יום ד' 20/02/2019 | 11:33
 
 
 
 
 > הבטחת הבטיחות במפעלי הקיץ (קייטנות)

מאת: רותם זהבי - ממונה בטיחות ארצי במשרד החינוך

1. מפעלי הקייטנות ומחנות קיץ: בשנים האחרונות הולך ומתפתח במדינת ישראל מפעל קייטנות הקיץ. הרשויות המקומיות, המתנ"סים וגופים פרטיים שונים מקימים מפעלים מגוונים של קייטנות, שמטרתם להעסיק ילדים בכל הגילים במהלך חופשת הקיץ. במקביל לכך התודעה בחברה הישראלית בכל הנוגע לביטחונם של הילדים ולשלומם הולכת וגוברת.  לאור זאת הדרישה לשמירה על בטיחות הילדים הפכה לאחת מאמות המידה הבסיסיות לאיכות הפעילות בקייטנות .

2. מנהלי הקייטנות: למרבה הצער שוק ניהול קייטנות בארץ פרוץ למדיי, וכל אדם המעוניין לנהל קייטנה רשאי לעשות זאת. התוצאה היא שלצד מנהלי קייטנות אחראיים, אשר מנהלים את הקייטנה באופן מקצועי, מקפידים על קיומם של תנאי ביטחון, בטיחות ותברואה הולמים וממלאים אחר כל הנחיות החוק וחוזר המנכ"ל, קיימים גם מנהלים אשר אינם מודעים לסיכונים הרבים הטמונים בפעילות זו ואינם מקפידים למלא אחר דרישות החוק.

3. עיקרי הסיכונים בקייטנות
בקייטנות הקיץ קיימים סיכונים שונים ומגוונים; להלן העיקריים שבהם:
א. עלייה וירידה של ילדים קטנים מהסעות וחציית כבישים לבד, ללא ליווי;
ב. פעילות רחצה בבריכה, בים, ובפארק מים;
ג. קרבה וגישה ישירה של ילדים לכביש סואן;
ד. מתקני משחק וספורט לקויים;
ה. דלתות שאינן מוגנות כנדרש ועלולות למחוץ את אצבעות הילדים;
ו. מדרגות ללא מעקות;
ז. מתקנים סניטריים שאינם מתוחזקים ואינם עומדים בדרישות משרד הבריאות;
ח. משחקים מסוכנים שלא נעשתה חשיבה בטיחותית לגביהם ולא נשקלו ונותחו הסיכונים הכרוכים בהם (כגון מקרה 'משחק המרשמלו' );
ט. פעילות אמנות ויצירה שנעשה בה שימוש באבזרים או בחומרים מסוכנים, כמו סכינים או חומרים כימיים;
י. פעילות אתגרית, כמו טיפוס וגלישה, שיט בנחלים, גלישה בים, שחייה בברכה ופעילות של מתקנים מתנפחים;
יא. חשיפה לשמש החמה של ימות הקיץ, העלולה להביא להתייבשות ולתשישות.
אנו רואים כי הסיכונים מקיפים פעילויות מגוונות ותשומת הלב והיכולת המקצועית של הנהלת הקייטנה נדרשת לאתגר לא פשוט.

4. האחריות המוטלת על מנהל הקייטנה ועל המדריכים: האחריות המוטלת על כתפיו של מנהל הקייטנה היא עצומה. המנהל נדרש להתמודד עם נקודות תורפה שונות, שהעיקריות שבהן הן סגל הדרכה צעיר ובלתי מנוסה, חוסר היכרות של המדריכים עם הילדים וקיום פעילויות שיש בהן סיכון רב, כגון ברכה, טיולים ופעילויות ספורט ואתגר. עיקר הבעיה הוא כאשר מדובר בפעילות המונית, שבה השליטה והניהול מורכבים ומסובכים מאוד. דמיינו לעצמכם פעילות בפרק מים שנוכחים בו בה בעת כ- 2000 ילדים מכיתה א ועד כיתה ו. פרק המים טומן בחובו סיכונים רבים, אך הילדים אינם מודעים דיים לסיכונים אלה ואינם מקפידים תמיד על כללי המשמעת והזהירות; כל שהם מבקשים הוא פורקן ושובבות. המשימה המוטלת על מנהל הקייטנה במקרה זה היא אפוא קשה וסבוכה מאוד.
עם זאת חשוב להדגיש כי הציפייה לאחריות אינה רק ממנהל הקייטנה; גם המדריכים נדרשים להבין את האחריות העצומה המוטלת עליהם. אין מדובר במדריך נחמד שבא לשעשע ילדים, אלא באדם בוגר, בעל כישורים ויכולות, אשר נדרש לנהל פעילות ילדים הכוללת פעילויות ערכיות וחווייתיות, ועל כן עליו להבין את הסיכונים הטמונים בפעילות ואת ההשלכות הנגזרות מסיכונים אלה. חשוב אפוא להעביר למדריכים ציפייה זו בכל תהליך ההכנות עד לפתיחתה של הקייטנה.

