יום ש' 17/11/2018 | 3:20
 
 
 
 
 > אש או אור- על שתי הדרכים למלחמה ברע

מאת: שלמה פרידמן

שאלה עקרונית יש לשאול בקשר להדלקת הנרות בחנוכה. השאלה היא מהי בדיוק הגדרתה של מצוות הדלקת הנרות: להדליק אש או להדליק אור?

מחלוקת בית שמאי ובית הלל
בית שמאי ובית הלל נחלקו בצורת ההדלקה של הנרות. לדעת בית שמאי מדליקים 8 נרות ביום הראשון של חנוכה, 7 בשני וכך הלאה עד לנר אחד ביום האחרון ("פוחת והולך"). דעת בית הלל היא שהסדר הפוך: מדליקים נר אחד ביום הראשון, 2 בשני וכך הלאה עד ל 8 נרות ביום האחרון ("מוסיף והולך").

שתי התכונות של האש
לאש יש שתי תכונות שונות לחלוטין: היא מאירה והיא שורפת. אלו שתי תכונות שונות לגמרי. האור מאז ומעולם סימל טוב, שפע, נעימות וכו', כמאמר הפסוק בספר קוהלת:
ומתוק, האור; וטוב לעינים, לראות את-השמש.
לעומת זאת, הפן השני שבאש הוא שהיא שורפת ומכלה ועלולה לגרום נזקים עצומים (בימים עברו שריפות ענק היו משמידות לפעמים ערים שלמות).

הדרך להלחם ברע
ניתן להלחם ברע בשתי דרכים שונות ומנוגדות. אפשרות אחת היא לתקוף אותו ישירות ולנסות לכלות אותו (מן העולם או מתוך הפנימיות של כל אחד מאיתנו). לעומת זאת אפשר לא להלחם ישירות ברע אלא להוסיף טוב וכתוצאה מכך הרע ילך ויעלם לאט לאט. בדרך זו אין התמודדות ישירה עם הרע כמו בדרך הראשונה.

בחזרה למחלוקת בית שמאי ובית הלל
ניתן לומר שבשאלה הזו בדיוק- מהי הדרך העיקרית להלחם ברע- נחלקו בית שמאי ובית הלל. לדעת בית שמאי הדגש צריך להיות על מלחמה חזיתית ובלתי מתפשרת ברע. לעומת זאת לדעת בית הלל עדיף ללכת בדרך החיובית: להוסיף טוב וכתוצאה מכך לאט לאט הרע ילך ויעלם.
הביטוי למחלוקתם הוא בצורת ההדלקה של החנוכיה: לפי בית שמאי ההדלקה היא בשיטת "פוחת והולך"- כי היא מסמלת את כיליון הרע. לדעתם נרות חנוכה מסמלים את הצד השורף שבאש. לעומת זאת לדעת בית הלל "מוסיף והולך"- הנרות מסמלים את האור שהולך ומתגבר עוד ועוד.

דוגמא אחרת לשתי תפיסות העולם
יש סיפור מפורסם על הגוי שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. כאשר בא אל שמאי הוא סרב ללמדו וגרש אותו, ואילו הלל הסכים (ואמר לו את המשפט הידוע "מה ששנוא עליך לחברך אל תעשה, והשאר- פירוש הוא, לך ולמד").
אם נשים לב זהו מתאים בדיוק: שמאי סובר שאי אפשר לדלג על שלבים ולכן הוא דוחה את הגוי שבא בקלות דעת ללמוד את כל התורה "על רגל אחת". לעומת זאת הלל מקבל אותו מתוך הנחה שהתיקון יתרחש בסופו של דבר מתוך הוספת האור.
ההלכה

וכמו ברוב המקרים, גם כאן ההלכה נפסקה כדעת בית הלל. לכן אנחנו מדליקים נר אחד ביום הראשון, 2 בשני ומוסיפים והולכים מדי יום כביטוי לתוספת האור בתוכנו אנו ובעולם כולו.

מתוך אתר מאמרים
 

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008