יום ו' 07/08/2020 | 0:29
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > זיקה בין חינוך לדמוקרטיה
מהות הזיקה בין חינוך למשטר הפוליטי והשפעתה של זיקה זו על החינוך ועל המשטר הפוליטי, שונים בהתאם לפילוסופיה של כל משטר.
הקשר שבין החינוך לפוליטיקה קיים בצורה הדוקה בדמוקרטיה, מפני ש"מדינה אינה יכולה להניח את נושא החינוך לדמוקרטיה לביקוש הפרטי ולמקורות אספקה מסחריים" (אפלטון, המדינה). המחויבות של המערכת הפוליטית הדמוקרטית לחינוך ודאגתה לחינוך מחושב ושיטתי, נובעת מעוצמת הזיקה בין דמוקרטיה לבין חינוך (דיואי, 1961).
זיקה זו היא בעלת פנים רבות: החינוך הוא אחד מערכי היסוד של הפילוסופיה הדמוקרטית, הדוגלת בשוויון לכל בכל תחומי החיים (מנהיים, 1961, פאוור, 1965), עיקרון שמאחוריו ניצבת זכותו של כל אחד מן הפרטים בחברה לפתח את מלוא הפוטנציאל הגלום בו (קוקס ומרסר, 1961).
הדמוקרטיה מחייבת הקמת מערכת פונקציונאלית הדרושה לעצם קיומה. מערכת זו חיונית מכמה סיבות:
      אישיותו של האזרח האידיאלי בחברה הדמוקרטית מאופיינת באוטונומיות, במשמעת פנימית, בפעילות מתוך מניעים פנימיים - ולא מכורח סמכות חיצונית כפויה, ביוזמה, בחברתיות וביכולת הסתגלות מתמדת. אישיות מסוג זה עשויה לצמוח רק מתוך "חוויה אנושית ממין משובח", המתרחשת בתהליך החינוך (דיואי, 1960).
      הרעיון הדמוקרטי עלול להיוותר בגדר חקיקה בלבד, אם לא יחול אקט חינוכי אשר יטע בקרב אזרחי העתיד של החברה הדמוקרטית את המוטיבציה להגשים רעיון זה ולרצות לחיות לפיו (הורן, 1932; לם, 1961; מק-איבר, 1965, פאוור, 1965).
       החינוך מגן על הדמוקרטיה ומשמש מחסום מפני עליית משטרים רודנים (ברזל, תשכ"ו).
      מורכבות החיים בחמיה הדמוקרטית, הבאה לידי ביטוי בשינויים מהירים ותכופים וביחסי גומלין בין אנשים לבין יוזמות שונות של יחידים ושל קבוצות, מחייבת רכישת השכלה רחבה ומיומנויות חיים ספציפיות, כגון: יכולת לבחור בין אלטרנטיבות שונות, יכולת למצוא אתגרים חברתיים ומקצועיים מספקים ומעניינים וכן יכולת לשאת באחריות אישית בעניינים מכריעים נוערם-, 1971; ד'אמיקו, 1980). רק תהליך חינוכי ממושך ושיטתי עשוי לאפשר את רכישתן של מיומנויות ספציפיות אלה בצורה יעילה.
     החינוך לקראת חיים תקינים בחברה דמוקרטית אינו רק תהליך רצוי לפרט, אלא גם הכרחי לו ולחברה. חוסר הכנה לחיים בחברה הדמוקרטית טומן בחובו סכנות רבות לפרט ולחברה, כמו יצירת תחושות של מבוכה אצל הפרט (דיואי, 1960), ניכור (אנגוד תומאס 1972), אדישות, אנוכיות, עוינות לממסד הפוליטי ואף התנגדות לעצם עקרונות הדמוקרטיה (ד'אמיקו, 1979).
 
 
לסיכום - הזיקה בין חינוך לבין דמוקרטיה היא בעלת שני פנים. מצד אחד - זיקה מהותית ערכית, המושתתת על תפיסת החינוך כאחד מערכי היסוד של הפילוסופיה הדמוקרטית. מצד אחר - זיקה פונקציונאלית הרואה בחינוך אמצעי להמשך קיומו של השלטון הדמוקרטי, מכיוון שרק בעזרת תהליך חינוכי שיטתי ניתן להקנות את המיומנויות הדרושות לחיים בחברה הדמוקרטית, לטפח את הרצון לחיות בחברה זו ולנהוג לפי עקרונותיה.
 

מתוך חוברת של מינהל חברה ונוער - דמוקרטיה חינוך ובית הספר

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008