יום ש' 24/10/2020 | 6:31
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > מועצות התלמידים והנוער כיצד לטפח מנהיגות נבחרת?

מינהל חברה ונוער באמצעות היחידה למועצות תלמידים ונוער עוסק בטיפוח מנהיגות נוער בבתי ספר, במוסדות קהילתיים, בתנועות נוער וברשויות מקומיות. היחידה מזמנת לבני הנוער התנסויות במימוש עקרון הייצוגיות במשטר דמוקרטי, בפיתוח ערוצי תקשורת ובגיבוש דפוסי שיתוף בינם לבין עצמם ובינם לבין עולם המבוגרים על כל מוסדותיו.
במסגרות הפעולה השונות הקיימות (המועצה הארצית, המועצה המחוזית, המועצה הרשותית והמועצה הבית  ספרית) יש הקפדה על התנסות ביישום ערכי הדמוקרטיה הלכה למעשה.
מועצת תלמידים בית ספרית:
המועצה נבחרת בשיטה דמוקרטית (בחירה אישית, לפי רשימות, מפלגות או שכבות גיל) . לכל בית ספר יש אוטונומיה והוא קובע תקנון לבחירות בית ספריות ותקנון למועצת התלמידים בבית הספר (המבוסס על תקנון העל), בתנאי שיישמרו העקרונות הדמוקרטיים. תנאי בל יעבור, שעל המועצה להבטיח ייצוג הולם לכל תלמידי בית הספר (תלמידים במסלולים שונים, עולים וכד').
מועצת תלמידים ונוער רשותית:
המועצה נבחרת על ידי מוסדות החינוך הפורמליים (בתי ספר) והבלתי פורמליים בקהילה (מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וארגוני נוער). חברי המועצה פועלים לרווחת  בני הנוער בקהילה ומקיימים דיאלוג בלתי פוסק עם נבחרי הציבור בקהילה. בשנים האחרונות רווחת הנורמה של ייצוג בני הנוער  בוועדות השונות של הרשות המקומית. בשנת תשנ"ט נחתמה אמנה בין חברי המועצה הארצית ובין מרכז השלטון המקומי, שמטרתה להבטיח שיתוף פעולה בין נבחרי הציבור הבוגר ברשויות לבין נבחרי הנוער.
מועצת תלמידים ונוער מחוזית:
הנציגים למועצה המחוזית נבחרים מקרב מועצות תלמידים ונוער רשותיות.
מספרם נקבע על פי מספר בני הנוער ברשויות השונות, תוך התייחסות הוגנת לגודלן ועל פי תקנון המועצה המחוזית.
המועצה המחוזית מקובלת כמסגרת חינוכית המקיימת דיאלוג עם נציגי משרד החינוך במחוז.

מועצת תלמידים ונוער ארצית:
מועצת התלמידים והנוער הארצית היא הגוף הנבחר והמייצג של כל בני הנוער בארץ.
במועצה הארצית 45 נציגים נבחרים. מכל מחוז נשלחים חמישה נציגים. למחוזות ירושלים, תל-אביב וחיפה יש ייצוג נוסף: שלושה נציגים לעיר ירושלים, שלושה נציגים לעיר תל-אביב, ושלושה נציגים לעיר חיפה.
במועצה מיוצגים מגזרים שונים: חילוני, דתי, יהודי, ערבי, דרוזי ובדווי.
המועצה מוכרת על ידי משרד החינוך כגוף ייצוגי ונבחר של בני הנוער. מקבלי החלטות במשרד החינוך ובכנסת נוהגים להיוועץ בבני הנוער המייצגים את כלל הנוער בוועדות שונות.
דרכי העבודה:
עיקרון חשוב בתוכנית החינוכית של מועצות התלמידים בבית הספר הוא ליווי המועצה על ידי מורה-מנחה, שכאמור, עבר הכשרה ועובר השתלמויות.
תפקידו של מנחה המועצה:
1. לבחון יחד עם בני הנוער באיזו מידה ההחלטות המתקבלות נאמנות לעקרונות  לסייע לחברי מועצות התלמידים בעיבוד החוויות המצטברות תוך כדי התנסות בעבודה ציבורית, כדי להפיק לקחים וליישמם בעתיד.
2.  לבחון יחד עם בני הנוער באיזו מידה התוכניות המתוכננות ניתנות לביצוע ואילו משאבים נדרשים לביצוען.
3.  לסייע למועצה הנבחרת לקיים דיאלוג עם הגוף (הנהלת בית הספר, הרשות, משרד החינוך וכד') ולקדם את דבר הנוער.
בכל התפקידים האלה המנחה חייב להבטיח לחברי המועצה אוטונומיה מירבית ביוזמה, בתכנון ובביצוע.
 אותם עקרונות בביצוע מאפיינים את עבודתו של מנחה/מלווה המועצה הרשותית, המחוזית והארצית.
המועצה הארצית והמועצות המחוזיות דואגות להפצת מידע על פעולותיהן והחלטותיהן לכל המועצות הרשותיות והבית ספריות. המועצה הארצית והמועצות המחוזית דואגות להפיץ את המחויבות  של כל מועצה בית ספרית או רשותית כלפי הארגון המחוזי והארצי ולהביא למודעות בני הנוער את עקרון ההתארגנות ואת חובת המשמעת לארגון.

כיום פועלות כ- 700 מועצות תלמידים בבתי ספר.
מבין המועצות הפעילות, כ- 600 נבחרו בבחירות דמוקרטיות, על פי עקרונות "תקנון העל" של המועצות, דרך המייצגת את מגוון אוכלוסיות התלמידים בבתי הספר.
כמו כן פועלות 94 מועצות רשותיות שמקיפות את מרבית בני הנוער בקהילה,
ושבע מועצות מחוזיות.
המועצה הארצית מונה 45 נציגים.
במסגרת כלל המועצות פעילים כיום כ- 8000 בני נוער נבחרים.

מתוך אתר מינהל חברה ונוער משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008