יום ו' 30/10/2020 | 0:08
 
 
  פארק תמנע   מגדל דוד בירושלים
 > התמודדות מורים עם שינויים בחינוך

מאת: ציון

המורים הם העיקר בתהליך השינוי, כיוון שהם הופכים להיות סוכני השינוי ומבצעיו . שינוי עשייה הוא ראשית בעיה של למידה ולא בעיה של ארגון. מורים הרואים עצמם כלומדים, עובדים באופן שמפתח הבנה חדשה ומשפרים את עשייתם. פרויקט שבדק הצלחת שינוי בבתי הספר יסודיים באנגליה הצביע על כך שההנהלה והמורים ראו את הלמידה הפרופסיונאלית כמפתח לפיתוח תוכניות לימודים וכדרך עיקרית לשפר את איכות חינוך הילדים. בשיטה החדשה, על המורים לעבוד במבנה חדש בקבוצות מורים, בהבנה עמוקה ומשותפת של פילוסופיה פדגוגית כאשר מורים לומדים מעמיתים, עורכים ביקורים בכיתות ומקיימים ביניהם דיונים פורמאליים ובלתי פורמאליים.

הספרות מצביעה על כך שהחדרת שינויים מוטלת ברוב המקרים על המורה - המורה כפרט הפועל בתוך המערכת השלמה, הוא המחדיר בפועל את השינוי בכיתתו והוא זה הנתון להשפיע הגדולה ביותר של השינוי.

בספרות מתוארת תרומתו של המורה בתהליך השינוי ומודגשת החשיבות של תפקידו היצירתי של המורה לקידום השינוי ולשיפור תוצריו. כן מובלט הצורך והרצון של המורים בהתייעלות ושיפור .

מורים בתהליכי שינוי מצביעים על כך שמורים שזוהו כיעילים ביותר בעבודתם, מגלים פתיחות גבוהה ביותר לקבלת השינוי, התלהבות ורצון ליישם את השינוי, בעוד שמורים שזוהו כפחות יעילים בעבודתם מגלים התנגדות רבה ביותר להחדרת תהליכי השינוי.

השינוי החינוכי תלוי בעיקר בהבנה של המורים את עצמם ואת עבודתם. בעשייה ובחשיבה של המורים במהלך ההוראה והשינוי וביכולתם להעריך את האיכויות הייחודיות של השינוי המוצע .

במחקרים אחרים מתוארים הקשיים הרבים הכרוכים בתפקידי המורה במהלך השינוי. הקשיים הרבים בתפקידי המורה הם גם: הצורך בהשקעת זמן מרובה והעבודה האינטנסיבית הנדרשת במהלך השינוי, הוא אחד ממקורות הקושי הבולטים בתהליכים של החדרת שינויים . במיוחד לאור העובדה שהעלות הנדרשת מהמורים במהלך השינוי, עומדת לעתים רבות בניגוד ליעילות ולהשפעה של התוצרים הנצפים מהשינוי ותהליכיו. מקורות קושי מספים של המורים המעורבים בתהליכי שינוי, מבעים מהמעבר מסגנון אחד של הוראה לסגנון אחר והם כרוכים לעתים בחוסר בהירות במהות התפקיד של המורה בתהליך השינוי, ביכולת זיהוי מדויקת של הפעילויות הנדרשות ממנו . בהיעדר ידע אודות תהליכי השינוי, בתחושה של היעדר מעורבות ובתחושות פנימיות של העלאת ספקות בכל הקשור למטרות השינוי ומידת ההשקעה הנחוצה לקידום השינוי מבחינת משאבי המורה (זמן, אנרגיה, מיומנויות וכישורים חדשים וכו') . מקורות קושי מספים של המורים המעורבים בתהליכי שינוי הם גמול מערכתי מועט  וטרדות מעשיות המאפיינות את עבודת ההוראה.

לסיכום: ניתן ללמוד שהפעלתם של תהליכי השינוי כרוכה בנקודת המבט שלפיה, בוחן הפרט, המעורב בתהליך את השינוי.

להרחבה ולמקור המאמר: אתר mamarim - מאגר המאמרים הישראלי

חזרה לעמוד הקודם
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008