יום ש' 31/10/2020 | 21:19
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מעמד המורה בישראל ובמדינות ה- OECD

מאת: אתי וייסבלאי

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 3.9% ממסיימי התיכונים למדו במכללות האקדמיות לחינוך בתום שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים. שיעור מקבלי תעודת הוראה בין בוגרי האוניברסיטאות נמוך, ועמד בשנת 2008 על כ 3% ממקבלי התארים.

עם סיום לימודי ההוראה נדרשים הבוגרים להתמחות בתחום על מנת לקבל רישיון הוראה, המאפשר להם כניסה למשרת הוראה קבועה במערכת החינוך הציבורית. חלק גדול ממדינות ה- OECD קבעו תנאי סף מסוג זה לכניסה למקצוע ההוראה. בצרפת נדרשים מורים שהשלימו את לימודי ההוראה ברמת תואר שני לעמוד בבחינות רישוי ממשלתיות תחרותיות כדי להתקבל לעבודה במערכת החינוך הציבורית. מורים בבריטניה נדרשים לעבור תקופת התמחות ובמהלכה עליהם להראות כי הם עומדים בסטנדרטים בתחום ההוראה וההתנהגות המקצועית והאישית.
בארצות הברית המדינות השונות הן האחראיות להסמכת מורים ולמתן רישוי, וברבות מהן - המורים נדרשים לעמוד במבחני הסמכה.

שניים מן המדדים ההשוואתיים העיקריים בהקשר של מעמד המורים ויוקרתם המקצועית הם שכר המורים ותנאי עבודתם כפי שהם באים לידי ביטוי בהיקף העבודה ובמספר התלמידים בכיתה. במסמך מוצגים נתונים אלה בישראל בהשוואה למדינות ה- OECD .

שכר המורים בישראל נמוך מזה שבמדינות ה- OECD בכל שלבי החינוך ובמיוחד בחינוך העל יסודי. עם זאת, בדוח האחרון של ה- - OECD משנת 2012 הנתונים על ישראל הם משנת 2010 , קודם השינויים שהתרחשו בעקבות הסכם השכר החדש של
המורים בחינוך העל יסודי. על פי נתוני ה- - - OECD , שכרם של מורים בישראל נמוך בכ-13% משכרם של עובדים אקדמאים עם ותק דומה. יחס זה קרוב לממוצע מדינות ה-OECD בתחום זה. דוח הממונה על השכר במשרד האוצר מלמד כי שכרם הממוצע של עובדי ההוראה בשירות המדינה נמוך בכ 20% משכרם של עובדים אקדמאים בדירוג - המח"ר. מחקר שנערך בשנת 8101 מלמד כי היחס בין שכרם של המורים לשכרם של שכירים בענפים אחרים תלוי במקום המגורים: ביישובים באשכולות החברתיים- כלכליים הנמוכים שכרם הממוצע של המורים עולה על ממוצע השכר של כלל השכירים.
לעומת זאת, ביישובים באשכולות החברתיים כלכליים הגבוהים השכר הממוצע של - המורים נמוך משכרם של שכירים בענפים אחרים.

אשר להיקף עבודתם של מורים כפי שהוא בא לידי ביטוי בשעות הוראה ובימי הוראה בחינוך היסודי ממספר שעות ההוראה השנתי הממוצע למורה גבוה מזה שבמדינות הארגון ) 821 שעות הוראה שנתיות בישראל לעומת 782 שעות בממוצע במדינות הארגון(. בחינוך העל יסודי מספר שעות ההוראה השנתי בישראל נמוך בכ 20% 15% מן הממוצע במדינות ה- OECD . מספר ימי ההוראה בשנה קטן בארבעה עד עשרה ימים מן הממוצע בארגון ה- OECD בכל שלבי החינוך.
 
מספר התלמידים בכיתה בישראל בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים היה בשנת 2010 גבוה מן הממוצע במדינות ה- OECD . עם זאת, בשנים האחרונות מיושמת תוכנית לצמצום מספר התלמידים בכיתות בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בישראל, בדגש בבתי ספר וכיתות שלומדים בהם תלמידים מאוכלוסיות חלשות. בשנים האחרונות - מסתמנת ירידה בצפיפות הכיתות.

לקריאת כל המאמר מתוך אתר הכנסת מחלקת מחקר ומידע

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008