יום א' 25/10/2020 | 4:02
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > על הזכות לחנך לערכים

מאת: אריה ברנע

על הזכות לחנן לערבים אם איך עדיפות מוחלטת לערך כלשהו על פני משנהו אלא בעיני המאמין המסוים, מה מקור זכותו של המחנך לחנך את תלמידיו לערכים מסוימים דווקא?
ובכן, לא בזכות מדובר כי אם בחובה: רשמית, המחנך מטעם המדינה או בהרשאתה מחויב לפי החוק לקדם ערכים מסוימים. מבחינה אישית ורגשית, האדם המאמין(בעיקר המחנך) רואה מחובתו לעשות שתי פעולות: לחתור להגשמת הערך. ולהקנותו לאנשים צעירים כדי שיהיו שותפיו של המבוגר המנחיל ובבוא העת גם יורשיו הרוחניים.
בזמנו הסביר לנו הסופר ס׳ יזהר, בין היתר, כי היעדר הזכות לחנך לערכים נובע גם מההנחה שערכים אלו צפויים להשתנות בעתיד, ושבעוד שנים אחדות הם לא יהיו רלוונטיים עוד לחברה המתחדשת. ובכן,

ראשית, שינוי ערכי אישי יכול לחול במהלך חיי האדם, וכן שינוי חברתי נורמטיבי. אין בשינויים אלו משום הפחתת תוקפו של ערך שאדם מסוים מאמין בו בהווה.
שנית, מודרניזציה או שינוי עתידי אחר בחיי החברה אינם אמורים להביא לידי שינוי ערכי: האם במרוצת הדורות נעלם ערך כבוד האדם בעקבות התקדמות מדעית או טכנולוגית כלשהי? ומה בנוגע לכלל ״לא תרצח״, כלומר - ערך חיי אדם? ערכים נותרים בעלי תוקף גם לנוכח תמורות העתים כל עוד בני אדם מאמינים בהם.


בין חינוך לערכים לחינוך ערכי

חינוך הוא תהליך מורכב ורב־חלופות. גם אס נסכים בינינו שלחינוך לערכי□ צריך להיות משקל מכריע במסגרת זו, עדיין תהיינה דרכי הביצוע מגוונות ושנויות במחלוקת.
אני מבקש להצביע על ייחודו של החינוך הערכי כסוג מסוים של חינוך לערכים: כל סיג של חינוך לערכים משתדל להקנות לחניכים את האמונה ואת תחושת המחויבות בנוגע לערכים מסוימים. החינוך הערכי הוא דרך המשדרת ומקרינה את המסרים הערכיים באופני□ שונים וברציפות לאורך התהליך החינוכי כולו, ואין היא מסתפקת בהצבת הערכי□ כמטרה נשאפת.
נראה לנו שטוב יעשה המחנך אם יבחר בדרך חינוכית מסוימת זו, אם ישתדל להקרין את הערכים בחיי היום־יום מתוך אישיותו והתנהגותו, ומתוך סדרי החיים שהוא יוצר במסגרת החינוכית שהוא מופקד עליה. אדם מכבד עשוי לחנך לכבוד. אדם ישר עשוי לחנך ליושר.
אחת ההזדמנויות המרגשות להדגמה דרמטית של ערכים נפלה בחלקי כאשר בעלי אולם פרטי, שבו ערכנו את טקס הסיום של הלימודי□ בכיתה י״ב, שכחו להיערך לקראת עלייתה של תלמידה נכה היושבת בכיסא גלגלי□ לבימה. יכולתי לעצור את הטקס, להתעלם מהבעיה, לדבר על הנושא במהלך נאומי. במקום כל אלה ביקשתי מהתאורן לכוון אליי את הזרקורים, ועמדתי מתחת לבימה, ליד הנערה הנכה. נשקתי לראשה והסברתי לקהל את גבורתה שאפשרה לה להגיע עד הלום. אינני יודע אם הצלחתי לשדר את המסר לנוכחים, אבל אני יודע שאני עצמי התרגשתי, ושניסיתי באותו ערב להימנות עם המחנכים המדגימים את הערכי□ בהתנהגותם.
המחנך האמיתי ״מתלכד״ עם דרכו החינוכית, דרכו זו משקפת את החזון, וכך צומחת בנפש החניכים אישיות מתפתחת, אישיות שהיא גלגול חדש של רעיונות ישנים. לגלגול זה שבא לעולם יש זיקה לשאיפותיו המתמשכות של המחנך, ועם זאת הוא בגדר יצירה חדשה וחד-פעמית, כמעט מעשה בריאה.

מתוך חוברת חינוך לערכים בעולם משתנה

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008