יום א' 08/12/2019 | 3:32
 
 
 
 
> חדשות
> קישורים
אוח - אתר משרד החינוך מינהל חברה ונוער
רשת אכסניות נוער ובתי הארחה בישראל הסתדרות המורים
ארגון המורים העל יסודיים סל תרבות
קרן קרב הטלביזיה החינוכית
מט''ח המרכז לטכנולוגיה חינוכית המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אגד תיור ונופש - האגף לתיירות חינוכית שפ''י - שרות פסיכולוגי ייעוצי
משרד הרווחה - ילדים ונוער בסיכון אל סם
קרן קיימת לישראל רשות הטבע והגנים
מוקד טבע לתאום טיולים עמלנט
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית עמותת אפשר
מכון דוידסון לחינוך מדעי
>לינקים
 
זהות יהודית
לישראלים רבים - חילוניים ודתיים, שומרי מסורת ושומרי תורה מצוות - ישנן תשובות שונות בכל הנוגע לשאלה מהי זהות יהודית היום
 
מי אני ? לשאלת הזהות היהודית
אחת המשמעויות של הגדרת "זהות" היא המשמעות האקטיבית, כלומר האופן שבו אדם משרטט את זהותו – משפיע על דברים שיעשה או לא יעשה.
 
מציאת הזהות היהודית המשותפת מתוך גישה רב...
מפחידה אותי סכנת ההתבוללות, הקיימת גם בארץ. כדי למצוא פתרונות לבעיות צריכים אלו את אלו, כולם צריכים את כולם. צריך לפתח יותר הדדיות כדי שקהילות, בעיקר קהילות גדולות, תרגשנה צורך לפתח את התודעה שהתפוצה יש לה מה לתרום לתרבות היהודית ולזהות היהודית.

זיכרון - בין זהות יהודית לזהות ישראלית
איזה סוג של עבר אנו מעצבים באמצעות חגים בכלל וטקס הזיכרון לנופלים בפרט ?
מטרות מרכזיות בחינוך לתרבות יהודית ישראל...
בירור ערכים מרכזיים המגולמים במקורות היהודיים ובזיקה לתרבויות העולם, תוך בחינת מימושם באורחות חיים ובמציאות החברתית בעבר ובהווה.
דיאלוגים בין קבוצות של חילוניים לקבוצות ...
קיום מפגשים בין-קבוצתיים ויצירת קשרים אישיים מקטינים מרחק בין קבוצות הנמצאות במצב של קונפליקט. גישה זו עולה בקנה אחד עם תפיסת החינוך לרב-תרבותיות, על פיה התערבויות כגון מפגשים משותפים מעלה את המודעות הרב-תרבותית בקרב המשתתפים
חילונים-דתיים בחברה הישראלית
הקונפליקט בין דתיים לחילוניים הוא אחד הקונפליקטים המרכזיים בחברה הישראלית והוא משפיע על כל פרט, ברמה האישית והמשפחתית וברמה הציבורית
יחסי חילונים-דתיים בחברה הישראלית
היחסים המורכבים בין דתיים לחילוניים בחברה הישראלית מובילים למוקדי קונפליקט וויכוח ציבורי הנוגעים לנושאים כמו צביונה של החברה הישראלית והמדינה, מקומם של חוקי ההלכה, סמכויותיהם של המוסדות הרבניים ומידת העצמאות לה זכאי המגזר הדתי במיוחד בתחום החינוך.
הצבר המיתולוגי - לאן פניו מועדות?
האם יש לצבר כתפיים לשאת את כובד הזהות? חשבון נפש של זהות :
מהו ה DNA של דור המדינה, איזו תורה קיבלנו, לאן פנינו מועדות.
נחוץ כור היתוך, אבל הפעם יהודי
יהודים יחיו יחד במדינה ריבונית אחרי אלפיים שנות פיזור ויהיו לעם אחד, רק אם נצליח להגדיר כאן יעדים חיוביים שסביבם יתלכדו חילונים ודתיים: זו היתה הנחת העבודה הבסיסית של עשרת ההוגים והיוצרים שהוזכרו כאן.
עזרה הדדית בבית הספר
ערבות הדדית
משחק חיבור - ערבות הדדית
 
 
> חיפוש באתר
חפש:
> נותני שירות > הצג בפריסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לחדר מורים 2008