יום ב' 26/10/2020 | 14:58
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > תכנית חינוך חברתי ערכי רגשי
תכנית חינוך חברתי ערכי רגשי לשנה"ל תשס"ט – מבט על
 
נגזרת תכנית ליבה –סילבוס משה"ח

 

 

רציונאל:-  התכנית מציעה שלבים בפיתוח תפיסה עצמית הולכת ומתרחבת, מהתרכזות והתמקדות ב”עצמי” להזדהות עם מעגלים הולכים ומתרחבים - משפחה, קהילה, אומה, אנושותתוך שהיא מטפחת את תחושת השייכות של הפרט שיהא אזרח פעיל ונאמן למדינתו.
 
רציונאל התכנית    
בית הספר הוא בית חם המחנך לכבוד האדם, לערכי דמוקרטיה,לשוויון הזדמנויות,לסבלנות, לנתינה למימוש הפוטנציאל האישי ולעידוד המצויינות של כל באי בית הספר.תיכון חדש היינו בית ספר קהילתי ובו מורים, תלמידים, הורים וגורמים שותפים מהקהילה נוטלים חלק בחשיבה ערכית, בעשייה הבית ספרית ובתהליכי קבה"ח. בכל שכבת גיל בהתאם לצורכי השכבה פועלת הנהגה שכבתית.
ציטוטים מן המקורות(אפרת)
חזון בית ספרי
התכנית מציעה הטמעת ערכים מובילים: כבוד אדם מימוש עצמי ומעורבות חברתית ונורמות התנהגות הנגזרות מהם בתרבות הבית ספרית ובקשרי גומלין עם הקהילה,החברה והמדינה.
כבוד האדם מימוש עצמי ומעורבות חברתית.
סובלנות, אחריות, זהות, שוויון הזמנויות, חופש ביטוי, זיקה למורשת, אוטונומיה, פלורליזם ושלום.
 
 
ערכים מובילים     
ערכים נגזרים
תהליך קבלת החלטות, אחריות, יכולת שליטה עצמית ועמידה בלחץ חברתי, פיתוח אסרטיביות ותקשורת בינאישית
מיומנויות נגזרות  
 
 
 
 
מטרת על- פיתוח והרחבה של תפיסה עצמית מהתרכזות בעצמי לתפיסה כחלק מהכלל, הכרה בזיקה בין הפרט אל אלה היוצרים את
הכלל, הכרה במחוייבות הפרט כחלק משלים למעורבות חברתית.
 
מטרות נגזרות:
מטרה:    טיפוח ערכי "הנתינה השירות והתרומה"
יעדים: הגדלת אחוז המשתתפים והפעילים בפעילויות למען חוסן לאומי חברתי: נתינה, תרומה ומעורבות בחיי ביה"ס והקהילה.
הגדלת אחוז המתגייסים לשירות איכותי וולוחמה מ 79 אחוזים ל 90 אחוז מכלל המתגייסים.
 
מטרות נגזרות:
מטרה:    טיפוח אורח חיים דמוקרטי
יעדים: שמירה על מספר תלמידי המנהיגות הנבחרים השותפים והפעילים בעשייה הבית ספרית ולמען הקהילה.
הגדלת אחוז התלמידים השותפים כפעילים במנהיגות הנוער ל כ 20 אחוזים מסך תלמידי בית הספר.
 
מטרה:    טיפוח ערך "אהבת מולדת "
יעדים: הגדלת אחוז התלמידים המטיילים והשותפים בפעילויות להכרת הארץ ומורשתה ל כ 80 אחוזי משתתפים לעומת 70 אחוזים.
מטרה: הכרת העיר תל אביב על מורשתה במסגרת חגיגות 100 שנים לת"א. 90 אחוזים מכלל בית הספר מודעים ושותפים לתכניות הבית
ספריות בנושא.
כ 40% מתלמידי ביה"ס ישתתפו בסיורים ובפעילויות הקשורות לעיר ת"א ויכתבו עבודת חקר בנושא הקשור בעיר.           
 
