת אחריות על בריאותם ובריאות ילדיהם, ולהיות מודל ראוי לחיקוי. 

יישום מדיניות מקדמת בריאות בגן הילדים נגזר מהמודל של בתי ספר מקדמי בריאות, אשר פותח על ידי ועדת מומחים של ארגון הבריאות העולמי בשנות ה70 ומיושם במדינות רבות בעולם וגם בישראל. על פי מודל זה עוסק בית ספר מקדם בריאות בתחום הסביבה הפיסית והחברתית, ובתחום יחסי הגומלין בין בית הספר ההורים והקהילה. בדומה לבית ספר מקדם בריאות, גם גן מקדם בריאות בנוי על מודל חברתי תוך תשומת לב לפרט ובריאותו, ותורם לאורח החיים ואיכות החיים של כלל השייכים לקהילת הגן.

שני עקרונות מרכזיים מבדילים בין הגישה המסורתית של הטמעת תוכניות בריאות בגן הילדים לבין המודל החדש של גנים מקדמי בריאות:

 1. בשיטה המסורתית הגן היה מוסד לימודי בלבד. במודל החדש יש התייחסות לשלל היבטים סביבתיים בהסתכלות רחבה יותר. גם בלמידה עצמה, הנושאים מוצגים בתשלובת- לא כמו במודל הישן- בכל פעם נושא לימודי אחד. תוכניות הבריאות משולבות בעבודת הגננת בשלושת שלביה שלב התכנון של התכנית הלימודית, ביצוע ויישום התכנית בלמידה והערכה שלה. 
  התנהגות בריאותית מופיעה יד ביד עם מקצועות לימוד בתחום הבריאות, מה שמאפשר לעצב את סביבת בית הספר והגן כסביבה מקדמת בריאות. סביבה כזו מסייעת בהטמעת המודעות לבריאות כערך וכזכות בסיסית של האדם בקרב תלמידים הורים וצוות בית הספר בקהילה. 
 2. 'גן מקדם בריאות' לעומת גן ילדים בגישה הישנה לא עונה רק על צרכי בריאות של ילדי הגן בלבד אלא מתייחס גם צרכים של צוות הגן, בהורים וקהילה. גן כזה מהווה תשתית להפיכת תחום הבריאות לחלק מהותי ואינטגראלי בחיי כל המעורבים. המטרה היא יצירת מודל חברתי המשמש מסגרת תומכת המשפיעה על ההשקפה ועל תפיסת ההתנהגות הבריאותית של כל חברי הקהילה הסובבת את הגן. עם ה"אני מאמין" הגני, יחדור תחום הבריאות במסגרת פורמאלית וגם הבלתי פורמאלית, ועל בסיס זה יתחזק גם הקשר בקהילה, תוך הסכמה על מדיניות אחידה וקיום קשר שוטף בין כל המעורבים.

המטרה היא ליצור הרמוניה באמצעות קשר רב כיווני בין הגן לבין הקהילה שאותה הוא משרת, ולהביא את כל השייכים ליוזמה אחת מלכדת בשם קידום הבריאות- מהלך שיוביל לשינוי בתרבות ההתנהגות התרבותית בכלל. תחת מטרה זו גן מקדם בריאות למעשה מחויב  לתהליך חינוכי ארוך טווח והמשכי. 

יישום תכנית הבריאות בגנים:

 • מטרת התוכנית בראש ובראשונה להקנות ידע והבנה בנושא אורח חיים בריא. לאפשר רכישה של כישורי חיים חיוניים ולאמץ התנהגויות מקדמות בריאות. כל תכנית תכיר בצורך למיקוד בנושא הבריאות כראשון במעלה, ודרכה יישזר נושא הבריאות בתכנים החינוכיים, ברוח ובערכים. התכנית תיבנה נבנית לפי רצף רב שנתית הכולל: מטרות, תכנים, פעילויות, מעקב והערכה.
 • תוכנית הלימודים צריכה להיות רלוונטית לצרכיהם של הילדים בהווה ובעתיד, לגרות את היכולת היצירתיות שלהם ולצייד אותם במיומנויות מתאימות להתפתחותם. התוכן הנלמד יהיה מותאם לתפיסת העולם של הילד, והגננת תעודד שיתוף פעיל של ילדי הגן בקביעת המדיניות ובתהליכי קבלת ההחלטות תוך ליווי ותמיכה מהצוות. באופן זה כל ילד מועצם בזכות הבלטת יכולתו לפעול לשינוי ולהשפיע על איכות חייו ולהגיע להישגים אישיים בתחום הבריאות בעצמו.
  בדרך זו הילדים מפתחים הערכה עצמית חיובית על מימוש יכולתם הגופנית והרגשית.
 • גן מקדם בריאות אחראי לפיתוח יכולתו המקצועית של הצוות על ידי הכשרת גננות בנושא. העשרת הצוות החינוכי בנושא מבטיחה העצמתם כמודל לחיקוי וסוכני שינוי בעלי השפעה.
 • כל גן, באחריותו להגדיר מהן המטרות הספיציפיות של הגן בתחום קידום הבריאות לפי צרכי הילדים הלומדים בו. לפתח אחריות לבריאות בקרב הילדים, הוריהם, הצוות והקהילה, ולהציג אפשרויות בחירה ריאליות ואטרקטיביות בתחום.
 • בגן ילדים מקדם בריאות מושם הדגש על הסביבה מבחינה פיסית- שתהיה סביבה בריאה ובטוחה במבנה, בשירותים, במגרש המשחקים ובמתקנים, ושתהיה זו סביבה המגינה על בריאותו הרגשית והנפשית של התלמיד.
 • בפעילות הגן ישולבו גורמים בעלי עניין שונים- הורים, אנשי מקצוע, אגודות וגופים בקהילה: האגודה למלחמה בסרטן, קופות חולים, משרד הבריאות וכדומה.


 שבוע בריאות

מטרת מערכת החינוך להביא לשינוי התנהגותי בנושא הבריאות במסגרת המוסד החינוכי הבית והקהילה על ידי שילוב נושא הבריאות בתכנית הלימודים במקצועות השונים וכן בשגרת היום. 
שבוע בריאות הנו חלק מתכנית עבודה שנתית שפיתח משרד החינוך עבור מטרה זו.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008