יום ש' 24/10/2020 | 6:02
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > חינוך לערכים בעולם משתנה

מאת: אדם פלסטיין ויהודה ברנדס

שיטותיו ומעמדו במערכת החינוך הבית־ספרי - שנויה במחלוקת בקרב העוסקים בחינוך בישראל. אין הסכמה על הערכים הרצויים - אהבת מולדת ונאמנות למדינה? מיומנויות המאה ה־21? דרך ארץ וסובלנות? ״בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים״? חשיבה ביקורתית? תודעה לאומית פלסטינית? אזרחות פעילה וביקורתית? או אולי עדיף להתמקד ברכישת מיומנויות בסיסיות בשפה ובחשבון, בלמידה של תוכני יסוד בתחומי התוכן או בשיפור הישגים לימודיים כפי שהם נמדדים במבחנים תקניים? אין גם הסכמה לגבי אופן השגת הערכים - דוגמה אישית של מחנך? למידת טקסטים בעלי חשיבות לאומית או מוסרית? אקלים בית־הספר? בירור ערכי? הוראה ישירה של הלכות ומוסר? בשנים האחרונות מתחזקת הקריאה בקרב העוסקים בחינוך בישראל - בבתי הספר ובמסדרונות משרד החינוך - לפתוח את הדיון סביב מטרות החינוך הערכי והאמצעים להשגתן.

שר החינוך הרב שי פירון, שנתמנה לתפקידו בשנת תשע״ג (2013), ביטא רוח זו בהופעתו הפומבית הראשונה. השר הכריז: ״השפה החינוכית הנוכחית רזה מדי, היא עוסקת במבנים - לא בתוכן; בעבר - לא בעתיד. אנחנו זקוקים לשפה חדשה כי מורים נכנסים לכיתות וחשים שהחינוך אינו רלוונטי, שהם משתפים פעולה עם מניפולציה כלשהי״ (הד החינוך, אפריל 2013, עמי 22).

המניפולציה שהשר דיבר עליה, כפי שאנו מפרשים אותה, היא הניסיון להעלות ציונים במבחנים בכל דרך שהיא. הכותבים באסופה זו מסרבים לראות בהישגים במבחנים ההשוואתיים מטרה מובנת מאליה. במקום זאת הם מבקשים לתרום להעשרת השפה החינוכית ולהרחבת תכניה בנושא ערכים וחינוך ערכי. כותבי ניירות הדעה בחוברת דורשים למקד את הדיון בשאלות יסוד כגון: אילו ערכים חשובים לנו בתור חברה, וכיצד עליהם להשתקף במערכת החינוך ובבתי הספר? מיהו הבוגר הרצוי של מערכת החינוך? מהן תכונותיו, נטיותיו, כישוריו וידיעותיו? באיזו חברה היינו רוצים שיחיה וכיצד היינו רוצים שיתרום לה? ומה הקשר, אם יש כזה, בין שלושת הגורמים האלה - ערכים, בוגר וחברה - לבין תכנית הלימודים בישראל והערכת המימוש של יע|דיה? הכותבים השונים מניחים כי הצבת שאלות אלו במרכז הדיון החינוכי בישראל והתמודדות רצינית וכנה אתן עשויות להניב מערכת חינוך ערכית יותר וחברה טובה יותר.

מתוך חוברת חינוך לערכים בעולם משתנה

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008