יום ו' 30/10/2020 | 1:13
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > ערכים חינוכיים בפרשת השבוע
מאת: פינחס פרקש

הקב"ה מצווה על האדם שלא לאכול מעץ הדעת. אבל האדם אוכל ב"מצוות" אשתו כשהיא בעצמה מפותה על ידי הנחש. כשהקב"ה מברר את העניין פונה הוא בראשונה לאיש למרות שאכל האחרון אחר כך פונה הקב"ה לאשה, ולנחש אין הטית אוזן כלל מהקב"ה. העונשים הם בסדר הפוך, קודם לנחש אחר כך לאשה ולבסוף לאדם.
הקב"ה שומע את ההסברים של האדם ואשתו, ומקבל את הסבר האדם אך לא את הסבר האשה.
האשה ששוכנעה על ידי הנחש נשארת בעלת איבה תמידית בין המפתה למפותה. האדם מקבל עונש אחר אשר קשור לעבודתו.
האשה אשר נבראה על ידי הקב"ה ובאה מהאדם וקשורה אליו, ויכול האדם לכאורה לטעון כי הקב"ה בראה והביאה אליו ולכן שמע בקולה. למרות זאת אשם האדם כי לא הזהיר את אשתו כראוי ולא שמר על ציווי ה', ולכן גם נענש.
הקב"ה אינו בא אל האדם בהאשמה או בדבור ישיר על המעשה, אלא תוך כדי דיבור עצמו מתגלה מעשהו. (הדבר ישנו גם בהמשך הפרשה אצל קין)
למרות שחטא האדם לקב"ה, עוזר הקב"ה לאדם שחטא כנגדו וכרגע מתגנה בערטילאיות, על ידי תפירת בגדים – כותנות עור כדי שלא יתגנה.
דרך גילוי המעשה, היחס לחוטא, העונש והסיוע לחוטא. כל זאת בבירור משמעתי אלוקי, ומה אם הוא כך, אנחנו על אחת כמה וכמה...
ניתן ללמוד מכך בדרכי החינוך:
א.    לא לפנות בהאשמה ישירה אפילו אם אנחנו יודעים על האשמים.
ב.    לתת ל"נאשם" להסביר, אלא אם כן היה זה המסית.
ג.      עונש תואם
ד.     לתת עזרה למוענש כדי שלא יתבזה.
 
ערכים בפרשה
 
·        ביקורת ובחירה - בחטא האכילה מעץ הדעת. בחטא הריגת הבל על ידי קין.
·        יושר - האדם המתחבא מהקב"ה
·        הכרת טובה - האדם האוכל מעץ הדעת וטענתו "האשה אשר נתת עמדי".
·        אחריות - מטרת האדם בגן עדן "לעבדה ולשמרה".
·        צניעות - "ויתחבאו". הקב"ה תופר לאדם "כתנות עור וילבשם".
·        רגישות ועדינות - הריגת הבל על ידי קין.

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008