יום ש' 24/10/2020 | 20:38
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > שילוב עולי צרפת במערכת החינוך בישראל

מאת: ד"ר קארין אמית, ראש התכנית לתואר שני (MA) בהגירה ושילוב חברתי, חוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי ברופין, וראש קהילת ההגירה והדמוגרפיה באגודה הסוציולוגית.

אתגרי העלייה הם תמיד מורכבים ומחייבים לימוד והכרות קרובה עם העולים, תרבותם, צרכיהם המיוחדים, הכרות עם ארץ המוצא ומשמעויותיה. הדברים נכונים לכל עלייה, בכל השנים שהמדינה קולטת עלייה ובעיקר בעידן המודרני של עולים המגיעים מארצות רווחה. בשנים האחרונות מספר העולים מצרפת עמד על 1900 עולים מדי שנה, בשנה האחרונה אנו עומדים על כ-5000 עולים, לפי דברי מר עודד פורר, מנכ"ל משרד הקליטה. להלן עיקרי נייר עמדה בו הציגו החוקרות, ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין וד''ר סבינה ליסיצה, מהמכון להגירה ושילוב חברתי של המרכז האקדמי רופין, את מצבם של תלמידים יוצאי צרפת במערכת החינוך בישראל.
 
אחד האתגרים הניצבים בפני מערכת החינוך הישראלית היא קליטה של תלמידים עולים. לאור הגידול המשמעותי בעלייה מצרפת, פרסם המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין נייר עמדה בו הציגו החוקרות, ד"ר סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין וד''ר סבינה ליסיצה, את מצבם של תלמידים יוצאי צרפת במערכת החינוך. 

נייר העמדה מצביע כי התלמידים העולים מצרפת מגיעים ממשפחות המגדירות את עצמן כדתיות וכמסורתיות שעלו לישראל ממניעים ציוניים ודתיים. משפחות יוצאות צרפת מתרכזות בדרך כלל במספר יישובים ספציפיים (מרביתם בירושלים, נתניה  ואשדוד). עוד נמצא כי רמת השכלתן הממוצעת של אמהות לתלמידי יוצאי צרפת גבוהה יותר, בהשוואה לכלל התלמידים במגזר היהודי.

בחינת דפוסי ההשתלבות של התלמידים ממוצא צרפתי במערכת החינוך מצביעה כי הם נוטים להשתלב בחינוך הממלכתי- דתי  ובחינוך העצמאי בשיעורים גבוהים במיוחד, בהשוואה לכלל אוכלוסיית התלמידים בישראל. כמו כן נמצא כי תלמידים יוצאי צרפת שנולדו בישראל (דור שני) נוטים ללמוד פחות בחינוך הממלכתי-דתי ויותר במוסדות החינוך העצמאי ובחינוך הממלכתי, בהשוואה לתלמידים ילידי צרפת (דור ראשון). נתון זה מצביע על התחזקות  ההבדלים בקרב התלמידים יוצאי צרפת בדור השני. למרות שתלמידים אלו מגיעים מבתים עם השכלה יחסית גבוהה הישגיהם הלימודיים הבאים לידי ביטוי בזכאות לבגרות אינם גבוהים וישנן עדויות לשיעורי נשירה המעט גבוהים מהממוצע במגזר היהודי. ממצאים אלו מצביעים על קושי של התלמידים יוצאי צרפת  להשתלב במערכת החינוך.
אל מחקרים אלו ואחרים נחשפים הסטודנטים לתואר שני בהגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין. התוכנית היחידה בישראל לנושא ההגירה והקליטה, הפועלת מאז 2007, חושפת את הסטודנטים למודלים וכלים יישומיים בינלאומיים ומקומיים המסייעים להתמודדות אנשי מקצוע מתחומים שונים עם אוכלוסיות רב תרבותיות (עולים ומהגרים). הסטודנטים לומדים על תהליכי שילוב חברתיים, פסיכולוגיים וכלכליים של עולים ומהגרים ונחשפים להיבטים תרבותיים הקשורים לקבוצות שונות בחברה הישראלית.

התכנית מכשירה אנשי חינוך (מורים ומנהלים בבתי ספר, כפרי נוער ופנימיות), נציגים ממשרדי ממשלה (לדוגמא: משרד הקליטה, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה) בעלי תפקידים מארגונים שונים הפועלים בתחום (לדוגמא: ג'וינט והסוכנות היהודית) ומעמותות הפעילות בקרב אוכלוסיות רב-תרבותיות.

למעוניינים בפרטים אודות התכנית  -
1-800-800-830 go.ruppin.ac.il

הכותבת: ד"ר קארין אמית, ראש התכנית לתואר שני (MA) בהגירה ושילוב חברתי, חוקרת במכון להגירה ושילוב חברתי ברופין, וראש קהילת ההגירה והדמוגרפיה באגודה הסוציולוגית.

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008