יום ש' 31/10/2020 | 22:17
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מעמד מקצוע ההוראה

מאת: מרים בן פרץ - אוניברסיטת חיפה

ההבדלים בסטאטוס החברתי בין מקצוע ההוראה למקצועות אחרים עשויים להיות מוסברים על ידי שלוש תיאוריות המסבירות את הקשר בין משאבים אישיים, בין תרומה חברתית ובין תגמולים חברתיים: התיאוריה הפונקציונאלית ; תיאורית המיקוח החברתי; והתיאוריה האקולוגית (סביבתית).
התיאוריה הפונקציונאלית עוסקת בניתוח המעמד החברתי של המקצועות לפי תרומתם לחברה, המתבטא בעיקר בחשיבות העיסוק ובמשאבים שיש לבעלי המקצוע להציע (דיוויס ומור, 1980). מקצועות שלעוסקים בהם שליטה על משאבי ידע המוגבלים עבור שאר הציבור, ואשר  תרומתם לחברה נתפסת כחשובה והם מאופיינים  ברמה גבוהה של אתיקה ומחויבות כלפי הלקוח, זוכים לתגמולים חברתיים גבוהים (שולוב - ברקן, 1991).
תיאורית המיקוח החברתי טוענת כי יוקרתן של הפרופסיות נובעת לא רק מן הבעלות על ידע אזוטרי הידוע רק לעוסקים בו, ומן הטיפול בעניינים קריטיים, אלא גם מהצלחתם של בעלי פרופסיות להשתמש בידע שלהם ללקוחות ממעמד גבוה (Hughes, 1958).  במערכת החינוך בארץ אחד הביטויים לכך עשוי להיות ביוקרה, שלה זוכים המורים בדרגי החינוך הגבוהים- חט"ב וחט"ע, לעומת המורים המלמדים בחינוך היסודי ובגן. הסיבה לכך נעוצה בתפיסה שהוראת בוגרים דורשת ידע נרחב ומעמיק בתחום הדעת ומיומנויות רבות ומורכבות יותר (פייגין, 1999). תיאורית המיקוח החברתי עשויה להסביר את העובדה שבתי-ספר יוקרתיים מושכים כוח הוראה איכותי אליהם.
התיאוריה האקולוגית (הסביבתית) רואה בפרופסיה מושג היסטורי משתנה התלוי בתנאי הסביבה ולכן כוחן של הפרופסיות אינו נובע מאופי העבודה בלבד, אלא מההתארגנות החברתית של בעלי הפרופסיה, מתנאים פוליטיים וכלכליים ומחידושים טכנולוגיים (בן דוד, 1980).
במהלך נייר העמדה אנו מציגים את הקשר בין התיאוריות לבין הממצאים.

ב 3. מרכיבי המעמד המקצועי של המורה:
א. הספרות המחקרית בישראל מציגה את מרכיבי המעמד אותם ניתן לשייך לשלוש התיאוריות המסבירות  את הקשר בין משאבים אישיים, בין תרומה חברתית ובין תגמולים חברתיים:
- הדרישות המקדימות לכניסה למקצוע. ככל שהדרישות גבוהות יותר עולה מעמד המקצוע לדוגמא בחינות הקבלה ללשכת עורכי הדין או ראיית החשבון.
- ידע מקצועי שנרכש ונמצא בבעלותו של המורה (תיאוריה פונק').  תחומי ההוראה המחייבים ידע מורכב במיוחד כגון מתמטיקה וחינוך מיוחד זוכים ליוקרה (זיידאן, עליאן ותורן, 2007 ) לעומת זאת חינוך גופני נחשב למקצוע הוראה פחות יוקרתי (מוסא, 2008). על אף העובדה שמורים אכן רוכשים ידע מקצועי גם בהכשרתם וגם במהלך עבודתם, הציבור, המורכב מתלמידים לשעבר, תופס את ההוראה כמקצוע שכל אחד יכול לעסוק בו ומבין בו. כך יורד המעמד ותדמית של מקצוע ההוראה בעיני הציבור (אריאב  וגרינפלד, 2007).  לעיתים בשל מחסור במורים מומחים להוראת תחום דעת מסוים הם נקראים ללמד תחום דעת אחר וגם תופעה זו פוגעת במעמד המורה. כניסת מורים חסרי הכשרה מקצועית להוראה גורמת לירידת מעמד המקצוע (אריאב וגריפלד, 2007)
- משקל התחום מבחינת המשאבים הכלכליים והטכנולוגיים המוקצים לו. ככל שהמשאבים גדולים יותר עשוי המקצוע לזכות למעמד גבוה יותר, כדוגמת מקצוע הרפואה.
- תנאי העבודה וההטבות הקשורים לעיסוק. כל שתנאי העבודה טובים יותר וההטבות גבוהות יותר, לדוגמא בתחום ההיי-טק.
- השפעה על בני האדם.
- קהל היעד (תיאורית מיקוח חברתי). כפי שצוין לעיל קהל היעד של המורים עשוי להשפיע על מעמדם המקצועי, לדוגמא, בגלל חשיבותן של בחינות הבגרות בעיני הלומדים והוריהם, מורים המלמדים שכבת גיל זו זוכים להערכה גדולה יותר מעמיתיהם המלמדים בשכבת גיל צעירה יותר.  (אדי, 1992, פייגין וכפיר, 1994). 
- תרומה לחברה – תרומת המורים ומקצוע ההוראה לחברה באה לידי ביטוי בהצלחות המערכת:  בהישגי הלומדים וביכולת המערכת להכין את הבוגרים להשתלבות בעבודה, במשק ובחברה. אי לזאת כישלונות במבחנים מקומיים או בינלאומיים נתפסים כפגיעה בתרומת המערכת לחברה ומזיקים למעמד המורה. חסר איזון בדעת הציבור, בין הפן החיובי של התרומה לחברה לבין הכישלונות.  
- הכרת החברה בחשיבות ובנחיצות המקצוע-  קיימת הכרה בציבור בחשיבות מקצוע ההוראה, אך אינה באה לידי ביטוי בתנאי ההוראה ובגמולים (רובין, גלעד ומלאת, דו"ח מחקר, 2007).
 

מתוך אתר משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008