יום ש' 24/10/2020 | 6:29
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > האנטישמיות המודרנית

משמעות המושג "האנטישמיות".
מושג האנטישמיות נקבע בשנת 1879 על ידי משכיל גרמני ששנא יהודים - וילהלם מאר. אף שיש במושג זה כדי להצביע כנגד הגזע השמי הרי שהשימוש שנעשה בו היה נגד היהודים. האנטישמיות, שנאת העם היהודי, התקיימה מדורי דורות, דבר שהביא להיבדלות חברתית ותרבותית של היהודים מיתר העמים.
 


"
שנאת ישראל" מול "אנטישמיות מודרנית".
שנאת ישראל המסורתית התקיימה כבר בתקופות קדומות, בעת העתיקה ובימי הביניים, וזאת מכמה סיבות:
1. שנאת השונה והנבדל: שנאה על רקע מנהגים ומסורת.
2. שנאה דתית על רקע רצח ישו: בשל הרצח היהודים חייבים בעונש- העונש הוא חיים בהשפלה.
3 שנאה על רקע כלכלי: יהודי מלווה בריבית (הכנסייה אסרה לעסוק בזה!), "מוצץ דם", עושק!
4. שימוש בסטריאוטיפים (אב- טיפוס)- דימוי שלילי, ע''י הכנסייה הנוצרית: יש להשפיל את היהודי השתן, הבזוי, הרע והמסוכן- כל עוד הוא אינו מוכן להתנצר.
5. שימוש בדעות קדומות: הנטייה לייחס תכונות לאדם, בעיקר בגלל השתייכותו לקבוצה כלשהיא. שימוש בדעות קדומות - שימוש בהכללה המעוותת את המציאות. דעות קדומות נלמדות, באמצעות חינוך ואמצעי תקשורת כגון:ספרים, עיתונים וכו'. הן עוברות מדור לדור, נשמרות וקשה לשנותם.
6. עלילות דם: הדעות הקדומות מעוררות עלילות דם, על רקע דתי: שונאי ישראל טענו כי היהודים משתמשים בדם ילדים נוצרים, הנרצחים על ידם, לצורכי פולחן- אפיית מצות. היהודים הואשמו גם בהרעלת בארות והפצת מגפות.

 

אנטישמיות החדשה, המודרנית החלה במאה ה - 19 והיא מכוונת בעיקרה נגד היהודים (ולא נגד היהדות!). במילים אחרות, השנאה לדת הפכה לשנאה לעם. האנטישמיות המודרנית נעוצה בקנאה שרחשו הגויים ליהודים המצליחים: בעקבות האמנציפציה, השתלבו היהודים בחברה הנוצרית והוכיחו את יכולתם להגיע להישגים כלכליים, הקנאה הפכה עד מהרה לרוגז ושנאה.

 

הגורמים לאנטישמיות המודרנית הם:


1. מתן אמנציפציה: בארצות שונות (צרפת, גרמניה, איטליה) קיבלו היהודים אמנציפציה - שחרור מהגבלות, קבלת שיוון זכויות. חלק מהיהודים החלו להשתלב במהירות בחברה הנוכרית. אולם, תהליך ההשתלבות לא היה בכוחו לבטל את ההבדלים בין היהודים לבין הנכרים. דווקא משום שמספר גדול של היהודים עבר לחיות בערים ונקלט במקצועות בעלי השפעה ציבורית - החלה להיות מורגשת יותר הימצאותם של היהודים בקרבת הנכרים. במקרה של הצלח יהודית, הדבר גרם לרוגז, קנאה ולשנאה.  היהודי הצטייר כבעל הון, כמכשיל או מהפכן, המנצל את העם הפשוט. אנטישמים רבים ביקשו לבטל את האמנציפציה שניתנה ליהודים.


2. התפתחות הדמוקרטיה: הרחבת זכויות הבחירה וקיומן של מפלגות פוליטיות- סייעו לחיזוק האנטישמיות וזאת משום :

    • שכבות נמוכות, רוויות שנאה ליהודים השיגו זכויות פוליטיות והחלו, להשמיע קולן בגנות היהודים. תעמולה אנטישמית חיזקה את כוחם.
    • חופש ביטוי סייע לאנטישמים, להחדיר קריקטורות לעיתונים, לכתוב מאמרים אינטישמיים.
    • על יסוד חופש ההתאחדות, עלו מפלגות אנטישמיות שהתמודדו על קולו של הבוחר, תוך שימוש באנטישמיות כאמצעי לעלות לשלטון.


