יום ו' 30/10/2020 | 0:10
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > פיתוח מנהיגות תלמידים באמצעות שיווק בית הספר בקהילה

מאת: עמירה איתיאל

פיתוח מנהיגות – מענה לצרכי בית הספר
מטרת הפרויקט  שהתבצע בשנה"ל תשנ"ח היתה לפתח מנהיגות תלמידים שתעסוק בשיווק ביה"ס לתלמידי בתיה"ס היסודיים והוריהם בקהילה. תלמידים מובילים מהתיכון נבחרו והוכשרו בסדנה למנהיגות, למשימת השיווק על פי המודל של "הנחיית עמיתים". הפרויקט פותח לאור השינוי הצפוי במדיניות הרישום של תלמידים לחטיבות ביניים בתל-אביב, שלפיו פתיחת אזורי הרישום עלולה להביא למצב לחץ, שבו בית הספר עלול להתרוקן מתלמידים, להידלדל ממשאבים כספיים ואנושיים, לאבד את המוניטין שלו בקהילה ובקרב התלמידים הלומדים בו עד כדי סכנה להמשך קיומו. מצב חדש זה העמיד את ביה"ס עירוני ז' ביפו בפני סכנה להמשך קיומו, עקב הנטייה של האוכלוסייה המקומית לבחור בבתי הספר בצפון העיר. מטרת העל של הנהלת בי"ס היתה להגדיל את מספר הנרשמים באמצעות שיפור בית הספר והשקעה בשיווקו.
הפעלת מנהיגות התלמידים כסוכני שיווק של בית הספר פותחה כתוכנית  המתייחסת לכוחות של  התלמידים. המטרה היתה להכשירם לעמוד בשינוי הצפוי לבית הספר עם פתיחת אזורי הרישום, רכישת מידע, גיבוש עמדות ושיתוף ביעדי בית הספר. למעשה עסקה התכנית ב"שיווק פנימה", שמשמעו השקעה בתדמית העצמית החיובית, תוך כדי עבודת צוות והצבת יעדים. כמו כן, התכנית השתלבה עם מסע השיווק שתכננה הנהלת בית הספר, בזיקה לפעילות מקבילה של ועד ההורים של בית הספר.
שלבים בהפעלת תכנית ההתערבות בבית הספר
1. שלב החינוך או ההמשגה
   זהו שלב חינוכי - הסברתי שבו נלמדים מושגי יסוד להבנת טיבו של המצב שהאדם עומד לפניו. מטרת שלב זה לעודד ולכוון להתמודדות קוגניטיבית והתנהגותית. משמעות הדבר: לימוד ההסתגלות למצבי לחץ,  הכנה והיערכות לקראת מצבי לחץ צפויים והבנת התגובות ללחץ. בשלב זה ניתן להקנות לתלמידים ידע, ולפתח עמדות חיוביות כלפי בית הספר: לגייס את המוטיבציה של התלמידים, לשתפם ולעוררם למעורבות.

* המאמר נשען על עבודת גמר לתואר M.A  באוניברסיטת תל אביב

טיזר
הפעלת מנהיגות התלמידים כסוכני שיווק של בית הספר פותחה כתוכנית המתייחסת לכוחות של התלמידים. המטרה: להכשירם לעמוד בשינוי הצפוי לבית הספר עם פתיחת אזורי הרישום ושיתופם ביעדי בית הספר.

2. שלב רכישת המיומנויות
 שלב התרגול הוא השלב שבו מתפתח אצל המתאמן כושר ההתמודדות הקוגניטיבי וההתנהגותי כאחד. שלב זה מיועד להגביר את הטווח והיכולת של המשתתפים להגיב בדרכים אלטרנטיביות. הקניית הכישורים מקנה למשתתפים תחושת שליטה המשפיעה על הדיאלוג הפנימי שלהם ויוצרת אצל הפרט אמונות חדשות  על עצמו ועל מגוון התגובות שביכולתו להתמודד במצבי לחץ. בשלב זה נעשה שימוש מגוון אמצעים מתודיים: קבוצות דיון, אמצעי הדמיה, משחק תפקידים והקניית כישורים המותאמים לתפקידם של התלמידים כמנהיגים צעירים וכסוכני שיווק. המיומנויות הרלבנטיות לצרכי התכנית הן: פיתוח תקשורת בין אישית, יכולת הקשבה, תקשורת אמפטית, פתרון בעיות וקבלת החלטות, התמודדות עם קושי ושינוי, התמודדות עם לחץ, יכולת שיווק עצמי, כושר שכנוע ומכירה. 

