יום ש' 30/05/2020 | 3:04
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > אהבת ארץ ישראל

מאגר המידע בנושא אהבת ארץ ישראל הוא מאגר פעילות מתוקשבת.
מתוך אתר רשת אמי"ת.
מותאם לבתי הספר הדתיים.
לתשומת לב המורה !
ניתן להשתמש במאגר באופנים שונים.
במסגרת כיתתית:
א. ביצוע הפעילות בנושא כשהתלמידים יושבים ליד המחשב, כולל השתתפות בקבוצת דיון.
ב. הדפסת הפעילות וביצוע הפעילות במתכונת כיתתית.

במסגרת פרטנית:
א. ביצוע הפעילות ע"י התלמיד/ה  ליד המחשב, כולל השתתפות בקבוצת דיון.
ב.הדפסת הדף ופעילות בנושא על הדפים

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008