3. תורת הגזע : משכילים נוצרים פיתחו את תיאוריות הגזענות על בסיס התורה הדרוויניסטית (של צ'ארלס דארווין) המסבירה את התפתחות האדם. דארווין בספרו "הברירה הטבעית" כותב שבטבע מתקיים מאבק נצחי על הקיום, והישרדות בחייו, פירושו ניצחון החזק על החלש. התיאורטיקנים ניצלו את תורת דארווין, תוך שהן מעוותים את המקור, כבסיס מדעי לתיאוריות הגזע שלהם.  תורת הגזע באה, כביכול, לתת הצדקה לבעיות החברה והכלכלה, ועל פיה קיים גזע שלילי הרוצה לפגוע גזעים הטובים. הגזע היהודי הוא שונה וחריג, אינו מותאם לחברה האירופאית, זהו גזע שסופו כישלון מאחר שיוכרע על- ידי הגזע העליון והחזק. מהבסיס הגזעי אין מפלט ליהודי. השתלבותו בחברה ואף המרת הדת לא תועיל כי הגזע עובר בתורשה .
וילהלם מאר, הראשון שהשתמש במונח האנטישמיות, כתב בספרו "ניצחון היהדות על הגרמניות" (1989) :
"האינדיאני לא יכול להעלים בשום דור את הטיפוס האינדיאני,
הכושי- לא את הטיפוס הכושי, ובאופן זה לא יכול שום הרכב
של עמים שמיים...,המכונים יהודים, להעלים את הטיפוס שלו"

.
4.  התפתחות הרגש הלאומי:  התפתחות התודעה הלאומית בין עמי אירופה הייתה מן הגורמים המרכזיים לאנטישמיות. לאחר שהריבונות עברה מן המלאכים לעמים, והעמים הגדירו עצמם כלאומים, נוצרה מסגרת חדשה, גם לטיפול ב"שאלת היהודים".   המהפכה הצרפתית (1789) הכירה ביהודים כבני לאום הצרפתי. הדגש בתפיסה הלאומית של ה"מהפכה הצרפתית" הושם על אפשרות הבחירה של היחיד את לאומיותו, בתנאי שיציית לחוק המדינה, ויהיה אזרח מאמן לה. אולם, מגמה אחרת של הלאומיות האירופאית הייתה "המגמה הרומנטית", אשר הגדירה את "הלאום" אחרת: אדם נולד לתוך לאום. הלאום מוגדר על פי מוצא, היסטוריה ושפה. אדם אינו יכול לאמץ לעצמו לאומיות. האנטישמים מהזרם הרומנטי טענו, כי אין לקבל את היהודים כאזרחים, בהיותם גוף זר, מבחינה לאומית.
היהודי נתפס כגורם אנטי- לאומי, וכך כתב וילמנס בספרו "אינטרנציונל הזהב" ב- 1876:
..."כל ניסיון למזג לאומי ייכשל, משום שיהודי מסתייג ממנו...
מרובים היהודים בשורות המפלגות, החותרות לערער הארגונים הקיימים".
 

5 תיאוריות לפיהן היהודים פועלים מתוך מניעים כלכליים: במאה ה - 19 רבו התיאוריות הכלכליות להסבר ולהצדקת האנטישמיות. רבים טענו כי היהודים נגועים בקפיטליזם, היהודים מצליחים לצבור כספים, רכוש והון רב בזכות השוק הקפיטליסטי.היו שטענו כי יהודים שיאפים להשתלט על המדינות השונות ולנצל את העמים הנוצרים. בתקופה זו קמו סוציאליסטים שהתנגדו לקפיטליזם. הם רצו בשיוון חברתי וכלכלי והאשימו את היהודים שהם בעלי הון השואפים לנצל את עמי אירופה.
לדוגמא: שארל פוריה, הוגה דעות צרפתי, מראשי הסוציאליסטים בצרפת (1837 - 1772) ראה ביהודים אומה נחותה שעסוקה בעיקר בפעילות כלכלית מן הסוג הבזוי ביותר - הם מרימים את לקוחותיהם ועושקים את הציבור הנוצרי. לטענתו, "הנח ליהודים להשתכן בצרפת 100 שנה... הם יהיו בצרפת מה שהם בפולין, וסופו שייקחו בחוזק יד את מקצוע המסחר מאותם האזרחים, שעסקו בו עד כה בהצלחה, בלעדי היהודים..."

מתוך אתר האינטרנט : http://www.bagrut.org


מתוך אתר מרכז ישיבות בני עקיבא

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008