5. חוק הקייטנות וחוזר המנכ"ל של משרד החינוך: תפקידם של חוק הקייטנות ושל חוזר המנכ"ל לקייטנות הוא לשמור על אמות מידה ראויות בתחומי הביטחון, הבטיחות, התברואה והתכנים החינוכיים בקייטנות. הפיקוח על הקייטנות, שנעשה באמצעות המחוז של משרד החינוך, מחלקת רישוי העסקים של הרשות המקומית ואנשי מטה ובעלי מקצוע רבים נוספים, מהווה כלי מרכזי למימוש חוק זה ולהבטחת שלומם של ילדי הקייטנות.

6. תפקידיה של הרשות המקומית במסגרת מתן רישוי עסק והפעלת קייטנות
 לרשות המקומית, כאמור, חלק נכבד בהבטחת הבטיחות בקייטנות. להלן כלל תפקידיה של הרשות המקומית (מחלקת רישוי עסקים או מנהלי יחידות הנוער) בנושא זה:
א. על הרשות לוודא כי שטח הקייטנה נבדק בידי יועץ בטיחות וכי הלה חתם על טופס שבו מוצהר כי כל המבנים, האולמות, מתקני הספורט והמשחק, הברכות וכד' שבשטח הקייטנה עומדים בדרישות המחייבות.
ב. על הרשות לוודא שמנהל הקייטנה עבר השתלמות בת 8 שעות מטעם משרד החינוך וקיבל אישור קייטנה כנדרש.
ג. על הרשות לדאוג כי במסגרת ההכנות לקייטנה יקיים מנהל הקייטנה פעילות הכשרה והכנה בת 11 שעות לכלל המדריכים.
ד. על הרשות לוודא כי בקייטנה מועסק רכז בטיחות, בריאות ותברואה המרכז את כלל הפעולות הנוגעות לנושאים אלה ואת כלל האישורים המחייבים בנושאים אלה  (אישורים רפואיים מיוחדים, אישורים למתקני משחק וספורט, אישורי בדיקות תברואה ובריאות, אישורים למפעילי מתקנים מתנפחים, ונהלי בטיחות מתוך חוזר מנכ"ל לפעילויות אתגר וספורט הדורשות הכנות בטיחות מיוחדות ). 
ה. על הרשות לוודא כי בידי מנהל הקייטנה מצויים האישורים המחייבים האלה:
1) אישור המפקח על הקייטנות במחוז של משרד החינוך, הכולל אישור התכנית החינוכית ואישור כוח האדם;
2) אישור משטרת ישראל בדבר העסקת מדריכים שאינם עברייני מין;
3) אישור ביטחוני של קב"ט הרשות המקומית;
4) אישור המפקח של משרד הבריאות (אם בקייטנה מוגש מזון).
5) על הרשות לוודא כי בידי מנהל הקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל המעודכן של המשרד החינוך בנושא קייטנות וכי הוא פועל בהתאם להנחיות החוזר.

סיכום
מאפייני הפעילות המרכזיים והעיקריים של מפעל הקייטנות כוללים פעילות ספורט חוויה ואתגר. בכדי להצליח בפעילות זו, עליו לנקוט בגישה של ניהול בטיחות ממוקד במניעת כשלים וטעויות. תהליך זה כולל זיהוי של סיכונים קיימים בקייטנה והערכתם, וחשיבה מקצועית שבמסגרתה ייבחנו הסיכונים, יילמדו ההנחיות הבטיחות והתברואה של הקייטנה.
מתוך כך עולה ומודגשת חובתו העליונה של מנהל הקייטנה לפעול לבריאותם, ביטחונם ושלומם של חניכי הקייטנה. זהו צו מוסרי עליון המוטל עליו, וכדי להצליח בו הוא חייב להבין את המחויבות והאחריות המקצועית המונחת על כתפיו.

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008