מטרות נגזרות:
מטרה:-   טיפוח זהות יהודית ישראלית
יעדים:-   הגדלת מספר התלמידים המשתתפים במפגשי לימוד : בית מדרש  ובסדנאות זהות לכ 20 אחוזים מכלל תלמידי בית הספר.
הרחבת מעגלי שותפים בחשיבה ובעשייה נגזרת זהות: אנשים מן הקהילה, הורים,תלמידים ומורים.
הגדלת אחוז הפעילויות והחשיפה לתכנים העוסקים בזיקה לזהות היהודית ישראלית של הפרט.
 
 
התכנית "התנהגויות בסיכון" מטפלת במצבי חיים שונים הקשורים להתנהגויות בסיכון. עוסקת במצבים הקשורים לפיתוי מול בחירה, חופש מול גבולות, סיכוי מול סיכון ותמיכה מול פגיעה). התכנית מחזקת מיומנויות הדורשות חיזוק על מנת להתמודד עם התנהגויות סיכוניות ונוגעת בתחומי התוכן והנושאים השונים. מותאמת לערכים ולמיומנויות, שנבחרו על ידי צוות המורים. טיפוח והכרה ביכולות אישיות (מידות ותכונות)
 
מטרת על: טיפוח התנהגות המסייעת לשליטה על רגשות שליליים כמו ריסון והבלגה במסגרת תכנית למניעת התנהגויות בסיכון.
מטרות נגזרות: הקניית כלים ומיומנויות לריסון הבלגה וחיזוק החוסן הנפשי.
 
יעדים: כ 15 אחוזים משעורי המחנך יעסקו בנושאים לריסון הבלגה וחיזוק חוסן נפשי.
צמצום אחוז אירועי משמעת ולאימות בקרב באי ביה"ס. 0 אחוז סובלנות לאירועי משמעת.
הרחבת תכנית הפעילויות עם שיטור הקהילתי והגדלת מספר המפגשים בכיתות עם השיטור קהילתי.
 
מטרת על:- עידוד לתהליכים של בירור עצמי ושל יכולת הקשבה לעצמי ולזולת.הכרה בייחודיות של הפרט כלגיטימית לדעות השונות.
יעדים: לפחות שתי שיחות אישיות בין מחנך לתלמיד בכל סמסטר
התנסות לפחות בשלושה מודלים לניהול תרבות דיון ושיח בכיתה במהלך השנה.
הגדלת אחוז השותפים בכתיבת אורח החיים הבית ספרי ובישמו הלכה למעשה בכ 25 אחוזים לפחות.
100 אחוז מבאי ביה"ס מקיים את אורח החיים הבית ספרי.
 
מטרת על: העשרה וחשיפה לאומנות ותרבות, העשרה במסגרת הדיסיפלינות השונות מתוך מגמה להעשרת ת"ל
יעדים : הגדלת אחוז הצופים והנחשפים לתכניות תרבות ואמנות ב 30 אחוזים לעומת תשס"ח.
כל תחומי הדעת שותפים ויוזמים לפחות תכנית העשרה אחת נגזרת ת"ל
יסודות מארגנים
 
שייכות ומעורבות:
 
אקלים,טיפוח אורח חיים דמוקרטי, נושא מוביל שכבה, זהות יהודית, חגים מועדים, זיקה למורשת הארץ, התנדבות ותרומה לקהילה,תכנית הכנה לצה"ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    אפרת?
 
גבולות ותגובות:
 
יחסים, פתרון סכסוכים מו"מ,
דרכים להתמודות עם אלימות על סוגיה,
סיכוי-סיכון משמעותיות,
אורח חיים בריא,
שמירה על חוקים ונורמות
 
 
ערוצי תקשורת
 
 
 
 
 
אחר                 העשרה,תרבות ואמנות
 

 

באדיבות בי'ס תיכון חדש "רבין" ת'א

 
חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008