יום א' 08/12/2019 | 18:53
 
 
 
 
 > לקראת פתיחת שנת הלימודים: אילו תשלומים ניתן לגבות מכם?

חוק לימוד חובה קובע כי ילדכם זכאי ללימודים חינם מגיל 3 עד 18. על פי החוק, המדינה תישא בתשלומים עבור העסקת מורים, מנהלים, עובדי חינוך ומינהל, ועבור בנייה ואחזקה של מוסדות חינוך. אולם בית הספר או הרשות המקומית יכולים לבקש מכם תשלומים עבור שירותים נוספים.

תשלום חובה – תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות

יש תשלום אחד שאתם מחויבים לשלם, והוא תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות. את ההסכום לתשלום קובעת בכל שנה ועדת החינוך של הכנסת בשיתוף ועד ההורים הארצי.

תשלומי רשות – תשלומים עבור שירותי חינוך ותרבות

משרד החינוך מאפשר לבתי הספר לבקש מכם לשלם עבור שירותי חינוך ותרבות. השירותים כוללים טיולים, מסיבות, סל תרבות, השאלת ספרים, שיעורי שחיה, תכנית לימודים נוספת(תל"ן), ועד הורים מוסדי וועד הורים ארצי. את סל השירותים ואת גובה התשלומים המירבי קובעת ועדת החינוך של הכנסת בשיתוף ועד ההורים הארצי.

תשלומים עבור שירותי חינוך ותרבות הם בגדר רשות. אם אינכם יכולים לשלם אותם מכל סיבה שהיא, בית הספר צריך למצוא לילדכם פעילות חליפית.

תשלום רשות – תשלום עבור רכישת שירותים מרצון

בתשלום זה נכללים שירותים שהם בגדר חוזה מרצון ביניכם ובין בית הספר. ועד ההורים בשיתוף הנהלת בית הספר רשאי לבקש מכם לשלם על שירותים נוספים שאינם נכללים בתשלומי חובה, בתשלומי רשות או בתשלומים האסורים לגבייה.

התשלומים עבור רכישת שירותים מרצון יכולים להיגבות על אחד משני הדברים הבאים:

  • פעילויות שנועדו להעשיר את חיי התרבות בבית הספר, כמו חוגי העשרה או הוצאת עלון כיתה.
  • הוזלת עלויות על ידי רכישת שירותים משותפת, כמו רכישת ספרי לימוד, תלבושת אחידה ועוד.

תשלום רשות – תרומות לוועד ההורים בבית הספר

אתם ההורים יכולים לתרום כסף עבור רכישות שנועדו לשפר את פני בית הספר (כמו מזגנים, גינת נוי ועוד). בכל מקרה אי אפשר לבקש מכם לתרום כסף עבור שירותים הנכללים בתשלומי חובה, בתשלומי רשות או בתשלומים אסורים לגבייה, וגם לא לחייב אתכם לתרום.

איך תדעו אילו תשלומים ייגבו מכם בשנת הלימודים ומהו הסכום המירבי לתשלום?

בכל שנה משרד החינוך מפרסם חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים ובו מפורטים תשלומי החובה שייגבו מכם ותשלומי הרשות שאותם מותר לבית הספר לגבות מכם. החוזר גם מפרט את השירותים שעבורם אסור לגבות מכם תשלום תחת סעיף "אסור לגבייה". באתר "אפיק" תוכלו לבדוק בקלות אילו תשלומים ייגבו מכם ומהו הסכום המירבי לתשלום.

שימו לב: עבור רכישת שירותים מרצון אין סכומים מומלצים וסכומים מרביים. לכן אנו ממליצים לבדוק שהתשלומים המתבקשים אינם בגדר שירותים אסורים לגבייה, ולשקול אם המחירים שמבקשים מכם סבירים.​

 

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008