יום ה' 26/11/2020 | 19:48
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > חינוך לשיוויון בין המינים
הערך הזה, נפרט ביומיום לפרטי פרטים:
 
למשל, פניה כתובה ובע"פ באופן שאינו מדיר את אחד המינים מן השיח (כלומר – לא בזכר-יחיד), שימוש בלשון נקבה מול רוב של בנות, הוצאת מסרים מינניים מספרי הלימוד, חקירת מקומן (החסר) של נשים במקצועות השונים ולימודו, קריאה ביקורתית של טקסטים לימודיים, בראייה שאינה מאפשרת לנשים או בנות להיות מודרות או מופלות ממנו, הכוונה של בנות ובנים על פי כישוריהם ולא על פי מינם, התייחסות שוויונית לטריוויה היומיומית – תגובות מערכת החינוך על לבוש, הישגים, התנהגות, פרוייקטים או כל דבר אחר שמכיל היומיום של מרחב בית הספר. חינוך לשוויון נמדד בעומק המודעות של כולנו לפרטי הפרטים – איך אנחנו מדברות ומדברים, חושבות וחושבים, הטמעה של מונחים כמו "הדרה", "מינניות", "אפלייה על רקע מיני" בכל מה שקורה במרחבי חיינו.
 
חינוך לשוויון אינו רק שוויונן של בנות, אלא גם שוויונם של בנים. במצבי אי שוויון, בהם יש העדפה למין אחד מן השניים, המין ה"מועדף" לכוד גם הוא בתוך מסגרת מושגים מגדריים, שמונעת ממנו ביטוי עצמי בכל מה שחורג ממנה. בנים זוכים למעט מדי אשרור לרקוד בלט או לממש את נטיותיהם במגמה ספרותית או הומאניסטית אחרת, כמו שבנות מונחות בהנחיה סמויה דווקא לאותם תחומי ידע והרחק מלימודי המדעים. החינוך השוויוני מצמיח בוגרות ובוגרים שמידת הקרבה שלהם למרכזי ההשפעה של החברה הבוגרת אינה מקרינה את יכולותיהם האמיתיות. לכן, בכל התחומים – בהעדרו של חינוך שוויוני, יוצא שכרינו כחברה בוגרת, בהפסדינו. הפסדנו כשרונות לא ממומשים, מנהיגים ומנהיגות שלעולם לא נדע עליהם/ן, המצאות שלעולם לא תומצאנה – אנחנו חברה חסרה ולחינוך לשוויון מקום מאוד משמעותי במילוי החסר הזה.
 
חינוך לשוויון הוא צעד חשוב בהתבגרותנו כחברה ולכן הוא קשור קשר עמוק לשלושת מימדי הזמן – העבר, ההווה והעתיד. אנו נסמכות על העבר כדי לפעול בהווה למען עתיד טוב יותר, ולכן עלינו הן ללמוד מטעויות אי השוויון של העבר (וההווה) והן לחפש בעבר הזה את מושאיו הנעלמים של אי השוויון – הנשים. כי, כמאמר קיקרו: "מי שנותר/ה בור/ה בדברים שקרו בטרם נולד/ה, נשאר/ת ילד/ה".
 
חינוך לשוויון הוא לכן תשומת לב של כולנו בכל עיסוקינו ותחומי הידע שלנו, למרחב ההווה כולו – למען עתיד טוב יותר.
 

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008