יום ו' 14/05/2021 | 16:38
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט
משרד החינוך מעודד הצטרפות של צוות בית הספר, התלמידים וההורים למרחבי למידה מקוונים, המקדמים מטרות חינוכיות, לימודיות וחברתיות בפעילות חינוכית שיתופית.
התהליכים הדינמיים המתרחשים בעידן טכנולוגיות המידע והתקשורת משפיעים על אורח החיים, על דרכי התקשורת ועל צריכת מידע. רשת האינטרנט מציעה מרחבים שונים ללמידה. הרשת מציבה בפנינו אתגרים חדשים בשל הכמות והמגוון של המידע ואפשרויות השיתוף והתקשורת האינסופיים. המרחב הדיגיטאלי משפיע על חיינו בכל התחומים – האישיים, המקצועיים, החברתיים וכו' – ומעורר חשיבה מחודשת על גבולות חופש הביטוי, על זכויות הפרט ועל נורמות שונות שהשתרשו במאה העשרים.
קיימת הבחנה בין מרחבים המיועדים לאוכלוסייה מסוימת, כמו אתר בית-ספרי המיועד לקהילת בית הספר בלבד, לבין מרחבים ציבוריים הפתוחים לכלל המשתמשים, כדוגמת רשתות חברתיות.
רשתות חברתיות משמשות מרחב לעיסוק בנושאים חברתיים ואישיים. בשל אופיין הפתוח וטשטוש הגבולות בין הפרטי לציבורי-מקצועי והיעדר מנגנוני בקרה, השימוש בהן למטרות חינוך-הוראה-למידה מעלה סוגיות ודילמות מקצועיות ואתיות.
קצב ההתקדמות של הטכנולוגיות והאפשרויות הפדגוגיות הגלומות בהן והמודעות לסיכונים מחייבים את צוותי החינוך ליזום מהלך משמעותי לפיתוח תרבות בית-ספרית של פתיחות ומוגנות ברשת. זוהי המשימה של כל מחנך במאה ה-21.
ברציונל של התכנית "כישורי חיים" נאמר, בין השאר:
"החשיפה של התלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים – הן באופן ישיר והן באופן עקיף – בין היתר דרך אמצעי התקשורת השונים, מחייבת את בית-הספר להתייחס, לצד היעדים המסורתיים שלו (למידה והשכלה), גם למצבי החיים שהתלמידים חווים ונדרשים להתמודד אתם בחיי היומיום שלהם בבית-הספר, במשפחה ובחברה. כדי לא ליצור מצב של ניתוק, שבו בית הספר הוא מקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על 'החיים' יש ללמוד מחוץ לכותלי בית הספר, בית הספר נדרש לראות במצבי החיים השונים שהתלמידים מתנסים בהם במסגרת מעגלי ההשתייכות שלהם (המשפחה, בית הספר, קבוצת-הגיל וכדומה) מרכיב חשוב בתכנית הלימודים וחלק בלתי-נפרד מהעשייה החינוכית."[1]
על אנשי החינוך לפעול להעלאת מודעות התלמידים והוריהם באשר להשפעת הרשתות החברתיות לחיוב ולשלילה. עליהם להקפיד כאנשי חינוך על אמות מידה אתיות ומקצועיות בהתנהלות מקצועית ברשת האינטרנט ולפתח בקרב התלמידים כישורי חיים להתנהלות ברשת ולקבוע נהלים וכללים לשימוש מושכל ואתי באתרים בית-ספריים וברשתות חברתיות.

מתוך אתר משרד החינוך
חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008