יום ד' 20/02/2019 | 12:27
 
 
 
 
 > הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה

מאת: רותם זהבי - ממונה בטיחות ארצי במשרד החינוך

כללי: הרחצה בבריכה היא אחת מהפעילויות השכיחות והנפוצות ביותר בקייטנות. מידי שנה מתרחשים אירועי בטיחות של ילדים בפעילות זו. מתוך ניתוח האירועים וניסיון רב שנים, ומתוך שיחה עם מנהלי בריכות, אספנו את עיקרי הדגשים לפעילות זו כדי להמליץ למנהלי הקייטנות לבצע את הרחצה בדרך הטובה והבטוחה ביותר.
דף זה איננו מחליף את הוראות והנחיות חוזר מנכ"ל לרחצה בבריכה, אלא מהווה כתוספת בלבד.
 

היום הראשון בקייטנה:
1.      קיים אישור הורים לרחצה בבריכה. באישור כתוב אם הילד יודע או שאיננו יודע לשחות.
2.      מבחן שחיה: יתבצע מבחן שחייה לכל הקייטנים. את המבחן יבצע המציל כאשר בזמן הבוחן נמצא מדריך במים. בתום הבוחן תועבר למדריך רשימה של הקייטנים היודעים ושאינם יודעים לשחות.
הכנת הבריכה לקראת הרחצה וחלוקת הקבוצות למים.
3.      הבריכה מחולקת על ידי שרשראות מצופים לקטעים קטעים. כל קטע מוקצה לגילאים שונים ולאלו היודעים לשחות או שאינם יודעים לפי העומק. את החלוקה מבצעים המדריכים מול המציל. החלוקה היא: רדודים, בינוני, עמוק.
4.      ישנה הפרדה מוחלטת בין הילדים המתרחצים בקייטנה ובין שוחים אחרים השוהים באותו זמן בבריכה.
5.      הילדים מחולקים לזוגות במים.
6.      עומק המים נקבע לפי גובה הילד ולא לפי הגיל. כלומר ילד שאיננו יודע לשחות לא יהיה במים העמוקים בכל מקרה.
7.      יש לדרוש במהלך הרחצה בקייטנה תגבור של מצילים , לפחות שני מצילים.
8.      יש להיערך לארגון פעילות לילדים מחוץ לבריכה. פעילות זו מיועדת לאלו שלא נכנסים למים, להפגה ומנוחה לאחר הרחצה. שטחים אלו צריכים להיות מוצלים ויהיה בהם מתקני מים קרים לשתיה.
מהלך הרחצה
9.      תדריך לילדים: לפני כניסת הילדים לבריכה, יתדרך המדריך את הקייטנים בהוראות הבאות: איסור משחקי "הטבעות", דחיפות למים, ריצה לאורך שפת הבריכה, איסור קפיצות למים, מקום מפגש, סימנים מוסכמים במצב של מצוקה, איסור יציאה מהתחום המוגדר של המצופים, השמעות למציל ולמדריך במים.
10.   אופן הכניסה למים: המדריכים יושיבו את הילדים על שפת הבריכה וידגישו בפניהם את ההתנהגות במים. יחלקו אותם לזוגות וייתנו להם את האישור להיכנס פנימה לאט ובשקט.
11.   מיקום המדריכים: המדריכים יתחלקו חלקם במים וחלקם מחוץ למים. במים יהיו עם החניכים צמודים אליהם תוך שהם שולטים על כל התנהגות חריגה ומגיבים. המדריכים מחוץ לבריכה ילכו לאורך השפה וייצפו כלפי המים על התנהגות חריגה והרחצה בכלל מלמעלה.
12.   סימון מדריכים: המדריכים יהיו מסומנים בחולצה וכובע. מומלץ לסמן את הילדים שאינם יודעים לשחות בסרט על ידם.
13.   טיפול בילדים עם בעיות משמעת: ילדים שקופצים או חורגים בהתנהגותם, יש להוציא אותם מיד ולהושיבם בחוץ להירגע.
 
מתוך אתר לטייל בבטיחות

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008