3. שלב היישום והמעקב
שלב היישום הוא השלב שבו נחשף המתרגל הדרגתית למצבי לחץ תוך כדי התמודדות איתם בעזרת הכישורים החדשים שרכש. שלב זה מיועד לתת למשתתפים הזדמנות ליישם את הכישורים שרכשו בתרגול בתנאי מעבדה ובמצבים אמיתיים. היישום נעשה במפגשים של חברי מנהיגות התלמידים עם תלמידי בתי ספר היסודיים ועם ההורים.
בעקבות שלב זה בא המשוב והמעקב,  שבו הקבוצה נותנת תמיכה ומשוב להערכת הביצועים. מוצע אז ייעוץ פרטני לתלמידים החשים צורך בכך. המטרה היא לפתח אסטרטגיות להתאוששות מכישלון, וכן לשמר ולהכליל את תחושת המסוגלות העצמית להתמודד במשימות הנדרשות מהתלמידים.


תיאור התוכנית
התוכנית כללה 12 מפגשים, שבהם עלו בין השאר הנושאים הבאים:
• רכישת מיומנויות תקשורת – במפגש העוסק בנושא זה מושם דגש על מיומנויות תקשורת בינאישית לשיפור התפקוד החברתי על ידי תרגילים בהיכרות ושיפור יכולת ההקשבה לזולת.
• פיתוח מנהיגות והשפעה, גיבוש צוות – באמצעות התנסות בסימולציות חווים ומתרגלים התלמידים גילויי מנהיגות. בפעילות זאת הם מתנסים בהכשרה במיומנויות: פתרון בעיות, התמודדות עם קושי ועם לחץ, התנסות במצבי תחרות מול שיתוף פעולה.
•  תרגול בקבלת החלטות –  התרגיל נעשה בשישה שלבים (GOFER), על פי  התכנית "הכשרת בני נוער פעילים בקהילה"( תשנ"ד).  במהלך התרגול נבחן תהליך קבלת ההחלטות שעוברים תלמידי בתי הספר היסודיים והוריהם, בהתאם למודל של מאן.


טיזר
התרומה העיקרית של התוכנית: טיפוח המנהיגות של התלמידים ושינוי עמדתם כלפי בית הספר. במהלך התוכנית העלו התלמידים התלבטויות הקשורות לזהותם העצמית והתחדדה שייכותם ל"דרום" וליפו.

הערכת התכנית
התכנית זכתה לתהודה בקרב הגורמים הרלבנטים לתכנית, כגון: הפיקוח, הנהלת בית הספר, צוות הייעוץ בבית הספר, וועד ההורים של בית הספר. התכנית הוצגה בעיריה והוצעה כיוזמה של בית הספר לידיעת פורום המנהלים בעירייה. צעדים אלה אפשרו את שיתוף הפעולה ואת ההתעניינות והעבודה המשותפת עם אותם גורמים בביצוע התכנית. כך זכתה התכנית לגיבוי הנדרש ולתמיכה אשר כללה את כל רובדי הקהילה והוכיחה את צדקת ההשקעה בתכנון ובשיווק התכנית.
 בהערכת התכנית על ידי התלמידים ניכר כי התרומה העיקרית של התכנית חלה על משתתפיה, קבוצת המנהיגות: בטיפוח מנהיגותם ובשינוי עמדתם כלפי בית הספר. הצורך לשווק את בית הספר ובחירתם לתפקיד העלו התלבטויות שהיו קשורות לזהותם העצמית, חידדו את שיוכם ל"דרום" וליפו כמקום בעל תרבות ייחודית. העיסוק ב"זהות העצמית היפואית" עלה בעוצמה רבה, כיוון שניתן לכך מקום, והדבר סייע למשתתפים להפנים את מעורבותם עם יעדי בית הספר. כך נחשפו התלמידים לרכישת מידע מורחב בבית הספר ולהתייחסות לאתגר שהוצב בפניהם בתכנית. 

מתוך אתר מינהל חברה ונוער משרד החינוך

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008